Skip to main content

Den globale fond for bæredygtigt fiskeri (GFSF) støtter videnskabelig forskning og projekter i fiskeriet på verdensplan. MSC oprettede fonden i juli 2015 med et oprindeligt støttebeløb på £400.000, fordelt på to år.

Hvad finansierer vi?

GFSF finansierer forskning, der styrker viden og kapacitet for at hjælpe små fiskerier og fiskerier i udviklingslandene hen imod at opnå MSC-certificering. MSC indkalder ansøgninger, der ikke kun vil gavne et enkelt fiskeri, og vil:

  • levere vigtig videnskabelig forskning, der omhandler mangler ved information, teknologi og forvaltning, og hindringer, som fiskerierne møder på deres vej til at opfylde MSC-standarden,
  • opbygge en kapacitet af personale til at bistå små fiskerier og fiskerier i udviklingslandene med deres forbedringer og med at opnå certificering,
  • støtte direkte forbedringer med hensyn til miljø, information og forvaltning af fiskerier i udviklingslandene og af små fiskerier,
  • hjælpe fiskerier med at anvende MSC-benchmark værktøjet og andre værktøjer til at forbedre fiskerier.

Hvem kan ansøge?

Fonden er åben for akademiske institutioner, uafhængige forskere, fiskerier, regeringer og ikke-statslige organisationer. MSC søger aktivt yderligere bidrag fra tredjeparter for at øge fondens samlede størrelse og den potentielle støtte, der er til rådighed for ansøgerne.

”WWF i Koraltrekanten er forpligtet til at arbejde sammen med MSC for at gøre programmet mere tilgængeligt for fiskerier i udviklingslandene. Vi er glade for, at vi med denne finansiering fra MSC kan opbygge national ekspertise, der kan levere omkostningseffektive og robuste fiskeriforbedringsprojekter for at nå dette mål." Geoffrey Muldoon, Senior Manager ved WWF Coral Triangle

Hvordan ansøger man?

Der er nu lukket for ansøgning om finansiering i 2017.

Send en e-mail til [email protected] med eventuelle spørgsmål eller for at få besked, når fonden åbner for ansøgninger i 2018.

Global fond for bæredygtigt fiskeri: Modtagere

MSC’s globale fond for bæredygtigt fiskeri (GFSF) støtter vigtig videnskabelig forskning og projekter inden for fiskeri.

I 2017 er modtagerne:

China Aquatic Product Processing and Marketing Alliance (CAPPMA)
Fiskeri: Krebs, Yangtze-floden

Oversigt: Kina producerer to tredjedele af verdens krebs. China Aquatic Product Processing and Marketing Alliance (CAPPMA) og partnere, herunder IKEA, kommer til at arbejde med krebsefiskeri i Jiangsu- og Hubei-provinserne og i Yangtze-flodens økosystem på et pilotprojekt for at involvere små fiskerier i MSC-programmet og for at levere bæredygtige krebs til et globalt marked.

He Cui, formand for CAPPMA sagde: ”CAPPMA vil i kraft af at være Kinas nationale fiskerisammenslutning arbejde med lokale interessenter for at skubbe krebseindustrien henimod en bæredygtig udvikling for at forbedre fangstmetoder for det typiske lille krebsefiskeri i Kina, og for at demonstrere en harmonisering af levebrød, økologiske og sociale virkninger for små fiskerier, med støtte fra denne tildeling, IKEA og MSC’s kontor i Kina.”

ECOS Research Center and the Anchud Mudcrab Productivity Committee
Fiskeri: Stenkrabbe, Chile

Projektoversigt: Chile har en stor og varieret ikke-industriel fiskerisektor spredt ud på omkring 141 arter. ECOS Research Center and the Ancud Crab Productivity Committee er for anden gang blevet bevilget GFSF-finansiering og vil udforme og implementere en handlingsplan til forbedring af bæredygtighed for det ikke-industrielle fiskeri af stenkrabber i Los Lagos, Chile. Dette pilotprojekt vil sætte en ramme for, at andre chilenske ikke-industrielle fiskerier kan arbejde henimod bæredygtighed og MSC-certificering.

