Skip to main content

Når der fanges alt for mange fisk, og der ikke er nok voksne til at formere sig og opretholde en sund bestand, er bestanden overfisket.

I begyndelsen af ​​90'erne var overfiskning i stigende grad en bekymring, der kulminerede kollapset af det canadiske torskefiskeri i 1992. 35.000 fiskere og fabriksarbejdere fra mere end 400 kystsamfund mistede deres job som følge af dette.

Katastrofen var en af ​​katalysatorerne til etableringen af ​​MSC og vores standarder - nu de mest anerkendte standarder for bæredygtigt, velforvaltet fiskeri.

Illegalt fiskeri

Ulovligt, ureguleret og udokumenteret fiskeri bidrager til problemet med overfiskning, da de, der praktiserer dette, simpelthen ikke spiller efter reglerne. De fisker uden bekymring for miljøet og overholder ikke de aftalte fiskekvoter.

Det skønnes, at ulovligt fiskeri udgør en værdi på 10-23,5 milliarder amerikanske dollars årligt. Det truer ​​fiskebestande, økosystemer og levebrødet hos dem, der fisker legitimt.

MSC kæmper mod ulovligt fiskeri, der ikke er bæredygtigt.

Sort patagonsk isfisk er et godt eksempel på en art, der er blevet drevet ulovligt fiskeri på. Efter flere års tilbagegang i bestanden er den negative udvikling vendt grundet flere års arbejde på at certificere disse fiskerier.


Læs mere om isfisken

Ødelæggende fiskeri

Nogle af de mest ødelæggende fiskemetoder omfatter cyanidfiskeri og brugen af ​​sprængstoffer.

Dette praktiseres stadig i nogle lande, hvor cyanid eksempelvis bruges til at lamme fisk, så de bliver lettere at fange. I andre tilfælde bruges sprængstoffer som dynamit til at dræbe fisk, så de flyder til overfladen og nemt kan samles op af net.

MSC tillader naturligvis ikke disse fiskemetoder.