Skrab

Skrabere er stive konstruktioner der trækkes overhavbunden for at høste bløddyr såsom muslinger og østers.

Skrabernes design varierer afhængigt af hvilken art der fiskes efter, men mange består af en trekantet ramme. En stang (med eller uden tænder) foran denne ramme løsner skaldyrene når den trækkes over sedimenterne og de samles i en indsamlingskasse af metal. I kontrast hertil bruger hydrauliske skrabere kraftige vandstråler der forstyrrer havbunden og løsner skaldyrene. Brugen af specifikke maskestørrelser og flugtpaneler forhindrer at undermålere eller andre arter bliver fanget.

Dredging fishing gear illustration

Den miljømæssige påvirkning varierer meget afhængigt at hvilke type sedimenter der er på havbunden der skrabes og hvilke habitater den understøtter. Derfor er der ofte strenge regler for hvilke type skrabere der er tilladt og frekvensen hvormed de må operere i et område.

MSC certificerede skraberfiskerier har taget forholdsregler for at minimere deres påvirkning af habitater på havbunden. Det inkluderer restriktioner på hvilke områder hvor der må skrabes, erstatning af traditionelle skrabere med lettere skraber og indførslen af anordninger der sørger for at sten ikke kommer med i skrabet.


Find out more

Bottom trawl fishing gear illustration

Bottom or demersal trawl fishing

Bottom trawling is used worldwide as a way of catching large numbers of fish. Its environmental impacts can be reduced with careful management.

Find out more
Pots and traps fishing gear illustration

Pots and traps fishing

Pots and traps are used in commercial fishing to catch crustaceans like lobsters and crabs. Exclusion devices are used to prevent other species being caught.

Find out more
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}