Skrab

Skrabere er stive konstruktioner der trækkes overhavbunden for at høste bløddyr såsom muslinger og østers.

Skrabernes design varierer afhængigt af hvilken art der fiskes efter, men mange består af en trekantet ramme. En stang (med eller uden tænder) foran denne ramme løsner skaldyrene når den trækkes over sedimenterne og de samles i en indsamlingskasse af metal. I kontrast hertil bruger hydrauliske skrabere kraftige vandstråler der forstyrrer havbunden og løsner skaldyrene. Brugen af specifikke maskestørrelser og flugtpaneler forhindrer at undermålere eller andre arter bliver fanget.

Dredge fishing gear illustration

Den miljømæssige påvirkning varierer meget afhængigt at hvilke type sedimenter der er på havbunden der skrabes og hvilke habitater den understøtter. Derfor er der ofte strenge regler for hvilke type skrabere der er tilladt og frekvensen hvormed de må operere i et område.

MSC certificerede skraberfiskerier har taget forholdsregler for at minimere deres påvirkning af habitater på havbunden. Det inkluderer restriktioner på hvilke områder hvor der må skrabes, erstatning af traditionelle skrabere med lettere skraber og indførslen af anordninger der sørger for at sten ikke kommer med i skrabet.Læs mere

Demersalt trawl

Demersalt trawl

Demersalt trawl, eller bundtrawl, dækker over flere typer udstyr der alle bruger et kegleformet net med en lukket ’torske-ende’ der holder fangsten. Disse net trækkes efter en eller to både og er designet til at fange fisk der lever på dybt vand eller på havbunden.

Demersalt trawl
Tejner og fælder

Tejner og fælder

Stationære fælder, også kaldet tejner, typisk lavet af træ, trådnet eller plastik, bruges til at fange skaldyr, såsom hummere og krabber.

Tejner og fælder
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}