Skip to main content

Der bliver brugt en række forskellige typer redskaber og metoder i erhvervsfiskeriet, som alle har en eller anden form for påvirkning af havmiljøet. Men hvis de forvaltes og bruges fornuftigt kan stort set alle typer redskaber bruges fornuftigt og bæredygtigt.

De almindelige redskabstyper nedenfor er nogle af dem der bruges af fiskere er en del af MSC programmet.

Med undtagelse af dem der bruger sprængstoffer eller gift, så kan fiskerier der bruger enhver type redskaber blive vurderet imod MSCs Fiskeristandard. Et fiskeris påvirkning af habitater og fiskebestande bliver vurderet af et hold af uafhængige eksperter.

Demersal trawl eller bundtrawl

Pelagisk trawl eller midtvandstrawl

Læs mere

Hvad er bæredygtigt fiskeri?

Hvad er bæredygtigt fiskeri?

Bæredygtigt fiskeri betyder, at man efterlader nok fisk i havet til næste generation og beskytter havmiljøet.

Vores fælles indflydelse

Vores fælles indflydelse

I mere end 20 år har fiskerier, forskere, forbrugere og industri i fælleskab arbejdet på, at sikre at vpres have fiskes bæredygtigt.