Langliner

Som navnet antyder består langliner af lange fiskeliner de trækkes efter en båd.

Kroge med madding hænger på linen med bestemte intervaller for at tiltrække den fiskeart der fiskes efter. Langlinerkan sættes til pelagisk (midtvand) eller demersalt (havbund) fiskeri, afhængigt af hvilken art der fiskes efter.

Uden omhyggelig forvaltning kan langlinefiskeri have utilsigtet interaktion med øvrige fiskearter, havfugle eller andre havdyr. Derfor skal fiskerier der vil MSC certificeres ofte indføre forbedringer i deres overvågningssystemer og begrænse interaktionen med andre arter.

MSC certificerede langlinefiskerier har indført foranstaltninger såsom vægtede liner der synker hurtigere og liner med fugleskræmsler, der skræmmer havfugle væk. Nogle fiskerier har endda ændret deres fisketidspunkter for at undgåkontakt med truede dyrarter.

Omhyggelig dataindsamling og regulativer, såsom dem langlinefartøjer det Islandske torskefiskeri følger, sikrer bæredygtige fangster.

Læs mere

Gillnet fishing gear illustration

Garnfiskeri

Garn, eller gællenet, består af en ’væg’ eller ’gardin’ af net der hænger i vandet. Begrebet dækker over flere typer net.

Garnfiskeri
Pole and line fishing gear illustration

Stang og line

Stang og line er en fiskerimetode der bruges til at fange tun og andre store pelagiske arter en fisk ad gangen.

Stang og line
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}