Pressemeddelelser

MSC lancerer ny fond for et levende hav

oktober 30, 2018

Den nye fond vil støtte fiskerier på vej til bæredygtighed og investere i ny videnskabelig forskning

RS5467 Blue Ventures Octopus Blue Ventures and Garth Cripps

London, UK - Marine Stewardship Council (MSC) har annonceret en £1 million Ocean Sustainability Fond (svarende til knap 8,4 mio danske kr) som er et initiativ til at støtte småskala fiskeri og fiskerier i udviklingslande på deres vej til bæredygtighed. MSC har helt fra starten været engageret i fiskeriet i udviklingslande og har opbygget et solidt kendskab til de begrænsninger, som dette fiskeri står over for for at opnå et bæredygtigt præstations niveau. Fonden vil også bidrage til at skabe et mere bæredygtigt fiskemarked gennem forskning for at overvinde data- og informationbegrænsninger indenfor fiskeriforvaltning i udviklingslandene. 


MSC arbejder tæt sammen med det Verdens Økonomiske Forums Friends for Ocean Action, en gruppe indkaldt af FNs generalsekretærs særlige udsending for havet, Peter Thomson, og Sveriges vice statsminister, Isabella Lövin, til at opbygge, opskalere og hurtigt opspore praktiske løsninger på de mest presserende udfordringer mod havet. 
MSCs målsætning er at engagere 20% af den globale fangst i sit program inden 2020 og fordoble antallet af bæredygtige erhvervsfiskerier i udviklingslandene som anerkender og belønner bæredygtige fiskeripraksisser. I 2030 skal MSC have engageret over en tredjedel af det globale fiskeri. Dette er i overensstemmelse med MSCs løfte om at bidrage til FNs verdensmål 14 : Livet i havet og bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Rupert Howes, administrerende direktør for Marine Stewardship Council, sagde: "At nå dette mål vil kræve strategisk engagement med fiskeriet i udviklingslande. Disse fiskerier bidrager med over 70% af den globale fisk og skaldyrs produktion. Mange er datafattige og opererer ikke på et niveau som kan opnå MSC-certificering. Marine Stewardship Councils £ 1 million Ocean Stewardship Fund er specifikt rettet mod at hjælpe disse fiskerier på deres vej til bæredygtighed”

 Han fortsatte: "MSCs nye Ocean Stewardship Fund bygger på erfaringerne og succesen i vores tidligere Global Fisheries Sustainability Fund, som investerede i småskala fiskeriforbedringer i et bredt udvalg af økosystemer fra Coral Triangle til oceanerne omkring Madagaskar og Surinam. Vi har væsentligt øget fondens omfang og vil målrette investeringer til de fiskerier, der deltager i et formelt overgangsprogram, der vil levere målbare præstationsforbedringer. "

Finansiering vil være tilgængelig for at hjælpe fiskerier, der ansøger om deltagelse i MSC programmet,  med at overvinde hindringer for bæredygtighed, at opbygge kapacitet, viden og adressere specifikke databehov, der er identificeret ved hjælp af en formel MSC forudgående vurdering. De forbedringer som bliver implementeret vil bidrage til at opfylde følgende verdensmål 14.2, 14.4 og 14.7 - bæredygtigt forvaltede marine økosystemer, effektivt regulering af fiskeriet og afslutte overfiskning. 

Initiativet er blevet hilst velkommen af havets ledere. 

Peter Thomson, FN's generalsekretærs særlige udsending for havet og medformanden for Ocean Action-vennernes venner sagde: "Vores hav er i problemer. Vi er nødt til at skalere brugbare løsninger til at levere bæredygtige fiskerier og robuste marine økosystemer. Opnåelsen af FNs verdensmål 14 er afgørende for havets fremtidige trivsel. Jeg glæder mig over MSCs seneste initiativ til at engagere sig i og hjælpe fiskerier i udviklingslande og investere i ny videnskabelig forskning, der kan gavne mange fiskerier rundt omkring i verden. " 

Isabella Lövin, Sveriges vice statsminister og medformand for Friends of Ocean Action, sagde: "Mere end tre milliarder mennesker er afhængige af oceanerne som en kilde til animalsk protein og havfiskeriet beskæftiger direkte eller indirekte hundredvis af millioner mennesker, de fleste af dem indenfor småskala fiskeri. At redde vores hav og livet i havet er et spørgsmål om overlevelse. Jeg glæder mig over MSC's frivillige engagement og engagement i at støtte bæredygtigt fiskeri i udviklingslandene og håber, at denne fond kan bidrage til at levere målbare forbedringer. " 

Detaljeret planlægning af ledelses- og ansættelsesordningerne for fonden er i gang, og de fulde detaljer vil blive annonceret i begyndelsen af 2019. MSC vil med tiden vækste fonden gennem bidrag fra fonde, virksomheder og enkeltpersoner, der deler organisationens vision om sunde og produktive oceaner hvor der sikres fisk og skaldyrforsyninger til denne og fremtidige generationer. 
 
For mere information kontakt: 

Majken Møller
Kommunikations- og marketingchef, Danmark
majken.moller@msc.org
+45 53 55 50 08

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål og 169 delmål for at afslutte fattigdom, beskytte planeten og sikre vækst for alle.  Læs mere om verdensmålene her: https://www.verdensmaalene.dk/
FNs verdensmål 14: Livet i havet skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. 
Læs mere om MSC og verdensmål 14 her: 
https://www.msc.org/about-the-msc/the-mscs-sustainability-goals
 

 


  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}