Skip to main content

Disse retningslinjer fastsætter de grundlæggende regler for, hvordan man bruger MSC-mærket på emballage, menukort i restauranter, fiskekølediske og reklame-materiale.

Elementerne i MSC-mærket

1. MSC Mærket

MSC-mærket omfatter seks egenskaber, som ikke på nogen måde må adskilles fra hinanden eller ændres:


 

1. Sætningen ”Certificeret bæredygtigt fiskeri”

2. Bogstaverne MSC, der er forkortelsen for Marine Stewardship Council

3. MSC’s hjemmesideadresse

4. Fluebenet i den ovale fisk

5. Bogstaverne TM der viser, at dette mærke er et varemærke

6. Den hvide afgrænsende streg, som skitserer fluebenet i fisken og mærket

 

2. MSC-sporbarhedskode

Hvert MSC-mærket produkt skal være forsynet med en sporbarhedskode i dette format MSC-C-xxxxx, der henviser til producenten af produktet. Den kan vises hvor som helst på dit materiale og skal kunne læses. Du kan få koden fra dit certificeringsorgan eller din certificerede leverandør.

Det er ejerens ansvar at sørge for, at produktet er blevet korrekt registreret af MSC med en gyldig licens.

3. MSC-tekst

Sammen med MSC-mærket skal der være en MSC-tekst. Du kan vælge mellem følgende tekster:

 • Tak, fordi du har valgt fisk og skaldyr, der opfylder MSC’s globale standard for bæredygtighed. Sammen kan vi hjælpe med at beskytte fiskebestandene for fremtiden. www.msc.org/dk
 • Dette produkt kommer fra et fiskeri, der er blevet uafhængigt certificeret efter MSC’s standard for velforvaltet og bæredygtigt fiskeri. www.msc.org/dk
 • [Indsæt arter af fisk og skaldyr] i dette produkt kommer fra et fiskeri, der er blevet uafhængigt certificeret efter MSC’s standard for velforvaltet og bæredygtigt fiskeri. www.msc.org/dk
 • Disse fisk og skaldyr opfylder MSCs globale standard for bæredygtighed. www.msc.org/dk
 • Fra et bæredygtigt, MSC-certificeret fiskeri. www.msc.org/dk

Teksten skal vises på det sprog, der tales i det land, hvor produktet eller materialet sælges eller offentliggøres. Se den komplette liste over oversættelser af MSC-tekster

MSC er ikke ansvarlig for at validere eventuelle yderligere tekster, juridiske krav eller andre retningslinjer for mærkning.

Formater

MSC-mærket findes i to formater: lodret (stående) og vandret (liggende).

Hvis du bruger MSC-mærket oven på et billede eller mørkfarvet baggrund, skal du bruge udgaven med det hvide varemærkesymbol (TM). På lyse eller hvide bag-grunde kan du bruge standardudgaven af TM-symbolet i blåt.

ecolabel-tm

Farve

Forbrugerne genkender og kigger efter ”blå fisk-mærket”. Det er vigtigt, at du bruger den korrekte udgave af den blå MSC-farve for at sikre konsekvens, tillid og genkendelse. Under særlige omstændigheder, såsom hvis din emballage er sort og hvid, eller har den samme Pantone blå, kan du bruge den ensfarvede udgave. Men du skal være opmærksom på, at det vil påvirke forbrugernes genkendelse.

MSC blå:

Pantone 286

CMYK 100 60 0 2

RGB 0 93 170

Hex #005DAA

Den hvide afgrænsende streg, der skitserer fluebenet i fisken og MSC-mærket som en helhed, skal altid vises. Ingen anden farve må bruges.

Størrelse og friafstand

Mindstemål for det liggende mærke er 10 mm H x 26,1 mm B Mindstemål for det stående mærke er 14 mm B x 18,8 mm H

Sørg altid for at skalere MSC-mærket proportionalt op eller ned.

Der er ikke nogen begrænsning for maksimummål af MSC-mærket eller dets variationer.

Når MSC-mærket produceres i dets mindstemål, skal der være en fri afstand omkring det på:

 • mindst 2 mm for produktbestemt tekst (fx arter, vægt, ingredienser).
 • mindst 5 mm for generelle designelementer (fx mærkenavne, logoer), hvor MSC-mærket kunne forbindes med værtens mærke.

