Snurpenot

Snurpenot bruges på åbent hav til at fange tætte stimer af fisk der lever på moderat vanddybde (pelagisk) såsom tun eller makrel.

Et lodret net bruges til at omringe fiskestimen, hvorefter bunden af nettet strammes.

Purse Seine fishing gear illustration

Snurpenotfiskeri på åbent hav er generelt vurderet til at være en effektiv form for fiskeri. Det har ingen kontakt til havbunden og kan have lave bifangster. MSC certificerede fiskerier der benytter snurpenot skal sikre at de efterlader nok fisk i havet til at de kan reproducere. Dette kan sikres ved at målrette fiskeriet efter stimer af voksne fisk og ved at bruge maskestørrelser på nettene, der er store nok til at mindre fisk kan svømme fri.

Snurpenot kan også bruges til at fange fisk der samles rundt om de såkaldte Fishing Aggregating Devices (FADs). Denne metode kan give større bifangster, hvilket gør det sværere for et fiskeri at opnå MSC certificeringen.

Læs mere

Midwater or pelagic trawl illustration

Pelagisk trawl

Pelagisk, eller midtvandstrawl er kegleformede net med en lukket ’torske-ende’ der holder fangsten.

Pelagisk trawl
Gillnet fishing gear illustration

Garnfiskeri

Garn, eller gællenet, består af en ’væg’ eller ’gardin’ af net der hænger i vandet. Begrebet dækker over flere typer net.

Garnfiskeri
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}