Skip to main content

MSC er en international non-profit organisation, der fremmer bæredygtigt fiskeri. Vi driver et omfattende certificerings- og miljømærkningsprogram med det mål, at vi alle skal kunne nyde mad fra havet, både i dag og i fremtiden. På denne side finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi modtager.

 

    

Kan ethvert fiskeri MSC-certificeres? 

Nej. Fiskerier, der ønsker at forsøge at blive certificeret, lader et uafhængigt certificeringsfirma vurdere deres fiskeri i forhold til MSC's standard, som består af 28 kriterier. Det er svært at opfylde standarden og en certificering tager ofte over et år at gennemgå. Du kan læse mere om, hvad der kræves her: Vejledning til certificering af fiskerier.


Hvordan finansieres MSC? 

MSC er en non-profit miljøorganisation drevet af et ønske om at stoppe overfiskeri i verden. Vi tjener ikke penge på, at kommercielt fiskeri vælger at forsøge at blive certificeret i forhold til vores standard for bæredygtigt fiskeri. Fiskerne kontraherer et certificeringsfirma for at vurdere, om de kan leve op til MSC's standard. En sådan gennemgang tager mellem 8 måneder og 2 år.  

MSCs drift er for størstedelens vedkommende finansieret af de virksomheder, der vælger at sætte vores blå logo på produkter, der kommer fra en certificeret fisk. Vi bruger pengene til at informere om vigtigheden af ​​bæredygtigt fiskeri, forbedre vores standarder og hjælpe fiskere og virksomheder, der ønsker at forsøge at blive certificerede, f.eks. ved at deltage i såkaldte Fiskeriforbedringsprojekter. Du kan læse mere om, hvordan vi er finansieret, og hvor pengene går hen her .


Hvordan udvikler MSC sit program?

MSC er verdens største miljøcertificering for bæredygtigt fiskeri. Takket være programmet kan professionelle fiskere over hele verden, der beskytter deres ressourcer og fisker på en bæredygtig måde, blive belønnet af forbrugere og virksomheder. Vi er anbefalet af både Naturfredningsforeningenog WWFog data fra MSC bruges af FN's miljøprogram til at opfylde de globale bæredygtighedsmål.

MSC udvikler konstant sine standarder og her er input fra miljøorganisationer utrolig vigtigt og velkomment, såvel som i individuelle certificeringsprocesser. Hvis du vil være med og påvirke MSC's program, kan du følge disse processer her: Labour Policy Review

Gennem MSC-programmet foretages der hvert år forbedringer i certificerede fisk, som ellers ikke ville have fundet sted. Læs gerne mere om de forbedringer, der er sket i MSC-certificerede fiskerier her: Rapport - MSC's skjulte styrke


Hvad tænker I om stor- og småfiskeri?

Desværre er det ikke så enkelt, at storfiskeri altid er dårligt, og småfiskeri altid er godt. Alle fangstmetoder - garn, line, pelagisk trawl, bundtrawl, bur - har deres udfordringer. Når et fiskeri er certificeret efter MSC-standarden, ser certificeringsvirksomheden derfor på det aktuelle fiskeri og vurderer de miljømæssige konsekvenser ud fra, hvor det foregår, bifangster, skader på bunden, hvordan bestandene er, selektivitet, forvaltning mv. I dag er omkring 18% af de MSC-certificerede fiskerier i programmet småfiskerier, og vi arbejder konstant på at øge den andel.

 

Kan bundtrawlfiskeri MSC-certificeres?

Alle professionelle fiskerier, uanset størrelse og fiskemetode, har mulighed for at prøve deres fiskeri efter MSC's standard for bæredygtigt fiskeri. Nogle fisk opfylder de krav, men langt fra alle. Uanset om det er garn, bure, pelagiske trawl, bundtrawl som fangstmetode, så påvirker metoden økosystemer og har sine udfordringer.

Når et fiskeri vurderes i forhold til MSC's standard, ser certificeringsvirksomheder, altså tredjepartsvirksomheder, derfor på det pågældende fiskeri og vurderer de miljømæssige konsekvenser. Certificeringsvirksomheden vurderer bifangster, skader på bund, hvordan bestanden har det og dens forvaltning. Samtidig fortsætter MSC med at følge forskning og opdatere sin standard i overensstemmelse hermed. En omfattende standardopdatering fandt sted i 2022. Læs mere om den her (på engelsk).

