Skip to main content

Marine Stewardship Council (MSC) er en international non-profit organisation, der blev grundlagt i 1997 for at fremme og udbrede bæredygtigt fiskeri

Vi støtter og belønner initiativer, der kan beskytte havene og deres vilde fiskebestande. Vi ønsker nemlig, at de kommende generationer også får gavn af verdenshave, som er fulde af liv.

Vores vision er sundere verdenshave, der myldrer af liv, fordi vi gør en reel indsats for at bevare vores vilde fiskebestande.

Vores mission er at anvende vores blå fisk MSC mærkning og fiskericertificeringsprogram til at bidrage til verdenshavenes sundhed. Sammen med partnere arbejder vi konstant for at gøre markedet for vildtfanget fisk og skaldyr bæredygtigt. Vi anerkender og belønner bæredygtige fiskeriprincipper og forsøger at påvirke forbrugerne til at købe bæredygtige MSC-certificerede fisk og skaldyr.

Fra hav til bord

Fra hav til bord

MSC-mærket lever op til kravene for Private, alment anerkendte mærknings- og certificeringsordninger.

Marine Stewardship Council er ansvarlig for den videnskabeligt baserede MSC certificerings- og mærkningsordning for bæredygtigt fiskeri.  

MSC-programmet er anerkendt af og følger FN’s Fødevarer- og Landbrugsorganisation (FAO).  retningslinjer for mærkningsordninger for fisk og produkter fra fiskeri.   

For at fiskerier kan blive MSC-certificerede og dermed kunne sælge deres fangster som MSC-certificerede, skal de leve op til de videnskabeligt baserede krav i MSCs Fiskeristandard. Fiskeristandarden bygger på FN’s Fødevarer- og Landbrugsorganisations (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries. MSCs certificeringsprogram er desuden fuldt medlem af ISEAL og anerkendt af GSSI. 

MSC har udviklet MSC Fiskeristandarden i samarbejdet med forskere, fiskeri, industri og NGO’er. Standarden bliver revideret hvert femte år og alle interessenter har mulighed for at komme med input gennem høringer, workshops mv. 

MSC er en tredjepartscertificering, så MSC foretager ikke selv certificeringer af fiskerier og har ingen indflydelse på resultatet. Certificeringer blive foretaget af eksperter fra uafhængige certificeringsorganer, som skal være godkendte af Assurance Services International (ASI). Der er mulighed for interessentinddragelse i flere stadier af certificeringsprocessen.    

For at sikre at et produkt med det blå MSC mærke faktisk indeholder fisk og skaldyr, der stammer fra et certificeret fiskeri, skal alle led i forsyningskæden, der sælger med certificereret fisk og skaldyr, leve op til kravene i MSCs Chain of Custody Standard. Chain of Custody certificeringen er ligeledes en tredjepartscertificering. Derigennem kan en virksomhed dokumentere at kriterierne for mærkningsordningen er opfyldt.  

Ved certificering til MSCs Fiskeristandard er det et fiskeris konkrete effekter og påvirkning der vurderes. Derfor er alle lovlige fangstredskaber tilladte. Det er redskabet konkrete påvirkning i den kontekst og på den havbundstype fiskeriet foregår, der bliver vurderet.  

MSC-certificeringen er binær. Et fiskeri enten består eller dumper. Hvis et fiskeris samlede påvirkning vurderes til at leve op til MSCs fiskeristandard, så kan fangsten sælges som MSC certificeret. I MSCs Chain of Custody standard skal det kunne dokumenteres at fisken stammer fra et MSC certificeret fiskeri. Der stilles ikke krav om at fisk skal opdeles i kategorier ud fra fx fangstredskaber. Derfor ligger MSC ikke inde med oplysninger om hvorvidt fisk fanget med bestemte fangstredskaber sælges som MSC certificerede i Danmark.  

MSC-certificering af fiskerier foretages af et eksperthold nedsat af det uafhængige certificeringsorgan, der varetager certificeringen. Disse er oftest forskere eller eksperter indenfor fiskeri- og marinbiologi eller fiskeriforvaltning. Oplysninger og beskrivelse af de konkrete eksperters baggrund kan findes i indledningen til certificeringsrapporterne, der ligger offentligt tilgængelig  på https://fisheries.msc.org/  

MSC bestræber sig på at al information om hvordan MSC certificering foregår, kriterierne for certificering og hvordan fiskerier lever op til dem, fremgår tydeligt på MSCs hjemmeside (inkl. den engelsksprogede del).

Læs mere

Vælg den blå fisk

Vælg den blå fisk

Når du vælger produkter med det blå MSC-mærke, vælger du vildtfanget fisk og skaldyr, som kan spores tilbage til en bæredygtig kilde. Du behøver ikke nogen særlige kundskaber for at vælge bæredygtig fisk og skaldyr. Bare kig efter den blå MSC-mærke.

Bæredygtige opskrifter

Bæredygtige opskrifter

Prøv en af vores lækre opskrifter på bæredygtigt fisk og skaldyr. Vi har samlet en række lette og hurtige opskrifter fra hele verden.