Miguel Espíndola fra ECOS Research Centre sagde: ”Vi håber, at vi med udviklingen af ​​dette projekt vil være i stand til at skabe et netværk af støtte til at arbejde systematisk med at forbedre fiskeriet, så det kan blive anerkendt verden over som bæredygtigt. Derudover håber vi, at disse bestræbelser vil hjælpe de involverede ikke-industrielle fiskere med at træffe bedre kommercielle valg fremover."

Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
Fiskeri: Agnfisk, Indonesien

Projektoversigt: Indonesien er den nation i verden, der fanger mest tun. Cefas, the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, vil arbejde sammen med partnere, herunder International Pole and Line Foundation (IPNLF), om at opbygge kapacitet inden for fiskerividenskab og udføre bestandvurderinger af Indonesiens små pelagiske fiskerier, der leverer agnfisk til regionens stang- og linefiskeri af tun.

Piera Carpi, Cefas, sagde: ”Bæredygtighed, kendskab og videnoverførsel vil være dette projekts vigtigste mål: en enestående mulighed for at hjælpe de lokale fiskerier til at forbedre kvaliteten af deres produkt, at sikre bæredygtig udnyttelse af deres små pelagiske bestande og til at hjælpe det videnskabelige samfund med at udvikle et langsigtet program for forvaltning af deres marine ressourcer."

WWF-India
Fiskeri: Agnfisk og tun, Lakshadweep
Projektoversigt: Selvom Indiens eksport af fisk og skaldyr er på et rekordhøjt niveau, er der kun ét MSC-certificeret fiskeri i regionen. WWF-India vil skabe fiskeriforvaltning og handlingsplaner for at sikre bæredygtighed for fiskerier af ​​både agnfisk og tun i Lakshadweep, Indien; en region, der er afhængig af fiskeri som indkomst og som fødekilde.


Vinod Malayilethu, WWF-India, sagde: ”Stang- og linefiskeri efter Skipjack tun (bugstribet bonit) er en af ​​de få bæredygtige fiskemetoder i det nordvestlige Indiske Ocean og er en vigtig indkomstkilde for fiskere på Lakshadweep-øerne. Jeg er meget glad for at modtage midlerne fra MSC, da det vil være en stor hjælp til at adressere de mangler, der er identificeret i løbet af den foreløbige MSC-vurderingsproces, og vil hjælpe fiskeriet med at blive MSC-certificeret i fremtiden."

Network on Fisheries Policies in West Africa (REPAO)
Fiskeri: Blæksprutter, Senegal

Projektoversigt:  Senegal har brugt mange år på at forbedre bæredygtighed og forvaltning af dets blækspruttefiskerier. The Network on Fisheries Policies in West Africa (REPAO) vil i samarbejde med Direktoratet for havfiskeri bygge på de resultater inden for bæredygtig forvaltning, som ikke-industrielle og industrielle blækspruttefiskerier har opnået i Senegal, til at udføre foreløbige vurderinger og udvikle handlingsplaner, der skal sikre MSC-certificering.


Papa Gora fra REPAO sagde: ”Vi blev meget glade, da MSC gav os besked om, at vores forslag var blev udvalgt til at modtage støtte fra GFSF. Det er nu præcis ti år siden, at vi begyndte at arbejde henimod en certificering af ikke-industrielle fiskeprodukter! Dette er en vigtig udfordring, idet vi mener, at der i de kommende år vil være et meget begrænset marked for fiskeprodukter, der ikke er bæredygtige. Certificering uden produkter fra ikke-industrielle fiskerier ville true adgangen til markedet for fiskeprodukter med oprindelse i udviklingslande, især Senegal. Ved at blækspruttefiskeriet i Senegal har fået disse midler, har vi fået en stor mulighed for gøre dette produkt klart til MSC-certificering.”

