Skip to main content

God forberedelse er nøglen til problemfri certificering. Hvor vurdering i henhold til MSC-fiskeristandarden udføres af akkrediterede tredjeparts certificeringsorganer, så er MSC’s opsøgende medarbejdere [link to contacts] her for at hjælpe dig før, under og efter processen.

Kan mit fiskeri certificeres?

MSC-certificering er tilgængelig for alle fiskerier af vildtfangede fisk og skaldyr, uanset størrelse, skala, økologi, geografi og teknologi.

Disse omfatter enkeltarter, flere arter, trawl, langline, manuel indsamling, ruser, ferskvand, marin, kystnære- og kystfjerne fiskerier, bundfiskeri, pelagisk og udbygget fiskeri.

Hvilke fiskerier kan ikke blive certificeret?

Ikke-berettigede fiskerier er dem, der:

 • jager padder, krybdyr, fugle og/eller pattedyr
 • anvender destruktive fiskemetoder (såsom gift eller sprængstoffer)
 • er dømt for krænkelser i forbindelse med brug af tvungen arbejdskraft inden for de sidste to år
 • fisker i henhold til en kontroversiel ensidig undtagelse af en international aftale
 • er udelukkende akvakultur (selv om nogle former for udbygget fiskeri er berettiget til vurdering).

 

Kan blandede fiskerier certificeres?

Blandede fiskerier, hvor der både er elementer af vildtfanget fiskeri og opdræt, kan godt certificeres hvis de opfylder visse kriterier baseret på:

 • forbindelse til og vedligeholdelse af en vild bestand
 • hvordan fiskene fodres og passes
 • den virkning, som det udbyggede fiskeri har på levestederne og økosystemet generelt.

Hvem vurderer fiskeriet?

Vurderinger udføres af akkrediterede uafhængige certificeringsorganer, kaldet Conformity Assesment Bodies (CABs)

Hvad ser vurderingsmændene på?

En gruppe af eksperter under certificeringsorganet vil se på en række oplysninger, herunder

 • data om fiskebestande
 • data om landinger, data om sammensætning af fangst og info om virkningen af redskaber på levesteder
 • interviews med interessenter
 • videnskabelige artikler og rapporter

Valg af certificeringsorgan

Det er certificeringsorganernes ansvar at rådføre sig med dig og andre interessenter for at fastslå fakta i denne vurdering. Deres gebyr er baseret på deres egen prissætningsstruktur.

Fuld liste over CABs til MSC vurdering

Hvilke udgifter er der?

Certificering betales af fiskeriklienten. MSC modtager ikke betaling; det gør kun det certificeringsorgan, som du har valgt. Udokumenterede oplysninger fra certificerede fiskerier indikerer, at prisen kan variere mellem DKK 93.000 og 750.000. Omkostningerne vil afhænge af:

 • kompleksiteten af dit fiskeri
 • adgang til oplysninger
 • grad af interessentinvolvering

Vi anbefaler, at du indhenter flere prisoverslag, og at du ud over prisen tager hensyn til certificeringsorganets erfaring med din region, redskabstype og fiskerarter.

Hvor lang tid vil det tage?

En vurdering i henhold til MSC-fiskeristandarden kan tage fra 12 til 18 måneder.

Hvad nu hvis mit fiskeri har begrænsede data?

Små fiskerier har muligvis ikke adgang til detaljerede forskningsdata, der underbygger en MSC-vurdering. MSC har udviklet en ramme for disse fiskerier, et såkaldt Risikobaseret regelsæt.

 

Kan vi få hjælp til at blive certificeret?

Du vil skulle budgettere med omkostninger til hvert trin af en MSC-certificering. Alt efter, hvor dit fiskeri har hjemme, kan du muligvis søge tilskud. Din lokale MSC-repræsentant kan rådgive dig om, hvilke tilskudsmuligheder, der findes, og hvordan du søger.

MSC har også udviklet værktøjer og teknisk bistand, der kan hjælpe dit fiskeri med at foretage de forbedringer, der er nødvendige for at opfylde standarden. Et stigende antal fiskerier foretager disse ændringer for at blive bæredygtige i håbet om at opnå certificering. Det har ført til en betydelig vækst i den organiserede indsats for at forbedre fiskerier, ofte kaldet Fiskeri forbedringsprojekter (FIP’er).

