Pelagisk (midtvands) trawl

Pelagisk, eller midtvandstrawl er kegleformede net med en lukket ’torske-ende’ der holder fangsten.

Pelagiske trawl er generelt meget større end bundtrawl og kan trækkes efter en elle to både. De er designet til at fange fisk midt i havet (den pelagiske zone), såsom sild, hoki og makrel. Akustisk teknologi bruges til lokalisere fiskenes position og dybde og bådens retning og trawlet justeres efter det.

Pelagic or midwater trawl fishing gear illustration

Pelagiske trawl har ingen kontakt med havbunden. De kan for tid til anden forbindes bifangst. MSC certificerede fiskerier har forholdsregler for at minimere bifangst gennem brugen af specifikke maskestørrelser, anordninger der holderuønsket fangst ude og akustisk afskrækkelse, såkaldte ’pingers’ .

Find out more

Purse Seine fishing gear illustration

Purse seine fishing

What is purse seining? Purse seine nets are used in commercial fishing to target dense schools of midwater fish like tuna and mackerel.

Find out more
Longline fishing gear illustration

Longline fishing

Longline fisheries trail long lines with baited hooks attached to attract target fish. They often require measures to reduce contact with other species.

Find out more
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}