Pressemeddelelser

Fakta om MSC certificeret linefanget tunfisk fra Maldiverne

marts 11, 2015

Et fiskeri som benytter sig af en højst selektiv fiskemetode som er skånsom for bestanden og økosystemet

Det maldiviske fiskeri af skipjack tun har vist sig som et godt eksempel på flere måder. De forbedringer fiskerne har indført de seneste år har eksempelvis betydet en minimeret bifangst, forbud mod fiskeri og eksport af hajer, forbedringer i den regionale fiskeriforvaltning, samt en forsigtighedstankegang i vurderingen af størrelsen af tunfiskebestanden.

For fiskeriet af skipjack tun har MSC certificeringen spillet en vigtig rolle i regionens arbejde for at udvikle et bæredygtigt fiskeri og i at imødekomme markedets efterspørgsel på bæredygtigt fanget tunfisk.

”Vi har længe mærket presset fra vores købere. Det meste af vores eksport går til det europæiske marked og i Europa er MSC den tredjepartscertificering der efterspørges” – Adnan Ali, chef for Horizon Fisheries forarbejdnings – og konserveringsfabrik.

Ud over markedsfordele har certificeringsprocessen påvirket de foranstaltninger man gør i regionen for at styrke regionens arbejde med bæredygtighed. Maldivernes assisterende minister for landbrug og fiskeri, Dr. Hussain Rasheed Hassan forklarer dette fiskeris betydning:

”Vi er stolte af at vores linefangede skipjack tunfisk, eftersom dette er en fiskerimetode som har været anvendt i over tusind år”

Miljøforbedringer som resultat af MSC certificeringen

Maldiverne iværksatte den første vurdering af bestanden af skipjack tun og den blev udført af den regionale organisation IOTC:s (Indian Ocean Tuna Commision) i 2011. Vurderingen resulterede i flere ændringer, bla. et udkast til en national oprettelsesplan for hajer og hajfiskeriforbud. Maldiverne har desuden valgt at opkøbe fiskefartøjer for at mindske den maldiviske fiskerflådes kapacitet og dermed nedsætte mængden af fisk, der fanges.

Vedtagelsen af forskningsbaserede grænseværdier og rammerne for fiskeriforvaltningen betyder en forbedret regional fiskeriforvaltning i det Indiske Ocean, sunde bestande og modvirkning af overfiskeri af tunfiskebestanden.

Økonomisk vindinger ved MSC certificeringen.

MSC certificeringen har givet en økonomisk merværdi til   produkter der allerede var i et højere prisleje. Fiskeriet er livsgrundlag for mange mennesker og at man gennem en MSC certificering kan øge markedets efterspørgsel betyder meget.

Maldivernes Landbrugs- og Fiskeriminister Ahmed Shafeeu beskriver værdien af certificeringen:

”For at kunne markedsføre produkter som bæredygtige er det vigtigt at der eksisterer en uafhængig 3. parts certificering. MSC har skabt er en gigantisk værdi for produktet og det har givet os en anerkendelse som vi har søgt at opnå i lang tid”.

Fiskeri og fiskerirelateret arbejde udgør 30 % af Maldivernes beskæftigelse. I de senere år har det ikoniske skipjack fiskeri bidraget til 90.000 ton al deres linefiskeri.

Fiskeripolitiske fordele ved MSC certificeringen

Eftersom lange vandringer er en del af tunfiskens natur, er en effektiv regional forvaltning nødvendig. Maldivernes medlemskab i IOTC blev dermed et betydningsfuld trin i processen mod en certificering.

Fremme af en langsigtet forvaltning har resulterer i indførslen af såvel forsigtighedsprincipper som forbedringer omkring delmål, grænseværdier og rammer for beslutningstagning omkring fiskeri af de store tunfiskearter. Dr. Wetjens Dimmlich som arbejder for WWF og initiativet for intelligent fiskeri håber at Maldiverne kan inspirere andre:

”Vi håber at kystlande som er medlemmer af regionale forvaltningsorganisationer med tunfiskeri følger Maldivernes eksempel og lederskab”, Dr. Wetjens Dimmlich.

Fiskeriets fremtid

Maldiverne er en af de fremmeste fortalere for bevaringen af tunfisk i det Indiske Ocean. Med det gennemførte arbejde i ryggen kommer denne unikke østat fortsat til at have en nøglerolle i at få flere beskyttelseforanstaltninger igennem for at sikre regionens tunfiskebestand.

Ved at vælge skipjack fra dette fiskeri kan vi sammen fortsætte med at støtte deres vigtige arbejde.

Læs mere om fiskeriet her

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}