Clear space around landscape MSC label with a coloured background

Når MSC-mærket gengives i større størrelser, skal det mindst være omgivet af en fri afstand på 10 % af mærkets højde (lodret) eller bredde (vandret). Lad der altid være så meget plads som muligt. 

Korrekt brug

Brug de logo-filer, som du modtog, da du søgte om at bruge vores mærke. Sørg for, at MSC-mærket og Marine Stewardship aldrig vises på en måde der:

 • forvirrer forbrugerne, hvad angår MSC’s tilknytning til andre mærker eller lo-goer
 • indikerer eller antyder, at ikke-certificerede fisk og skaldyr er MSC-certifice-rede
 • skaber en association med produkter, der ikke er fra et fiskeri, der er certifice-ret i henhold til MSC-standarden

Du må ikke ændre vores logo eller forsøge selv at lave MSC-mærket. Du må ikke:

 • vise MSC-mærket uden varemærket (TM)
 • fjerne den hvide afgrænsende streg
 • forvrænge MSC-mærkets form
 • ændre farverne på MSC-mærket
 • ændre designet, fastlåsningen eller enkelte elementer af MSC-mærket
 • sætte MSC-mærket på skrå
 • placere elementer eller tekst hen over MSC-mærket

Eksempler på forkert brug af MSC-mærket


 

Four examples of the incorrect use of the MSC label on grey coloured background

Anvendelse på produkter

Når du bruger MSC-mærket på emballage, skal hvert produktmærke vise MSC-mærket, sporbarhedskoden og relevant tekst.

 • MSC-mærket skal vises på forsiden af emballagen for at sikre, at det er umiddelbart synligt for forbrugerne.
 • Hvert eneste MSC-mærket produkt skal være forsynet med en sporbarhedskode. Den kan vises overalt på emballagen og skal kunne læses.
 • Når MSC-mærket anvendes på et produkt, skal det altid være sammen med MSC-teksten. MSC-teksten kan anbringes overalt på en pakke og findes i fem udgaver
 • Akronymet MSC eller Marine Stewardship Council må ikke stå alene. Du må ikke bruge billeder af ikke-certificerede arter eller ikke-certificeret fiskeriaktivitet på produktets emballage. Et produkts handelsbetegnelse bør ikke referere til ikke-certificerede arter.

Anvendelse på menuer

For at kunne markedsføre din ret som MSC-certificeret, skal indholdet af MSC-certificeret fisk og skaldyr være mindst 95%. Når du designer dit menukort, har du som udgangspunkt 4 muligheder.

Valgmulighed 1 - anbefalet

Placér det ovale MSC ved siden af dine MSC-certificerede retter og brug standard-mærket som en nøgle. Din restaurants eller cateringfirmas sporbarhedskode og MSC-teksten: ”Fisk og skaldyr med dette mærke kommer fra et MSC-certificeret bæredygtigt fiskeri. www.msc.org” kan placeres overalt på menukortet.

 

Valgmulighed 2

Brug initialerne "MSC" til at identificere dine MSC-certificerede retter og stan-dardmærket som en nøgle. Din restaurants eller cateringfirmas sporbarhedskode og MSC-teksten: ”Fisk og skaldyr med dette mærke kommer fra et MSC-certificeret bæredygtigt fiskeri. www.msc.org” kan placeres overalt på menukortet.

Valgmulighed 3

Brug det ovale MSC som både indikator ved siden af dine MSC-certificerede retter og som en nøgle. Din restaurants eller cateringfirmas sporbarhedskode og MSC-teksten: ”Fisk og skaldyr med dette mærke kommer fra et MSC-certificeret bæredygtigt fiskeri. www.msc.org” kan placeres overalt på menukortet. Du kan også bruge en sort og hvid eller sort og hvid omvendt oval, når du vælger valgmulighed 3.

Valgmulighed 4

For at forklare, hvilke arter på dit menukort, der er MSC-certificerede uden at bruge den ovale indikator, kan du vise standardmærket med en specifik tekst til at identificere MSC-certificerede arter. Sporbarhedskoden og MSC-teksten: ”Alle vores [arter] kommer fra et MSC-certificeret bæredygtigt fiskeri. www.msc.org” kan placeres overalt på menukortet. 

