Pressemeddelelser

MSC udgiver opdaterede certificeringskrav

september 4, 2018

Marine Stewardship Council har udgivet sin opdaterede Fiskeri Certificering Process v2.1.

MSC, Marine Stewardship Council introducerer ændringer i certificeringsprocessen, der gælder for alle fiskerier, der ønsker at blive eller er MSC-certificeret. Ændringerne vedrører især kravene i MSC for arbejdsvilkår, indvendinger og interessent ansvar. Dette er resultatet af en gennemgang, der begyndte i 2016, og ændringerne vil blive gennemført i 2019.

Vi ønsker at reducere kompleksiteten og øge effektiviteten af interessent involvering, mens vi opretholder troværdigheden og robustheden af hele processensiger Minna Epps, Programme Director, MSC Scandinavia og Baltikum.

Fiskeristandarden indeholder en række krav, som de uafhængige certificeringsorganer skal følge, når et fiskeri skal vurderes mod MSC's fiskeristandard. Interessenter kan være miljøorganisationer eller andre som er engageret i fiskeri, som allerede i dag indgår i vurderingsprocessen. Revurderingen begyndte som svar på feedback fra interessenter, om at certificeringsprocessen var for kompleks, og at det krævede for store ressourcer at engagere sig.

De opdaterede krav træder i kraft den 28. februar 2019 og gælder for alle nye vurderinger, revurderinger og årlige revisioner af fiskerierne. De nye arbejdskrav i opdateringen skal være opfyldt af alle fiskerier i MSC-programmet inden 31. august 2019.

 ÆNDRINGERNE OMFATTER

Krav til arbejdsvilkår. I dag fordømmer MSC tvangsarbejde og børnearbejde og anerkender vigtigheden af sociale aspekter, når man overvejer bæredygtighed. Nu vil alle fiskerier i programmet skulle redegøre for de foranstaltninger, de har truffet for at forhindre tilstedeværelse af tvangsarbejde eller børnearbejde. Dette skal indsendes til det uafhængige certificeringsorgan senest den 31. august 2019, ellers vil fiskeriet ikke blive certificeret, og eksisterende certifikater vil blive trukket tilbage.

MSC vil indføre revisionskrav baseret på en risikovurdering. Dette udelukker tvangsarbejde i MSC-certificerede fiskeri- og forsyningskæder.

Effektiv involvering af interessenter. I dag kan de, der har indvendinger mod tildelingen af scoringer i et fiskeri, kun indsende deres indvending, når rapporten er i offentlig konsultation. I den opdaterede proces kan interessenterne indsende deres indvendinger, samtidig med at fiskeriet påbegynder MSC vurderingen. Interesserede vil have 60 dage til indvendinger og give relevant og nyttig information, før certificeringsorganet foretager sit første besøg.

Forsigtighedsprincippet. Uoverensstemmelser mellem vurderingsteam vedrørende point og harmonisering  kan forårsage forsinkelser. For at løse dette har MSC indført en forsigtighedsmekanisme for at hjælpe vurderingsteam med at nå en konklusion hurtigere. Denne ændring betyder, at hvis vurderingsteam ikke opnår enighed efter diskussion, antages den laveste scorings værdi for værende gældene for alle de pågældende fiskerier.

Tidlig konsultationsfase for indvendinger. Processen for indvendinger består i dag af en høringsfase, der opfordrer parter til at diskutere uoverensstemmelser og mulige løsninger, inden en formel høring indkaldes til en uafhængig vurdering. I den opdaterede proces har MSC tilføjet en høringsfase tidligere i indvendings processen for at opmuntre parterne til at diskutere uoverensstemmelser og forhåbentlig nå frem til en løsning hurtigere.

Læs den engelske pressemeddelelse her 

Læs mere her:
  "Full Summary, Fisheries Certification Process v2.1, General Certification Requirements v2.3"

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}