Forbedringer af fiskerier

MSC undersøger bæredygtigheden af certificerede fiskerier som en del af vores løbende evaluering af MSCs globale påvirkning. Vores analyse for 2019 fokuserer på de forbedringer MSC certificerede fiskerier har gennemført for at reducere deres miljømæssige påvirkning.

Hvorfor har MSC certificerede fiskerier behov for forbedringer?

Selvom fiskerier skal leve op til høje krav for at blive MSC certificeret, så er der ofte plads til forbedringer. Faktisk har 92% af de certificerede fiskerier gennemført mindst én forbedring. Disse forbedringer er påkrævet, hvis fiskerierne vil beholde deres MSC-certificering. Disse krav til forbedringer udgør det vi kalder betingelser. Hver betingelse kan påvirke flere forskellige arter og skabe flere forbedringer. En opfyldt betingelse betyder at fiskeriet lever op til den bedste praksis som er defineret i de tre principper i MSCs Fiskeristandard.

Hvor mange betingelser har fiskerier opfyldt?

Mellem 2016 og 2018 har MSC certificerede fiskerier opfyldt 288 betingelser.

RS11028_GIR_2019_closed_conditions_DK

143 betingelser relateret til Princip 2 i Fiskeristandarden: minimering af miljøpåvirkning.

Disse betingelser kan opdeles i fire hovedkategorier:

Hvad har fiskerier gjort for at minimere den miljømæssige påvirkning?

RS11035_GIR_2019_actions_taken_DK

MSC certificerede fiskerier finansierede eller deltog i 65 nye forskningsprojekter, heriblandt kortlægning af havbunden.

MSC certificerede fiskerier har udført 24 tekniske forbedringer. Det er blandt andet modificering af udstyr for at mindske bifangst og oprettelse af nye beskyttede havområder.

54 vurderinger af fiskeripåvirkning er gennemført. Blandt disse er kortlægningen af fiskeriers færden. Disse kortlægninger hjælper forskere med at sammenligne fiskeområder med nærliggende habitater og dermed måle fiskeriets påvirkning.

Hvad er fordelene ved fiskeriernes forbedringer?

En forbedring er resultatet af en handling foretaget af fiskerierne for at opfylde en af deres betingelser. Nogle gange fører en handling til flere forbedringer. Eksempelvis kan lukning af et område for fiskeri påvirke flere forskellige arter.  

MSCs Strategiske Forskningshold har analyseret fiskeriers forbedringer siden 2016 for at teste fordelene. De fandt ud af at:

16 konkrete forbedringer gavner havpattedyr

Sea-mammals-icons_DK

33 konkrete forbedringer gavner hajer og rokker

Rays,-sharks-and-skates_DK

9 konkrete forbedringer gavner havreptiler

Marine-reptiles-icons_DK

44 konkrete forbedringer gavner habitater

Marine-habitats-icons_DK

36 konkrete forbedringer gavner havfugle

Sea-bird-icons_DK

Handlinger har global effekt

Hvert punkt på kortet repræsenterer et fiskeri, der er MSC-certificeret eller på vej til at blive det.

World map illustration with dots showing MSC engaged fisheries
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}