Skip to main content

MSC certificering bekræfter at fiskeriet er velforvaltet og sikrer en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne og levegrundlag for fremtidige generationer.

MSC er forpligtet til at give lige adgang for alle fiskerier, der ønsker at blive MSC-certificeret. Vi yder ekstra hjælp og vejledning til små fiskerier og fiskerier med utilstrækkelige data for at hjælpe dem med at vise, at de opfylder MSC-fiskeristandarden og dermed blive certificeret.

”Værdien af fiskeeksporten fra udviklingslande blev i 2014 vurderet til USD 80 mia., mere end alle andre fødevarer tilsammen. Certificering i henhold til MSC-programmet vil sikre, at disse fiskerier drives bæredygtigt, og kan bidrage til langsigtede sociale, miljømæssige og økonomiske fordele i deres lokalsamfund.”

Yemi Oloruntuyi, MSC-programchef for udviklingslandene

Vores tilgang til data begrænsede fiskerier

Vores tilgang til data begrænsede fiskerier

For at bibeholde adgang til MSC-programmet har vi lavet nogle forebyggende indikatorer til at vurdere data-begrænsede fiskerier: det risikobaserede regelsæt

Kapacitetsopbygningsprogram

Kapacitetsopbygningsprogram

Vores kapacitetsopbygningsprogram understøtter fiskerier overalt i verden, der arbejder for større bæredygtighed og MSC-certificering.

Global fond for bæredygtigt fiskeri

Global fond for bæredygtigt fiskeri

MSC’s globale fond for bæredygtigt fiskeri (GFSF) finansierer forskning for at styrke viden og kapacitet i små fiskerier og i fiskerier i udviklingslandene.