Pressemeddelelser

Ny forbedret fiskeri standard for MSC

oktober 6, 2014

Den nye reviderede standard styrker MSCs krav til et bæredygtigt fisker, f.eks. er det nu forbudt kun at anvende finner fra hajer, ligesom der kommer nye krav mod at anvende tvangsarbejde.

Standarden træder i kraft fra den 1. april 2015 og vil gælde fra 2017 for både nye certificerede og recertificerede fiskerier. Standarden giver en sikkerhed for, at professionelle fiskerier lever op til den nyeste forskning for at sikre fiskebestanden til fremtiden.


MSC-standarden for bæredygtigt fiskeri blev skabt for at sikre bæredygtige fiskebestande og havmiljøer, der påvirkes af fiskeri. Til gavn for både fiskere og vores have. Det har taget mere end to år at udvikle den nye standard i samråd med eksperter fra fiskeindustrien, forskere, miljøforkæmpere og MSCs øvrige store netværk af samarbejdspartnere. Over 70 eksperter fra hele verden har leveret input til den nye standard. '


10 væsentlige ændringer i MSC-standarden for bæredygtigt fiskeri
1) Flere krav for at beskytte sårbare økosystemer i havet.
2) MSC fiskerier vil ikke længere risikere at bidrage til en akkumuleret bifangst af arter inden for det samme fiskeområde.
3) Fiskeriet skal løbende vurdere alternative metoder til at reducere antallet af døde uønskede fiskearter i fangsten.
4) Skærpede krav skal forhindre sharkfinning, dvs. fangst af hajer for alene at anvende hajfinnen.
5) Indførelse af en helt ny særlig standard for vurdering af laksefiskeri.
6) En ny metode til vurdering af fiskenes levesteder er blevet udviklet for områder, hvorom der kun er begrænsede data til rådighed.
7) Der er taget skridt til at reducere omkostningerne ved den årlige revision og re-certificering.
8) En uafhængig gruppe (Peer Review College) er blevet etableret for at give en mere standardiseret og effektiv peer-review proces.
9) Stærkere krav til sporbarhed i leverandørkæden for at sikre effektiv sporing af fiskeprodukter fra båd til bord.
10) Virksomheder der er blevet dømt for tvangsarbejde må ikke deltage i MSC-programmet.
Fra den 1. april 2015 skal alle de fiskerier, der ønsker at indgå i MSC-ordningen vurderes i forhold den opdaterede standard. Certificeringsvirksomhederne skal senest seks måneder efter at have lært standarden til at foretage revision i henhold til den nye standard. Fiskerier, der allerede er certificeret, skal anvende den nye standard i sin første recertificering efter den 1. oktober 2017.
Fiskestandarden sikrer at MSC fortsat fungerer i overensstemmelse med FAO retningslinjer for miljømærkning og ISEAL retningslinjer for standarder.

Læs den nye standard her:

http://www.msc.org/documents/scheme-documents/fisheries-certification-scheme-documents/fisheries-standard-version-2.0

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}