Til brug for markedsføring

Fisk- og skaldyrsprodukter må kun markedsføres som MSC-certificerede og bæredygtige, hvis de:

 • er omfattet af sporbarhedscertificering
 • tidligere er blevet godkendt af MSC’s licens-team
 • viser MSC-mærket på produktbilledet. Undtaget er modificeret atmosfære emballage (MAP), friske fisk og cateringvirksomhedens retter.

 

Når man bruger billeder af fiskefartøjer, skal man huske, at disse anses for at være en del af certificeringen og skal vise den præcise fiskemetode for de markedsførte arter.


Eksempel et: Hvis din virksomhed sælger MSC-certificerede og ikke-certificerede fisk og skaldyr eller udgiver materialer, der henviser til begge dele, skal MSC-mærket stå sammen med en ledsagende tekst, der gør det klart for forbrugerne, hvilke produkter der er MSC-certificerede.

Eksempel 2: Hvis dine materialer kun henviser til MSC-certificerede produkter, eller hvis alle de fisk og skaldyr, som din virksomhed sælger, er MSC-mærkede, kan du bruge MSC-mærket uden yderligere forklarende tekst. Det skal stå sammen med din virksomheds sporbarhedskode - hvis du har en sådan. 

Prislister og kataloger

På prislister og kataloger kan du vælge at bruge standard MSC-mærket eller MSC-ovalen, der er specielt designet til listevisninger.

Placér MSC-mærket eller MSC-ovalen ud for de af dine produkter, der er MSC-certificerede. Som en nøgle skal du bruge standard MSC-mærket med forklarende tekst: ”Fisk og skaldyr med dette mærke kommer fra et MSC-certificeret bæredygtigt fiskeri. www.msc.org” og - hvis du har en sådan - din virksomheds sporbarhedskode på prislisten eller kataloget.

Use of MSC oval, label and key on price lists

Markedsføring af sporbarhedscertificering

Hvis du ønsker at markedsføre din virksomheds sporbarhedscertificering uden at henvise til noget specifikt produkt, skal du bruge MSC-mærket med ledsagende tekst og sporbarhedskoden.

Godkendt ordlyd:

”Vi er MSC-certificerede. Kig efter det blå MSC-mærke.”

Vi giver dog plads til fleksibilitet (fx på grund af pladsproblemer), forudsat at betydningen ikke går tabt.

Godkendt ledsagende tekst:

Når du bruger MSC-mærket med ledsagende tekst, skal teksten stå ved siden af og være tydeligt knyttet til mærket.

Du kan udvikle din egen ordlyd til at ledsage MSC-mærket, forudsat at du søger godkendelse fra MSC før udgivelse.

Få adgang til visuelle aktiver og beskeder

Uafhængig forskning udført af Globescan viser, at brug af mærke eller kommunikation alene ikke er nok til at ændre forbrugernes adfærd. Hvis du gør begge dele, kan du få forbrugernes loyalitet og tillid til at vokse. Vi yder hjælp ved året rundt at give mulighed for at blive involveret i kampagner, værktøjer og inspiration, aktiver, der ikke kan købes for penge, og meddelelsesrådgivning. Se MSC’s Multimedie Bibliotek

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken sporbarhedskode skal jeg bruge?

Et produkt skal altid vise den sporbarhedskode (CoC), som ejeren af fiskene og skaldyrene havde på det tidspunkt, hvor det blev pakket i emballagen med MSC-mærkningen.

Det er ejerens ansvar at sørge for, at produktet er blevet korrekt registreret med en gyldig licens hos MSC’s licens-team.

Eksempler på forsyningskæder til at illustrere, hvordan reglen anvendes:

Scenarie 1: Forarbejdningsvirksomheden pakker produktet i MSC-mærket emballage under eget eller detailhandlerens mærke og sælger til detailhandler = CoC-kode på emballagen: Forarbejdningsvirksomhedens

Scenarie 2: Forarbejdningsvirksomheden sælger fisk og skaldyr, der ikke er MSC-mærket, til detailhandler, der sætter mærke på fiskekøledisken eller processer i butikken = CoC-kode på emballagen: Detailhandlerens

Scenarie 3: Forarbejdningsvirksomheden sælger fisk og skaldyr, der ikke er MSC-mærket, til restaurant, der sætter mærke på menukortet = CoC-kode på menukortet: Restaurantens

Scenarie 4: Cateringvirksomhed på kontraktbasis driver en kundes kantine og sæt-ter mærket på menukortet med kundens samtykke = CoC-kode på menukortet: Cateringvirksomhedens

Hvilken virksomhed er indehaver af licensen?

