Pressemeddelelser

MSC opdaterer processen for certificering af fiskerier (FCP)

marts 25, 2020

Nye krav sikrer bedre mod 'Shark Finning' og sammenblanding af fangster

Marine Stewardship Council (MSC) har i dag udgivet en opdateret ”Fisheries Certification Process”, der fastlægger de kriterier og den proces, der ligger til grund for den uafhængige certificering i henhold til MSCs Fiskeristandard.

Ændringerne tager højde for de bekymringer, der er blevet rejst af forskellige interessenter, og har været genstand for grundige drøftelser med erhvervet og eksperter over de seneste 24 måneder.

Blandt de vigtigste ændringer, der er blevet godkendt af MSCs bestyrelse, kan nævnes:

 • Certificerede fiskerier kan ikke længere fiske efter en given bestand vha. såvel godkendte som ikke-godkendte metoder på samme fangstrejse (en praksis, der kendes som ’compartmentalisation’ eller ’opdeling’).
  Denne ændring adresserer især en bekymring ift. det MSC-certificerede not-fiskeri efter tun, hvor der er blevet fanget både (certificeret) ’free school’ tun og (ikke-certificeret) tun omkring såkaldte FAD’er (’fish aggregating devices’). MSC arbejder i forvejen med tun-industrien og forskere for at fremme en mere bæredygtig anvendelse af FAD’er.
 • Stærkere krav vedr. ‘shark finning’
  Fremover vil et selskab eller organisation, der indenfor de seneste to år er blevet dømt for at have anvendt ’shark finning’, ikke kunne opnå MSC-certificering. Derudover, vil beviser for anvendelse af ’shark finning’ føre til at hele det relevante fiskeri bliver suspenderet fra MSC-programmet medmindre det eller de berørte fartøj(er) fjernes fra certifikatet. Dermed styrker MSC sin indsats mod shark finning, uden at en hel flåde behøver at miste sin certificering på grund af et enkelt fartøjs handlinger.
 • Krav om mere information om hvordan de certificerede fiskerier skaber forbedringer. 
  De uafhængige certificeringsorganer skal nu give mere detaljerede forklaringer på, hvordan et givet fiskeri opfylder de krav til forbedringer, der blev stillet som en del af certificeringen.
  Som noget nyt i den sammenhæng offentliggør MSC nu en logbog med alle betingelser, der gør det lettere at følge de enkelte fiskeriers fremskridt.

Dr Rohan Currey, leder af MSCs Science and Standards afdeling udtaler:

”Ændringerne afspejler feedback fra en række interessenter, herunder ngo'er, fiskeriorganisationer og certificeringsorganer. De er designet til at sikre, at den proces de uafhængige vurderingsteams følger, er robust, effektiv og transparent. Netop for at sikre, at disse ændringer både imødekommer problemerne og kan implementeres i praksis af de certificerede fiskerier, har vi været afhængige af de bidrag, vi har modtaget udefra – og vi er meget taknemmelige for den tid og omhu vores partnere har lagt i opgaven."

Ændringerne træder i kraft for alle fiskerivurderinger den 25. september 2020 (dog med visse undtagelser vedr. ’opdeling’).

En fuldstændig beskrivelse af opdateringerne i version 2.2 af fiskericertificeringsprocessen findes i dokumentet Summary of Changes, der kan ses på www.msc.org

Yderligere skærpelse af krav vedr. ’shark finning’

Shark Finning indgår også som en del af det igangværende review af MSCs Fiskeristandard, hvor der ses på foranstaltninger, der kan sikre, at Shark finning ikke finder sted i certificerede fiskerier.

- - -

Note: 

MSCs Fiskeristandard og den tilknyttede Certificeringsproces er udviklet i samråd med hundredvis af forskere, fiskerieksperter og andre interessenter og er baseret på FN's Fødevare- og Landbrugsorganisations retningslinjer for bæredygtig fiskeri og miljømærkning af fisk og skaldyr.  

 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}