Skip to main content

Der bliver brugt en række forskellige typer redskaber og metoder i erhvervsfiskeriet, som alle har en eller anden form for påvirkning af havmiljøet. Men hvis de forvaltes og bruges fornuftigt kan stort set alle typer redskaber bruges fornuftigt og bæredygtigt.

De almindelige redskabstyper nedenfor er nogle af dem der bruges af fiskere er en del af MSC programmet.

Med undtagelse af dem der bruger sprængstoffer eller gift, så kan fiskerier der bruger enhver type redskaber blive vurderet imod MSCs Fiskeristandard. Et fiskeris påvirkning af habitater og fiskebestande bliver vurderet af et hold af uafhængige eksperter.

Demersal trawl eller bundtrawl

Pelagisk trawl eller midtvandstrawl

Er der bestemte typer fiskeredskaber, der ikke er bæredygtige? / Er bundtrawl ikke bæredygtigt?Kommercielt fiskeri bruger en bred vifte af redskabstyper, og ethvert fiskeri, der fanger fisk i naturen, kan vælge at blive vurderet efter MSC's fiskeristandard, for at forsøge at opnå certificering. 
Der er to undtagelser: MSC tillader ikke fiskeri, der bruger sprængstoffer eller gift. Disse er ulovlige i Danmark.

Den fiskemetode eller redskabstype, et fiskeri bruger, vælges ud fra flere faktorer, blandt andet: hvilken type fisk eller skaldyr, der fanges, det omgivende havmiljø, herunder den geografiske placering og de andre arter, der lever i det område af havet, omkostningerne ved redskabet, osv. 

Det er ikke redskabet i sig selv, der gør fiskeriet bæredygtigt
Alt fiskeri påvirker havmiljøet, og der er ingen fast regel for, hvad der udgør et "bæredygtigt fiskeredskab". Det, der gør et fiskeri bæredygtigt - uanset redskabstype - er effektiv og ansvarlig forvaltning, der sikrer, at den pågældende redskabstype bruges på en bæredygtig måde, der ikke forårsager varig skade på miljøet. 

Læs mere

Hvad er bæredygtigt fiskeri?

Hvad er bæredygtigt fiskeri?

Bæredygtigt fiskeri betyder, at man efterlader nok fisk i havet til næste generation og beskytter havmiljøet.

Vores fælles indflydelse

Vores fælles indflydelse

I mere end 20 år har fiskerier, forskere, forbrugere og industri i fælleskab arbejdet på, at sikre at vpres have fiskes bæredygtigt.