Specifikt med hensyn til bundtrawl er det vigtigt at undersøge, hvorvidt trawlet foregår på hård, ler- eller sandbund. Hvor dybt trawlet foregår, hvilke dyr lever på bunden, og hvordan de påvirkes af trawlet. Hvis situationen er holdbar, kan bundtrawl derfor nogle gange godkendes. Nogle demersale trawlere får betingelser knyttet til deres certificering. Det kan handle om at undgå bestemte områder eller sammen med forskere at kortlægge havbunden for at finde ud af fiskeriets effekt.

Disse undersøgelser og forbedringer ville sandsynligvis ikke have fundet sted ellers. Du kan læse mere om, hvordan forholdene fungerer, og hvilke forbedringer der er lavet i nogle danske fiskerier her: Rapport - MSC's skjulte styrke

Når du vælger MSC-certificeret, belønner du derfor ikke kun de professionelle fiskere, der formår at leve op til MSC's strenge standard, du gør også en aktiv indsats for at forbedre disse fiskerier.

Hvad synes MSC om dokumentaren "Seaspiracy"?

Vi synes, at dokumentaren var god til at fremhæve vigtigheden af ​​bæredygtigt fiskeri. Vi har set, at interessen for bæredygtigt fiskede fisk og skaldyr er steget de seneste år, hvilket er vigtigt og godt!

MSC blev ikke interviewet i Seaspiracy, men en del af kritikken mod MSC var, at der ikke er nogen bæredygtigt fiskede fisk. Det er vi ikke enige i. Du kan læse vores svar her. Vi og mange af os, herunder FN og WWF, mener, at vores standard for bæredygtigt fiskeri er verdensledende og bedste praksis, og mange erhvervsfiskere arbejder hårdt i årevis for at kunne leve op til kravene. Standarden er udviklet i tæt dialog med forskere, miljøorganisationer og professionelle fiskere. Samtidig bliver vores standarder konstant forbedret, både før og efter Seaspiracy kom, og vi byder alle velkommen til at bidrage.  

For at udføre populærvidenskabelige dokumentarer skal kompleksiteten simplificeres på bekostning af den mere nuancerede sandhed, og det forstår vi. Sådan fremkalder man reaktioner og får faktisk organisationer og virksomheder til at tænke om. Mange forskere har dog reageret på de forenklinger og data, der præsenteres i programmet. Her er nogle af deres indlæg: 

The science of Seaspiracy - Sustainable Fisheries UW (sustainablefisheries-uw.org)

What do scientists say about the new Netflix documentary, ''Seaspiracy"? - WUR

Seaspiracy: Researchers React | Göteborgs universitet (gu.se)

Er sild i Østersøen certificeret?

Fiskeriet efter sild i Østersøen blev MSC-certificeret i juni 2020 efter en toårig proces. På det tidspunkt var befolkningen ifølge forskningen over sikre biologiske niveauer. Fiskerne fik en række betingelser knyttet til deres certificering for yderligere at forbedre fiskeriet, herunder at forbedre viden om indberetning af sild og brisling. 

I maj 2021 kom ny videnskabelig rådgivning, der viste dårlig rekruttering og dårligere bestandsstatus. Som følge heraf vurderede certificeringsvirksomheden, at certifikatet efter sild i den østlige Østersø ville blive tilbagekaldt i august 2021.

Hvordan kontrolleres det, at MSC's certificerede fisk lever op til kravene?

Et certifikat kontrolleres årligt af certificeringsvirksomheden og skulle der være spørgsmål til hvordan fiskeriet opfører sig, kan certificeringsvirksomheden også lave ekstra kontrol.

Blandt kriterierne i MSC's standard for bæredygtigt fiskeri, som et fiskeri er certificeret efter, er dem, der handler om god forvaltning og kontrol af fiskeriet på stedet. Dette er vigtigt ikke mindst ved certificering af fiskeri i det globale syd.

Nogle fiskerier, især i højrisikolande, kan have yderligere krav knyttet til deres certificering. For eksempel kræver mange tunfiskerier, at der er observatører ombord på fisketurene. MSC arbejder også på at øge sikkerheden  for observatører om bord.