 

 

I 2016 er modtagerne:

Blue Ventures

Fiskeri: Madagaskar blækspruttefiskeri
Projekt: Gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med fiskeriforbedringsprojekter (FIP)

Projektoversigt

Det sydvestlige Madagaskar er en af landets fattigste regioner.  Fællesskaber i kystområderne har få økonomiske alternativer til fiskeri. Blækspruttefiskeri er en økonomisk livline for omkring 80.000 småfiskere, hvoraf mere end halvdelen er kvinder.

Madagaskars fiskeriøkonomi er afgørende for mere end 250.000 menneskers levebrød og fødevaresikkerhed. Blue Ventures arbejder på steder, hvor havet er altafgørende for lokale kulturer og økonomier, og er forpligtet til at beskytte biodiversiteten i havet på måder, der er til gavn for befolkningen i kystområder. Organisationen vil bruge sin støtte fra MSC’s globale fond for bæredygtigt fiskeri (GFSF) til at gennemføre FIP-aktiviteter i blækspruttefiskeriet, og til at udforske anvendelsen af vurdering ved begrænsede data og forvaltningsmetoder.

WWF Coral Triangle Program

Fiskeri: Indonesien, Vietnam krabbe- og muslingefiskeri; blandede redskaber
Projekt: Uddannelsesprogram for kapacitetsopbygning, udvikling af FIP-afgrænsnings-/handlingsplan

Projektoversigt

Fiske- og skaldyrsprodukter fanget af kommercielle fiskerier forbruges over hele kloden, og leverer verdens primære kilde til kvalitetsproteiner. Fiskerier i udviklingslandene fortsætter med at være en vigtig kilde til fisk og skaldyr på alverdens markeder.

Selv om disse fiskerier er afgørende for fødevaresikkerheden og den økonomiske udvikling, er der mange af dem, der ikke forvaltes på en bæredygtig måde. Utilstrækkelige data, mangel på forvaltningsstrukturer og manglende ressourcer betyder, at de fleste fiskerier i udviklingslandene skal forbedres betydeligt for at opfylde internationale bæredygtighedskriterier og drage fordel af det voksende marked for bæredygtige fisk og skaldyr. En vigtig begrænsning for at forstærke bestræbelserne på at forbedre disse fiskerier er fortsat de høje udgifter til at udvikle FIP-benchmarks i forhold til MSC-standarden.

WWF Coral Triangle Program vil bruge sin støtte til et kapacitetsopbygningsprogram til at uddanne nationale eksperter, så de kan udføre FIP-vurderinger og foreløbige MSC-vurderinger i Vietnam og Indonesien mere omkostningseffektivt, samtidig med at de bevarer kvaliteten i FIP-processer.

Anchud Mudcrab Productivity Committee

Fiskeri: Chilensk ikke-industrielt mudderkrabbefiskeri
Projekt: Foreløbig MSC-vurdering og uddannelse


Dette projekt vil bruge støtten fra GFSF til at få indsigt i de sandsynlige hindringer, der måtte være for certificering af dette chilenske ikke-industrielle fiskeri. Formålet er at opbygge kendskab til MSC-krav blandt interessenter og foretage en foreløbig vurdering af fiskeriet.

WWF Japan

Fiskeri: Manilamusling, Kina 

Projekt: FIP-implementering af Manilamuslingefiskeri i det Gule Havs økoregion

Projektoversigt

Et af de projekter, som WWF Japan fokuserer på, er bevarelse af det Gule Havs økoregion (YSE), der er omgivet af Kina og den Koreanske Halvø.

Lokalbefolkningerne i Kina, Korea og Japan er dybt afhængige af fisk og skaldyr fra YSE. I Kina er muslinger indsamlet ved kysten i YSE en hovednæringskilde for lokalbefolkningen. Især Manilamuslingen opretholder ikke blot livet for et stort antal mennesker i Kina, men også i nabolandene. Den er således et væsentligt element i den regionale fødevaresikkerhed.

