Skip to main content

Bæredygtigt fiskeri betyder, at man passer på fiskebestande og beskytter levesteder og truede arter. Ved at beskytte vores oceaner kan folk, der er afhængige af fiskeri bevare deres levebrød.

Måling af bæredygtighed

Fiskeriets bæredygtighed kan vurderes uanset fiskeriets størrelse, geografi eller den fiskemetode, der anvendes. Vores standard er en måde at måle bæredygtigheden på. Når det vurderes om et fiskeriet lever op til standarden, overvejes tre hovedprincipper:

Fiskebestandens sundhed

Er der nok fisk tilbage i havet? Fiskeriet skal være på et niveau, der sikrer, at det kan fortsætte på ubestemt tid.

Miljøpåvirkning

Hvordan påvirker fiskeriet miljøet? Fiskeriet skal forvaltes omhyggeligt, så andre arter og levesteder i økosystemet forbliver sunde.

Effektiv fiskeriforvaltning

Hvordan forvaltes fiskeriet? MSC-certificeret fiskeri skal overholde gældende love og være i stand til at tilpasse sig ændrede miljøforhold.

The three principles of the MSC Fisheries Standard

The three principles of the MSC Fisheries Standard

Bæredygtighed handler om fremtiden

Bæredygtigheden af ​​et fiskeri er en løbende proces. Efter et fiskeri er blevet MSC-certificeret, vurderes det regelmæssigt, og mange er forpligtet til at foretage yderligere forbedringer. Forskning understøtter denne løbende proces, og fiskeri tilskyndes til at udvikle nye måder at bevare de marine ressourcer til fremtidige generationer.

Læs mere om MSCs Fiskeristandard

Læs mere

Hvad betyder det blå MSC mærke?

Hvad betyder det blå MSC mærke?

Det blå MSC mærke kan findes på produkter med vildtfanget fisk og skaldyr og viser at indholdet stammer fra et fiskeri, der lever op til MSCs videnskabelig standard for bæredygtigt fiskeri.

Vores tilgang

Vores tilgang

Vores tilgang betyder, at alle kan være med til at sikre en bæredygtig fremtid og stadig spise fisk og skaldyr

Forbedring af fiskerier

Forbedring af fiskerier

MSC certificerede fiskerier har igennem tiden forbedret sig på en række områder.