Bundtrawl eller Demersalt trawl

Bundtrawl er meget udbredt verden over, da det er en effektiv metode til at fange store mængder fisk.

Bundtrawl, eller også kaldet Demersalt trawl, dækker over flere typer udstyr der alle bruger et kegleformet net med en lukket ’torske-ende’ der holder fangsten. Disse net trækkes efter en eller to både og er designet til at fange fisk der lever på dybt vand eller på havbunden.

Selvom bundtrawl ofte interagerer med havbunden, så kan modifikationer og effektiv forvaltning af fiskeriet reducere den miljømæssige påvirkning og øge bæredygtigheden.

Bottom trawl demersal trawl illustration

MSC certificerede trawlfiskerier har lavet mange forbedringer i deres fiskeripraksisser. Det gælder fx overvågning og kortlægning af fiskeområder, at undgå fiskeri i kendte, skrøbelige områder eller beskyttede habitater og forbud mod bundtrawl i gydesæsonen. Modifikationer på redskaberne, såsom bolde eller hjul af gummi, kan også nedbringe kontakten mellem nettet og havbunden.

Læs mere

Pots and traps fishing gear illustration

Tejner og fælder

Stationære fælder, også kaldet tejner, typisk lavet af træ, trådnet eller plastik, bruges til at fange skaldyr, såsom hummere og krabber.

Tejner og fælder
Dredge fishing gear illustration

Skrab

Skrabere er stive konstruktioner der trækkes overhavbunden for at høste bløddyr såsom muslinger og østers.

Skrab
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}