Skip to main content

Mennesker interesserer sig i stigende grad for, hvor deres fisk og skaldyr kommer fra. Det blå MSC-mærke gør det nemt for dine kunder at vælge bæredygtige, vilde fisk og skaldyr, som de kan have tillid til. Kontakt os for at høre mere.

 

Kontakt os for at ansøge om at bruge MSC mærket eller udfylde formularenOmkostninger ved brug af MSC-mærket

De fleste virksomheder, der underskriver en licens til at bruge MSC-mærket, er forpligtet til at betale årlige gebyrer og, afhængigt af hvordan mærket bruges, royalties. Uddannelsesinstitutioner, medier, velgørenhed, et ASI-godkendt certificeringsorgan eller NGO'er, der arbejder for at bevidstgøre offentligheden om bæredygtige fisk og skaldyr, kan søge om at anvende MSC-mærket gratis.

Licensafgifterne hjælper os med at nå ud til flere fiskerier rundt om i verden og dermed øge udbuddet af certificerede bæredygtige fisk og skaldyr.

Årligt gebyr

Når du har underskrevet en licens, skal du betale et årligt gebyr. Det årlige gebyr er fastsat ud fra den samlede nettoværdi af de MSC-mærkede fisk og skaldyr, som din virksomhed sælger i løbet af et britisk regnskabsår (april-marts), bortset fra hvad der bliver solgt som retter på et menukort eller fra fiskekølediske, hvor det årlige gebyr udregnes efter nettoindkøb.

Det årlige gebyr skal betales i begyndelsen af hvert royaltyår, som starter den 1. april.

For eksisterende licenshavere anvendes det faktiske salg fra det foregående royaltyår til at fastsætte det årlige gebyr. For nye licenshavere vil det årlige gebyr blive udregnet ud fra et skøn af salget for royaltyåret.

Værdien af købte/solgte MSC-certificerede fisk og skaldyr

Årligt gebyr

£0 - £250.000 GBP

£200 GBP

£250.001 - £500.000 GBP

£500 GBP

£500.001 - £1.000.000 GBP

£1.000 GBP

£1.000.001 - £5.000.000£2.000 GBP
Over £5.000.001£4.000 GBP

Forbrugervendte virksomheder, fx en fiskehandler eller en restaurant, der indrapporter årlige indkøb på op til £250.000 GBP, skal betale et årligt gebyr på 200£ og ingen royalties.

Royalties

Hvis MSC-miljømærket bruges på forbrugervendte produkter, skal der også betales royalties i en størrelsesorden, der begynder ved 0,5 % af netto engrosværdien af salget af MSC-mærkede produkter.

For friske fisk fra kølediske eller for retter fra menuer vil der blive opkrævet for værdien af nettoindkøb.

MSC-mærket salg / køb (GBP) af forbrugervendte produkterRoyaltytakster
£0 GBP-£10.000.000 GBP0,5 %
£10.000.001 GBP-20.000.000 GBP0,45 %
£20.000.001 GBP-30.000.000 GBP 0,4 %
£30.000.001 GBP-40.000.000 GBP0,35%
£40.000.001 GBP og større0,3 %

Omsætningen indberettes for hvert kvartal, halve eller hele år - alt afhængig af, hvor meget MSC-mærket fisk og skaldyr virksomheden har solgt - for at kunne beregne de årlige gebyrer og royalties.

Omkostninger ved brug af MSC-mærket i foodservice

Foodservicevirksomheder såsom kantiner eller restauranter med op til 225 lokationer, skal betale et årligt gebyr for at benytte MSC-mærket på menuer eller i andet marketingmateriale, samt et yderligere lokationsgebyr, hvis virksomheden har flere lokationer.  

Værdien af købte/solgte MSC-certificerede fisk og skaldyr

Årligt gebyr

£0 - £250.000 GBP

£160 GBP

£250.001 - £500.000 GBP

£400 GBP

£500.001 - £1.000.000 GBP

£800 GBP

£1.000.001 - £5.000.000 GBP£1.600 GBP
Over £5.000.001£3.200 GBP

 

Royalties

Foodserivicevirksomheder med op til 25 lokationer (Små Virksomheder) eller mellem 26 - 225 lokationer (Mellemstore Virksomheder) skal også betale royalties.

Foodservicevirksomheder med kun én enkelt lokation betaler kun det årlige gebyr.

Antal lokationerRoyalties per lokation (GBP)
1£0 (inkluderet i årligt gebyr)
2-4£160 x (total antal lokationer -1)
5 - 9£150 x (total antal lokationer -1)
10 - 14£140 x (total antal lokationer -1)
15 - 19£130 x (total antal lokationer -1)
20 - 25£120 x (total antal lokationer -1)
26 - 225£ 600 x (√ (kvadratroden) af total antal lokationer)

(ingen royalties for den første lokation)

Antallet af lokationer bestemmes efter antallet registreret i virksomhedens Chain of custody certifikat.

 

Rapportering af salg

Omsætningen skal indberettes for hvert kvartal, halve eller hele år - alt afhængig af, hvor meget MSC-mærket fisk og skaldyr virksomheden har solgt - for at kunne beregne de årlige gebyrer og royalties.

Læs mere

Retningslinjer for MSC-mærket

Retningslinjer for MSC-mærket

Retningslinjer for mærket, der fastsætter grundlæggende regler for brug af MSC-mærke på emballage, menukort i restauranter, fiskekølediske, reklamemateriale

Godkend min brug af MSC-mærket

Godkend min brug af MSC-mærket

MSC-mærket og tilknyttede tekster er et registreret varemærke, og enhver brug skal godkendes. Indsend dit design og illustrationer til os.