Skip to main content

Ja. Du kan stole på, at fisk og skaldyr med det blå MSC-mærke, er fra vilde bestande fanget bæredygtigt af et certificeret bæredygtigt fiskeri. Kun fisk og skaldyr fra fiskerier, der lever op til vores strenge standard for bæredygtighed, kan sælges med det blå MSC-mærke, den blå fisk. Disse fiskerier sikrer, at fisk fanges i mængder, der tillader, at fiskebestanden og de økosystemer, de er afhængige af, forbliver sunde og produktive for fremtiden.

Videnskabeligt baserede standarder

For at blive solgt med MSC-mærket skal fisk og skaldyr komme fra et fiskeri, der er certificeret af en tredjeparts certificerings organisation efter MSC´s fiskerimiljøstandard for bæredygtigt fiskeri.

Standarden er udviklet i konsultation med  eksperter, herunder forskere, videnskabsfolk, fiskerne og miljøorganisationer. Den gennemgås hvert femte år for at sikre, at den fortsat afspejler den internationalt bedste praksis inden for havforvaltning.

Certificering kræver bl.a. at fiskeriet kan sikre:

  • At fiskebestandene er bæredygtige/er fra en sund bestand - der er nok fisk tilbage i havet for at reproducere.
  • At havmiljøet bevares, så det kan understøtte livet i havet.
  • At fiskeriet har implementeret effektive forvaltningsplaner der sikrer at man hurtigt kan reagere ved ændringer i status qou.

Hos MSC sporer og overvåger vi vores betydning for fiskebestande, fiskerimetoder og fiskeriforvaltning. Vores analyser viser, at certificeret fiskerier implementerer tusindvis af forbedringer til fiskeriforvaltningen.

““Over de seneste tyve år har MSC vist, at, at organisationens tilgang kan yde et væsentligt bidrag til havbevarelse.””

John Tanzer, Practice Leader, Oceans

WWF International

What is the MSC?

What is the MSC?

Tredjeparts certificering

Vurdering af MSCs Fiskeri Standard er en grundig, videnskabs baseret proces, der løbende forbedres og udvikles.

MSC foretager ikke selv evalueringen af fiskerierne. . Det gør en gruppe af tredjeparts uafhængige eksperter inden for fiskeriforvaltning. De involverer alle interessenter i fiskeriet - fra detailhandlen over ngo'er til myndigheder. Dette sikrer det bedste beslutningsgrundlag baser på videnskabelig evidens. Alt data og viden offentliggøres på fisheries.msc.org.

Når certificeringen er godkendt, revideres fiskerierne årligt for at sikre, at de opretholder det bæredygtighedsniveau, der kræves for at bevare MSC-certificeringen.

Dokumentation fra hav til bord

Ocean to plate graphic


Enhver, der sælger MSC-certificerede fisk og skaldyr, skal følge strenge regler for at sikre, at den holdes adskilt fra ikke-certificerede fangster hele vejen til din tallerken. Vi gennemfører løbende DNA-testsog uanmeldte sporingstjek for at sikre, at alle fangster lever op til certificeringskravene.

I 2016 viste DNA-tests, at 99,6% af alt MSC-mærket fisk og skaldyr lever op til kravene.

“At vide, hvor fødevarerne kommer fra, bliver stadig vigtigere for forbrugerne. Resultaterne fra MSC’s seneste undersøgelse viser, at miljømærket ikke kun er den førende standard for bæredygtighed, men også for sporbarhed.”

Dr Bryce Beukers-Stewart, Fisheries Scientist

University of York, UK

Tag ikke kun vores ord for det

MSC er det eneste internationale program for mærkning af fisk og skaldyr, der er anerkendt af Global Sustainable Seafood Initiative. Det bekræfter, at vi opfylder retningslinjerne nedsat af FN's fødevare- og landbrugsorganisation.

MSC er også medlem af ISEAL, International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance. Medlemskabet kræver, at man overholder deres anerkendte retningslinjer for certificeringsprocesser og kortlægning af forbedringer og effektovervågning

Organisationer som WWF anbefaler at du går efter MSC mærket når du køber fisk og skaldyr.

Uafhængige studier

Uafhængige rapporter og vejledninger

Akademiske studier