Pressemeddelelser

Fiskeriet er nødt til at tilpasse sig klimaforandringernes fundamentale påvirkninger

september 25, 2019

MSC (Marine Stewardship Council) reagerer på IPCC rapporten om havet og kryosfæren: Fiskeriindustrien og regeringer er nødt til at optrappe samarbejdet for at sikre vores haves sundhed, mangfoldighed og produktivitet i lyset af klimaforandringerne.

Den banebrydende rapport fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on climate change and our oceans, der offentliggøres i dag, tilføjer yderligere beviser på klimaforandringernes dybtgående effekter og hvordan de påvirker økonomier, virksomheder og lokalsamfund der er afhængige af fiskeri for deres levebrød.

Rapporten dokumenterer hvordan arter i havene har ændret deres udbredelse med hundredevis af kilometer samt ændringer i økosystemernes struktur, der har en betydelig indflydelse på potentielle fangster af fisk og skaldyr. MSC har selv bemærket denne påvirkning, hvor selv nogle af de mest velforvaltede fiskerier har problemer med at håndtere udsving i fiskebestandene – til dels på grund af klimaforandringer.

Eksempelvis er de nylige fald i bestanden af torsk i Nordsøen blevet tilskrevet at færre torsk bliver kønsmodne, delvist som et resultat af klimaforandringer. Ligeledes har forandringer i havets dynamikker påvirket udbredelsen af makrel i Nordøstatlanten, og presset fiskene længere mod nord til koldere vande, hvilket har resulteret i udfordringer for den fælles forvaltning af bestanden.

Hans Nieuwenhuis, Regional direktør for MSC i Nordeuropa siger:

”Rapporten fra IPCC viser at fremskridt mod bæredygtig fiskeriforvaltning er vigtige nu end nogensinde før. Bæredygtige og velforvaltede fiskerier, som har effektiv overvågning, regulering og forvaltningssystemer på plads, er mere modstandsdygtige og kan tilpasse sig klimaforandringer. Men globalt kæmper regeringer og fiskeriforvaltningsmyndigheder allerede nu med at nå til konsensus om hvordan havets ressourcer skal forvaltes på en måde, der afspejler klimaforandri ngernes nye virkelighed.”

”At følge et forsigtighedsprincip når man bestemmer fangstmængder og at udvikle fiskeripraksisser der tager højde for skiftende videnskabelig rådgivning og migrationsmønstre er ikke let, men det skal gøres hvis vi fortsat skal nyde godt af havets ressourcer og bevare livet i havet.”

”Fiskerier der lever op til MSCs internationale standarder for bæredygtighed, hvilket udgør 15% af den globale fangst, har vist at det kan lade sig gøre. Disse fiskerier balancerer økonomiske og miljømæssige prioriteter for at beskytte vores have og forsyning af fisk og skaldyr. Klimaforandringer truer imidlertid med at underminere disse hårde bestræbelser, hvis ikke der kan findes international konsensus og svar på udfordringerne.”  

Internationalt samarbejde er vitalt

Suspenderingen af MSC certifikatet for makrel i det nordøstlige Atlanterhav tidligere i år viste tydeligt udfordringerne i at nå internationalt konsensus om forvaltningen af fiskebestande, der bevæger sig på tværs af internationale grænser.

Efter den drastiske ændring i makrellens bevægelsesmønstre siden 2007, har kyststaterne ikke været i stand til at blive enige om en fordeling af fangstkvoter, der lever op til den biologiske rådgivning. For at løse dette problem har makrelfiskerierne forpligtet sig til at indføre en effektiv fangststrategi og veldefineret forvaltningsplan inden midten af 2020. MSC støtter sammen med vores partnere denne indsats og tilskynder en fælles løsning.

”Situationen omkring makrellen i Nordøstatlanten viser behovet for internationalt samarbejde og enighed, hvis fiskerier fortsat skal kunne fiske bæredygtigt og tilpasse sig klimaforandringerne,” siger Hans Nieuwenhuis
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}