WWF Japan vil bruge sin del af støtten til at gennemføre et FIP af det udbyggede fiskeri af Manilamuslinger i YSE, noget der vil kunne medføre større miljømæssige fordele på de globalt vigtige mudderbanker samt en bæredygtig produktion og forbrug af Manilamuslinger.


Masyarakat Dan Perikanan Indonesia Foundation

Fiskeri: Indonesien tunfiskeri
Projekt: Risikovurdering af forsyningskæden for tun i Indonesien.

Projektoversigt

Indonesien er en af ​​de førende producenter af vildtfangede fisk og er verdens største tun-producerende land. Men som i mange andre fiskerier i udviklingslande støder landet på udfordringer, når det forsøger at bevæge sin fiskerisektor i en mere bæredygtig retning. Som en stor tuneksportør har Indonesiens tunforsyningskæder behov for at blive bedre for at kunne blive betragtet som bæredygtige og gennemsigtige.

Masyarakat Dan Perikanan Indonesia Foundation (MDPI) blev grundlagt i juli 2013 med fokus på små ikke-industrielle fiskerier. De støtter fiskersamfund og fiskeriers forsyningskæder til at gå i en bæredygtig retning.

MDPI vil sammen med sine partnere, Asosiasi Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI), UNIDO Indonesia og International Pole and Line Foundation, anvende midler fra GFSF til at forberede en risikovurdering af små forsyningskæder for tun i det østlige Indonesien for at indsamle de nødvendige oplysninger og anbefalinger om, hvordan man finder strategier, der er i overensstemmelse med sporbarhed inden for denne sektor og region.

WWF Guianas

Fiskeri: Surinam kystnært ikke-industrielt fiskeri; mange arter, mange redskaber
Projekt: Involvering af fiskere til en hurtig vurdering af fiskebestande: LB-SPR modeller anvendes til små ikke-industrielle fiskerier i Surinam

Projektoversigt

Surinam ligger i den nordøstlige del af Sydamerika og vender ud mod Atlanterhavet i nord og grænser op til Brasilien i syd. Det er en del af Guyanas, med Guyana på den vestlige grænse og Fransk Guyana på den østlige. Det meste af landet er dækket af tropisk regnskov, der rummer en stor mangfoldighed af flora og fauna.

Fiskeriet er en vigtig økonomisk aktivitet i Surinam. Den surinamesiske fiskerisektor skønnes direkte at beskæftige næsten 10.000 mennesker og generere omkring 40.000 ton vildtfanget fisk og rejer årligt. Den ikke-industrielle flåde er den vigtigste fiskerisektor i Surinam, idet den tegner sig for 60-70­ ­% af fangsten. Den genererer det meste af beskæftigelsen og leverer frisk fisk til det lokale marked.

Der er mange tegn på, at den kystnære ikke-industrielle fiskerflåde i Surinam overfisker målarter, men der er ingen videnskabelige data om bestandens status for de udnyttede arter.

WWF Guianas vil derfor bruge sin tildelte støtte til at anvende vurderings- og forvaltningsmetoder ved begrænsede data af Surinams kystnære ikke-industrielle fiskeri, og vil bidrage til MSC’s bredere initiativ, der giver mulighed for, at fiskerier med begrænsede data kan vise, at de opfylder MSC’s krav til bæredygtighed.

Læs mere

Derfor skal du få dit fiskeri MSC-certificeret

Derfor skal du få dit fiskeri MSC-certificeret

MSC-certificering viser at et fiskeri er veldrevet og bidrager til bæredygtige fisk- og skaldyrsressourcer og til fiskeri som levebrød for nye generationer

Program for udviklingslandene

Program for udviklingslandene

Vores program for udviklingslandene skal sikre, at fiskerier i disse lande har adgang til de miljømæssige og økonomiske fordele ved MSC-certificering.