Demersalt trawl eller bundtrawl

Trawling er meget udbredt verden over, da det er en effektiv metode til at fange store mængder fisk.

Demersalt trawl, eller bundtrawl, dækker over flere typer udstyr der alle bruger et kegleformet net med en lukket ’torske-ende’ der holder fangsten. Disse net trækkes efter en eller to både og er designet til at fange fisk der lever på dybt vand eller på havbunden.

Selvom demersalt trawl ofte interagerer med havbunden, så kan modifikationer og effektiv forvaltning af fiskeriet reducere den miljømæssige påvirkning og øge bæredygtigheden.

Bottom trawl demersal trawl illustration

MSC certificerede trawlfiskerier har lavet mange forbedringer i deres fiskeripraksisser. Det gælder fx overvågning og kortlægning af fiskeområder, at undgå fiskeri i kendte, skrøbelige områder eller beskyttede habitater og forbud mod bundtrawl i gydesæsonen. Modifikationer på redskaberne, såsom bolde eller hjul af gummi, kan også nedbringe kontakten mellem nettet og havbunden.

Find out more

Pots and traps fishing gear illustration

Pots and traps

Pots and traps are used in commercial fishing to catch crustaceans like lobsters and crabs. Exclusion devices are used to prevent other species being caught.

Find out more
Dredge fishing gear illustration

Dredge fishing

Dredges are rigid structures that are towed along the seabed by a boat to harvest bivalves such as scallops, oysters and clams.

Find out more
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}