Skip to main content

MSC certificering for al makrel i Nordøstatlanten suspenderes lørdag 2 marts

Ikke mere bæredygtig makrel med MSC mærket fra Nordøstatlanten

MSC certificeringen for alle makrelfiskerier i det nordøstlige Atlanterhav vil blive suspenderet lørdag d. 2 marts 2019. det blev annonceret 31 januar ved offentliggørelsen af rapporten fra den fremskyndede revision af alle makrelfiskerier i det nordøstlige Atlanterhav der er med i MSC programmet. Makrel fanget fra og med d. 2. marts kan ikke sælges som MSC certificeret eller bære det blå MSC mærke. Suspenderingen gælder for alle fire makrelcertifikater, fordelt over 8 lande (se noter).

Suspenderingen kommer efter at størrelsen på makrelbestanden i det nordøstlige Atlanterhav faldt under den grænseværdi hvor forskerne mener der skal reageres, mensfangsterne fortsat er højere end de videnskabelige anbefalinger. Faldet i bestanden udløste en fremskyndet revision fra de uafhængige certificeringsorganer og det er rapporten fra denne revision der offentliggøres i dag og som har medført at certificeringsorganerne anbefaler at MSC certificeringerne på makrel suspenderes da bestanden  af makrel er faldende og ikke regenerer. 

Makrel på is (c) MSC

Camiel Derichs, Europas direktør for MSC forklarer: "Denne nyhed vil være en skuffelse for fiskerne såvel som for forbrugerene der elsker bæredygtigt makrel. Faktorer, herunder faldende bestande, kvoter, der er fastsat over ny videnskabelig rådgivning og dårlig rekrutering, har imidlertid kombineret betydet at fiskeriet ikke længere opfylder kravene i MSCs bæredygtige fiskeristandard. Når det er sagt, er jeg overbevist om, at fiskeriet og andre involverede interessenter vil udarbejde en plan for at forbedre situationen. Der er allerede igangværende arbejde for at undersøge, hvordan makrelbestandene vurderes. ”

Faldende bestand

Baseret på den bedst tilgængelige videnskabelige data har det Internationale Havforskningsråd (ICES) underrettet at makrelbestanden er faldet i en årrækkke  siden 2011, hvor den var på sit højdepunkt. I de seneste år har et højt fiskepres kombineret med lav rekruttering i flere år (se noter) resulteret i en reducering af bestanden. Som en konsekvens af dette advarede ICES i september 2018 om at bestandens biomasse var faldet under 2.75 mio. tons, det punkt hvor det anses for nødvendigt at handle for at lade bestanden komme sig (MSY Btrigger – se noter).

ICES har anbefalet en betydelig reduceret fangst på 318403 tons, hvilket svarer til en reduktion på 68,2%  af de nuværende fangster, for at genoprette bestanden til et bæredygtigt niveau. Kortsigtede fremskrivninger tyder på, at reducerede fangster i overensstemmelse med ICES-rådene ville genoprette bestanden over det bæredygtige niveau i 2020-2021. Vedligeholdelsen af det nuværende fangstniveau vil resultere i, at bestanden falder til det punkt, hvor rekrutteringen er svækket i 2020.

Potentielle ændringer i den fremtidige videnskabelige rådgivning

Mens den fremskyndede revision var undervejs igangsatte ICES en benchmarkvurdering for makrelbestanden. Den forventes at kunne give større indsigt i bestandens status i løbet af foråret 2019. ICES igangsatte dette arbejde for at vurdere, og om nødvendigt adressere, usikkerheder i den nuværende bestandsvurdering for makrel. Et muligt resultat af dette videnskabelige arbejde kan være at bestandsvurderingen rykker over MSY Btrigger. Hvis det sker vil certificeringsorganerne højst sandsynligt udføre endnu en fremskyndet revision i foråret, for at vurdere hvordan de nye estimater påvirker hvorvidt fiskerierne lever op til MSCs Fiskeristandard. Dette kan føre til at suspenderingen af MSC certifikaterne løftes. Det vil dog ikke løse de løbende udfordringer omkring fordelingen af kvoter på bestanden imellem kyststaterne (Norge, Island, Storbritanien, Irland,  Danmark og Færøerne)  eller at der efterfølgende fiskes over den videnskabelige rådgivning. Fiskerierne har eksisterende betingelser som en del af deres MSC certificering, der kræver at forvaltningen af makrellen forbedres. Der er et løbende behov for kyststaterne for at sætte kvoter og at forvaltningsplaner følger den videnskabelige rådgivning for at undgå at makrellen overfiskes

Majken Møller Marketing og Kommunikationchef MSC Danmark udtaler ”MSC mærkets blå fisk er forbrugernes og detailhandlens pejlemærke når de vil sikre at den fisk og skaldyr de køber kommer fra bæredygtige fiskebestande. Suspenderingen af makrellen viser at MSCs fiskeristandard virker og at der handles når bestandene ikke opfylder kriterierne for en bæredygtig størrelse fastsat af de videnskabelige beregninger. Dog er det afgørende at der blandt kyststaterne opnås enighed om kvote og fangstfordelingen af makrel så vi fremadrettet igen kan nyde makrel fra en bæredygtig bestand”

Forbrugerne vil fortsat kunne finde msc mærket MSC dåsemakrel på dåse på hylderne i butikker da suspenderingen omfatter makrel landet fra fiskerierne efter lørdag 2 marts.  

8 ud af 10 mener vi skal beskytte havet til fremtidige generationer

8 ud af 10 mener vi skal beskytte havet til fremtidige generationer

Ny undersøgelse foretaget på vegne af MSC (Marine Stewardship Council) kortlægger danskernes forbrug af fisk og vores holdninger til blandt andet miljøets udfordringer og bæredygtigt fiskeri.

Foodservice kan bidrage til FN´s verdensmål 14

Foodservice kan bidrage til FN´s verdensmål 14

MSC arbejder med fiskeriet, detailhandlere, forskere og andre partnere fra hele verden for at implementere og bidrage til SDG 14,4.

Bæredygtige opskrifter

Bæredygtige opskrifter

Prøv vores lækre og nemme opskrifter på bæredygtigt fisk og skaldyr.