Pressemeddelelser

MSCs program modvirker overfiskning

maj 30, 2016

MSC er en gennemsigtig organisation, der byder al forskning og viden om havet og fiskeri velkommen. I disse dage er MSC genstand for et videnskabeligt studie, hvor den tyske forsker Rainer Froese drager den konklusion, at visse MSC certificerede erhvervsfiskerier fisker på bestande som ikke er bæredygtige og desuden overstiger de lovlige kvoter.

”MSCs standard udelukker helt erhvervsfiskerier som fisker på overfiskede bestande eller ikke overholder deres kvoter. Vores standard er tydelig i sine krav og den er forenelig med internationale bedste praksisser,” siger Minna Epps, Chef for MSC i Skandinavien og Østersøregionen.  

Heller ikke den videnskabelige organisation ICES, International Council of the Exploration of the Sea bakker op om Froeses konklusioner:

”Forfatterne skriver at de kun har anvendt officielle data fra ICES, hvilket ikke stemmer. De har deres egen definition på hvad som udgør overfiskning, hvilket gør at de fejlagtigt hævder at MSC tillader udnyttelse af overfiskede bestande. ICES anvender hverken Bmsy eller understøtter en beregning af hvordan man udleder Bmsy, så dette er en fejltolkning af officielle ICES data,” udtaler Dr Christopher Zimmermann, tysk ICES delegeret og medlem af ICES rådgivende komité.

I dag findes der 283 certificerede erhvervsfiskerier verden over. Alle disse fiskerier lever op til MSCs miljøstandard, hvilket betyder at fisken stammer fra et levedygtig bestand og fanges med minimal påvirkning af havmiljøet. Derfor kan alle der vælger fisk og skaldyr med MSCs miljømærke være sikre på at de bidrager til et levende hav.

Froeses videnskabelige studie kan findes her-> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16300082

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}