Pressemeddelelser

MSC garanterer at fisk er fri for fusk

december 17, 2013

Når du køber fisk med det blå miljømærke MSC har du garanti for, at fisken både er bæredygtigt fanget og at der ikke er drevet rovdrift på fisk eller miljø. Det viser en ny DNA test. Testen viser, at alle de testede produkter på det danske marked kunne spores tilbage til et bæredygtigt fiskeri.

Ved hjælp af efterforskningsmetoder fra retsvidenskab har den globale miljømærkeorganisation Marine Stewardship Council (MSC) fået foretaget en DNA-test af 320 tilfældigt udvalgte MSC-mærkede produkter: Der er tale om en test på verdensplan for at kontrollere, om mærkeordningen virker, som den skal. Og testen viser, at det gør den.

- MSCs DNA -projekt er en yderligere garanti for, at den sporbarhed, vi kræver, nu også virker. Det giver forbrugerne en tryghed for, at det blå MSC-mærke holder hvad det lover, siger Minna Epps, der er direktør for MSC for hele Østersøregionen.

Sporbart fra båd til bord

 Sporbarhed er et varmt emne inden for fødevareindustrien og en af ​​hjørnestenene i MSC -programmet. Resultaterne fra MSCs DNA-test viser, at over 99 % af de MSC -mærkede fiskeprodukter var korrekt mærkede. På det danske marked blev en relativt begrænset testsamling på ni produkter testet, og alle produkter var korrekt mærkede.

Ud af alle de 320 testede produkter, var der kun tre produkter, der indeholdt DNA fra ikke-mærkede fisk. Disse sager bliver undersøgt nu.

Fakta om kontrol med fisk og skaldyr

 Når fisk og skaldyr sælges med MSC miljømærket, betyder det, at alle de virksomheder der indgår i forsyningskæden har fremlagt en detaljeret rapport for håndteringen af fisken, der følger kravene i den såkaldte MSC Chain of Custody standard (kædeansvar) . Hvis der er tegn på, at MSC-certificerede fisk er blevet erstattet med ikke-certificerede fisk vil den certificeringsorganisation, der har foretaget kontrollen, blive kontaktet. Og man vil foretage en undersøgelse tilbage i leverandørkæden fra led til led. Finder man bevis for, at MSC-fisk er erstattet med ikke-certifcerede fisk, vil det resultere i at man mister retten til at bruge MSC-mærket.

Fakta om DNA-tests

 DNA teknikker til opsporing af fisk helt ned på bestandniveau er udviklet af forskere. Der er bla. blevet testet på bl.a. torsk, laks og tun. Nye arter i dette år var desuden kuller og hellefisk. Testen er foretaget af et uafhængigt akkrediteret testinstitut*, der bla. anvender DNAtest i efterforskningen af handel med truede dyrearter.

*TRACE Wildlife Forensics and run either by TRACE or by Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}