Skip to main content

Vores kapacitetsopbygningsprogram støtter fiskerier overalt i verden, der arbejder for større bæredygtighed og MSC-certificering. Det er en del af MSC’s forpligtelse at give lige adgang for alle, der ønsker at blive certificeret, navnlig små fiskerier og fiskerier i udviklingslandene.

Kapacitetsopbygningsprogrammet er udviklet til at:

  • udstyre interessenter i udviklingslandene med den viden og de færdigheder, der kræves til at gennemføre vellykkede fiskeriforbedringsprojekter (FIP’er)
  • gøre fiskeriforskere og -eksperter i udviklingslandene i stand til at øge deres viden om og forståelse af MSC-fiskeristandarden. Dette vil gøre det muligt for dem at tilslutte sig MSC’s register over tekniske konsulenter, til at støtte fiskerier, der arbejder hen imod MSC-certificering og til at arbejde med certificeringsorganer som bedømmere

Værktøjspakke til kapacitetsopbygning

MSC-værktøjspakken til kapacitetsopbygning er en omfattende vejledning til fiskeriklienter, forvaltere, forskere, konsulenter og andre interessenter, der beskæftiger sig med fiskerier, der arbejder på at blive MSC-certificeret.

Den giver praktiske oplysninger om MSC-fiskeristandarden, viser eksempler på bedste praksis, beskriver, hvilke oplysninger der vil blive kontrolleret under en vurdering, og skitserer mulige handlinger, der kan gennemføres under en FIP. Værktøjspakken til kapacitetsopbygning er en uvurderlig ressource for dem, der arbejder med fiskeriforbedringsprojekter, mens de arbejder hen imod MSC-certificering.

Kapacitetsopbygnings-workshops

MSC tilbyder regelmæssige workshops til en række interessegrupper, herunder regering, industri, universiteter og NGO'ere, samt fiskerieksperter og -konsulenter, der ønsker at tilegne sig viden om MSC-kravene.

Der afholdes workshops på tre niveauer:

Niveau 1 - Introduktion

En heldags workshop, der introducerer deltagerne til MSC-programmet, MSC-fiskeristandarden og til MSC’s fiskeriforbedringsværktøjer.

Niveau 2 - Videregående

En fem-dages workshop, der fører deltagerne igennem fiskeristandarden på et detaljeret niveau og dækker, hvordan man skal benchmarke et fiskeri i forhold til MSC-kravene, og hvordan de skal identificere handlinger til forbedring. Deltagerne vil også lære at bruge MSC-fiskeriforbedringsværktøjer, og hvordan de skal anvende det risikobaserede regelsæt på data-begrænsede fiskerier.

Niveau 3 –Praktisk

En praktisk workshop, hvor deltagerne vil gennemføre en analyse af manglerne ved et fiskeri og udvikle en handlingsplan til forbedring af fiskeriet under vejledning af en MSC-bedømmer.

Her kan du registrere din interesse for fremtidige uddannelsesworkshops i kapacitetsbygning (EN)