Langliner

Som navnet antyder består langliner af lange fiskeliner de trækkes efter en båd.

Kroge med madding hænger på linen med bestemte intervaller for at tiltrække den fiskeart der fiskes efter. Langlinerkan sættes til pelagisk (midtvand) eller demersalt (havbund) fiskeri, afhængigt af hvilken art der fiskes efter.

Uden omhyggelig forvaltning kan langlinefiskeri have utilsigtet interaktion med øvrige fiskearter, havfugle eller andre havdyr. Derfor skal fiskerier der vil MSC certificeres ofte indføre forbedringer i deres overvågningssystemer og begrænse interaktionen med andre arter.

Longline fishing gear illustration

MSC certificerede langlinefiskerier har indført foranstaltninger såsom vægtede liner der synker hurtigere og liner med fugleskræmsler, der skræmmer havfugle væk. Nogle fiskerier har endda ændret deres fisketidspunkter for at undgåkontakt med truede dyrarter.

Omhyggelig dataindsamling og regulativer, såsom dem langlinefartøjer det Islandske torskefiskeri følger, sikrer bæredygtige fangster.

Find out more

Pole and line fishing gear illustration

Pole and line fishing

Pole and line is a fishing method used to catch tuna and other large pelagic (midwater) species one fish at a time.

Find out more
Gillnet fishing gear illustration

Gillnet fishing

Gillnet fishing uses a ‘wall’ or ‘curtain' of netting that hangs in the water. Gillnets generally have low environmental impacts and don't touch the seabed.

Find out more
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}