Licensindehaveren er den virksomhed, der ejer fiskene og skaldyrene på det tidspunkt, hvor MSC-mærket sættes på.

Licensindehaveren er ansvarlig for betaling af det årlige gebyr og royalties. Ansøg om at bruge MSC mærket her

Eksempler på forsyningskæder til at illustrere, hvordan reglen anvendes

Bemærk: hvis forarbejdningsvirksomheden ikke ønsker at være licensindehaveren, skal ejeren af mærket søge tilladelse fra MSC’s licens-team om at blive licensindehaveren.

Scenarie 1: Forarbejdningsvirksomheden pakker produktet i MSC-mærket emballage (under eget eller detailhandlerens mærke) og sælger til detailhandler = Forarbejdningsvirksomheden er licenstageren

Scenarie 2: Underleverandør pakker produktet i MSC-mærket emballage for forarbejdningsvirksomheden = Forarbejdningsvirksomheden er licenstageren

Scenarie 3: Forarbejdningsvirksomheden pakker produktet i MSC-mærket emballage (under indehaveren af mærkets eget mærke) og sælger til indehaveren af mærket = Forarbejdningsvirksomheden er licenstageren

Scenarie 4: Forarbejdningsvirksomheden sælger certificerede fisk og skaldyr, der ikke er MSC-mærkede, til detailhandler, som derefter sætter mærke på fiskekøle-disken eller processer i butikken = Detailhandleren er licenstageren

Scenarie 5: Forarbejdningsvirksomheden sælger certificerede fisk og skaldyr, der ikke er MSC-mærkede, til en restaurant, som derefter sætter mærke på menukortet = Restauranten er licenstageren

Scenarie 6: Cateringvirksomhed på kontraktbasis driver en kundes kantine og sætter mærket på menukortet med kundens samtykke = Cateringsvirksomheden er licenstageren

 

Hvad med fiske- og skaldyrsingredienser, der ikke er MSC-certificerede?

Et produkt med MSC-mærket må indeholde 5 % ikke-certificerede fisk og skaldyr ud af det samlede indhold af fisk og skaldyr.

Du kan beregne procentdelen af fiske- og skaldyrsingredienser, der ikke er MSC-certificerede, i et produkt ved hjælp af følgende formel:

Samlet nettovægt af fiske- og skaldyrsingredienser, der ikke er MSC-certificerede*

Delt med

Samlet vægt af fiske- og skaldyrsingredienser fra fisk og skaldyr, der er MSC-cer-tificerede, og der ikke er MSC-certificerede, i det færdige produkt*

*med undtagelse af vand og tilsat salt

Hvis dit fiske- og skaldyrsprodukt indeholder mere end 5 % fisk og skaldyr, der ikke er MSC-certificeret:

✗ Du kan ikke vise MSC-mærket på emballagen overhovedet

✗ Du må ikke bruge nogen tekst, der henviser til MSC på forsiden af emballagen

✓ I stedet skal du bruge udgave 3 af MSC-teksten på bagsiden af emballagen. Den refererer til de fiske- og skaldyrsingredienser, der rent faktisk er certificerede: Udgave 3: [Indsæt fisk- og skaldyrarter] i dette produkt kommer fra et fiskeri, der er blevet uafhængigt certificeret efter MSC's standard for et velforvaltet og bæredygtigt fiskeri. www.msc.org

✓ Glem ikke at vise MSC’s sporbarhedskode ved siden af teksten.

✓ I listen over ingredienser skal du angive, hvilke fiske- og skaldyrsingredienser der er certificerede. For eksempel ”MSC-certificeret Alaska laks” eller ”Alaska laks - MSC-certificeret”

Royalties er stadig gældende på forbrugervendte produkter

 

Læs mere

Godkend min brug af MSC-mærket

Godkend min brug af MSC-mærket

MSC-mærket og tilknyttede tekster er et registreret varemærke, og enhver brug skal godkendes. Indsend dit design og illustrationer til os.

Ansøg om at kunne bruge MSC-mærket

Ansøg om at kunne bruge MSC-mærket

Det blå MSC-mærke gør det nemt for dine kunder at vælge bæredygtige, vilde fisk og skaldyr, som de kan have tillid til. Søg om at kunne bruge mærket.