Fiskerimetoder og redskabstyper

Der bliver brugt en række forskellige typer redskaber og metoder i erhvervsfiskeriet, som alle har en eller anden form for påvirkning af havmiljøet. Men hvis de forvaltes og bruges fornuftigt kan stort set alle typer redskaber bruges fornuftigt og bæredygtigt.

De almindelige redskabstyper nedenfor er nogle af dem der bruges af fiskere er en del af MSC programmet.

Med undtagelse af dem der bruger sprængstoffer eller gift, så kan fiskerier der bruger enhver type redskaber blive vurderet imod MSCs Fiskeristandard. Et fiskeris påvirkning af habitater og fiskebestande bliver vurderet af et hold af uafhængige eksperter.

Find out more

Underwater detailed shot of fish schooling

What is sustainable fishing?

Sustainable fishing means leaving enough fish in the ocean, respecting habitats and ensuring people who depend on fishing can maintain their livelihoods.

Find out more
A flock of seagulls flying over the ocean and in front of a fishing vessel (far right)

Our collective impact

For over 20 years fisheries, scientists, consumers and industry have been part of a collective effort to make sure our oceans are fished sustainably.

Read about impacts
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}