 

Hvordan forløber en MSC-certificering?

Foreløbig vurdering (valgfri)

Her identificeres enhver mulig indsigelse imod en certificering. Hvis den foreløbige vurdering er positiv, kan et fiskeri fortsætte direkte til en fuldstændig vurdering. Alternativt kan et fiskeri først adressere problemområder, hvor der er behov for forbedring.

Fuldstændig vurdering

Her er der mulighed for at inkludere indlæg fra interesserenter og peer-review. Det tager mellem 8 og 18 måneder og i gennemsnit 12 måneder.

Certificering

Gælder op til fem år. I løbet af denne periode foretager fiskeriet de forbedringer, der kræves som en betingelse for certificering.

Årlige kontroller

Her undersøges enhver betydelig ændring, der måtte være sket i enten det fysiske miljø eller i forvaltningen af fiskeriet.

Fornyet vurdering

Finder sted inden fem år efter tildeling af det seneste certifikat.

Få støtte fra interessenter

Vi anbefaler, at du kontakter relevante interessenter såsom forskere, NGO'er, fiskeriforvaltere, myndigheder og andre fiskerier allerede ved starten af vurderingen for at opbygge tillid, mindske sandsynligheden for eventuelle uforudsete tilbageslag og for at fremme en problemfri vurdering af dit fiskeri.

 

Hvordan vurderes fiskerier?

Fiskerier scorer point i henhold til de tre principper i MSCs Fiskeristandard

 

Der er 28 resultatindikatorer under de tre principper i fiskeristandarden.

Dit fiskeri vil få tildelt point for hver resultatindikator, hvor 60 er det laveste acceptable resultat, 80 er globalt bedste praksis, og 100 er tæt på et perfekt resultat.

For at blive certificeret skal dit fiskeri score:

 • Mindst 60 for hver af de 28 resultatindikatorer
 • En gennemsnitlig score på 80 på tværs af alle indikatorer under hvert af de tre principper

Hvis dit fiskeri scorer mellem 60 og 79 for nogen resultatindikator, skal du træffe passende foranstaltninger som en betingelse for certificering. Denne handling skal forbedre resultatet for dit fiskeri, så det scorer 80 eller derover for den pågældende indikator. Du vil typisk have fem år eller mindre til at foretage disse forbedringer.

Fisheries scoring 60-79, conditoinal pass, 80-100 unconditional pass

 

Hvad sker der efter certificeringen?

Du vil blive en del af et kollektiv på over 300 engagerede fiskerier, der forsyner verden med over 25.000 bæredygtige fisk- og skaldyrsprodukter.

Dit certificeringsorgan er forpligtet til at gennemføre årlige kontroller i løbet af den periode på 5 år, hvor certificeringen af fiskeriet gælder. Kontroller vil undersøge eventuelle betydelige ændringer, der måtte have fundet sted i det fysiske miljø eller i forvaltningen af fiskeriet.

 • Dit certificeringsorgan har til enhver tid ret til at foretage uanmeldt kontrol eller til at planlægge mere hyppige kontroller, hvis omstændighederne viser behov for det.
 • Sørg for, at dit budget er tilstrækkeligt stort til at kunne dække udgifter til kontroller i hele den periode, hvor certifikatet er gyldigt.
 • Hvis du undlader at gøre tilstrækkelige fremskridt, kan det være begrundelse nok til, at certificeringsorganet suspenderer eller tilbagekalder dit certifikat.

Promovering af dine certificerede bæredygtige fisk og skaldyr

Nu hvor dit fiskeri er certificeret, vil dine kunder måske også overveje at blive sporbarhedscertificeret. Det vil sige, at produkter fra dit MSC-certificerede fiskeri kan bruge det blå MSC-mærke på emballager eller menuer. MSC-sporbarhedsstandarden sikrer, at produkter med det blå MSC-mærke kommer fra en certificeret bæredygtig kilde.