MSC’s miljøstandard for bæredygtigt fiskeri — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Om os MSC’s standarder og certificeringskrav MSC’s miljøstandard for bæredygtigt fiskeri

MSC’s miljøstandard for bæredygtigt fiskeri

MSC’s miljøstandard for bæredygtigt fiskeri er den standard, som et fiskeri skal opfylde for at blive MSC-certificeret. Kun fisk og skaldyr fra et MSC-certificeret fiskeri må bruge det blå MSC-mærke. 

Miljøstandard for bæredygtigt fiskeri

MSC-standarden gælder kun fiskerier, der arbejder med vildtfangst – uanset størrelse, type eller geografisk placering, men gælder ikke fisk i opdræt. Se mere om hvordan fiskerier kan blive MSC certificeret.

Standarden har tre overordnede principper, som alle fiskerier skal bevise, at de lever op til for at kunne bære MSC-mærket:

De tre principper danner rammen for 28 yderligere kritererier, som alle fiskerier i MSC-programmet skal dokumentere, at de overholder over for uahfængige ekspeter. Find og download alle dokumenter på MSC's engelske hjemmeside.

Hvad betyder det i praksis?

Alle fiskerier i MSC-programmet bliver målt og vurderet efter de tre principper. Hvilke ændringer fiskeriet skal indføre for at leve op til MSC's krav for bæredygtige fiskerier kommer an på det enkelte tilfælde.

For eksempel kan et fiskeri blive bedt om at:

Princip 1: Dokumentere tilstrækkelig information om alders- og kønsmønstre i bestanden for at forhindre, at for mange unge fisk bliver fanget, samt at der er taget højde for andre faktorer, der kan påvirke bestanden, fx illegalt fiskeri.

Princip 2: ​Minimere bifangst (uønsket fangst af fisk og andre arter, som havfugle, delfiner og skildpadder). Det kan fx betyde, at fiskeriet skal ændre, hvordan det kasserer fiskeaffald, så det ikke tiltrækker havfugle til fiskeredskaberne.

Princip 3: Fartøjets ejer har underskrevet en Code of Conduct, og deler GPS-data og har deltaget i undersøgelser for at sikre, at fiskeriet forvaltes godt. Effektiv forvaltning sikrer også, at fiskeriet udskifter redskaber eller ikke fisker i beskyttede områder, når nye regler træder i kræft.

Hvor længe gælder et certifikat?

Når et fiskeri opfylder MSC's miljøstandard for bæredygtige fiskerier, gælder certifikatet i fem år. I denne periode undersøges fiskeriet løbende og mindst en gang om året for at sikre, at det fortsat er bæredygtigt. Efter de fem år, skal fiskeriet igennem en fuld vurdering på ny for at kunne bære det blå MSC-mærke.

MSC’s certificeringskrav

Fiskerier, som ønsker at blive MSC-certificeret, udpeger et uafhængigt, akkrediteret certificeringsorgan til at vurdere deres fiskeri efter MSC-standarden.

Generelle krav til certificeringsorganer: Definerer de trin, som det akkrediterede certificeringsorgan skal følge for at vurdere et fiskeri efter MSC’s standarder for bæredygtigt fiskeri. Disse krav omfatter Del A i certificeringskravene.

  • Fiskeriers certificeringskrav: Definerer, hvordan MSC’s standard for bæredygtigt fiskeri skal fortolkes, når man vurderer fiskerier med henblik på MSC-certificering. Dette omfatter trinene i vurderingsprocessen såvel som vurderingstræet, man benytter til at score fiskerierne efter. Disse er inkluderet i Del C i certificeringskravene.

Alle MSC-dokumenter

Find og download alle dokumenter på MSC's engelske hjemmeside.

Kontakt os

Ønsker du mere information, så skriv til standards@msc.org.  

Handlinger tilknyttet webside