Program for udviklingslande

Vores program for udviklingslandene har til formål at sikre, at MSC-programmet og dets fordele er tilgængelige for alle fiskerier, uanset størrelse og region.

Fiskeriet er af afgørende betydning i udviklingslandene:

  • Værdimæssigt stammer mere end halvdelen og mængdemæssigt 60 % af fiskeeksport fra udviklingslandene (UNFAO 2016)
  • Hundredvis af millioner af mennesker – cirka én ud af ti - er afhængige af fiskeri som deres levebrød (UNFAO 2014)

Men mange fiskerier i udviklingslandene fisker i områder, hvor der er høje fangstniveauer og alvorlige trusler mod marin biodiversitet og lokale økonomier.

MSC erkender, at disse fiskerier ofte kan stå over for yderligere udfordringer, når de bliver bæredygtige og MSC-certificeret, fx:

  • ringe kendskab til MSC

  • dårlig forvaltning af fiskerier

  • manglende regeringsstøtte

  • mangel på data

Gennem vores erfaring med at arbejde i udviklingslandene er vi i stand til at identificere udfordringer og arbejde på løsninger til at overvinde dem.

Hvad er formålet med programmet for udviklingslandene?

At øge kendskabet

Vi samarbejder med en lang række interessenter, herunder regeringer, ikke-statslige organisationer, fiskeindustrien og virksomheder inden for fisk og skaldyr for at øge kendskabet til vores program.  

I 2015 oprettede vi den Globale fond for bæredygtigt fiskeri, som hidtil har uddelt mere end £400.000 i støtte til forskningsprojekter, der støtter vigtig videnskabelig fiskeriforskning for små fiskerier og fiskerier i udviklingslandene.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Vq5I3pNCUzY

At øge adgangen til MSC-fiskeristandarden

For at sikre, at MSC-fiskeristandarden kan bruges til både små fiskerier og fiskerier i udviklingslandene, har vi udviklet en vejledning for at præcisere, hvordan uformelle og traditionelle tilgange til forvaltning bør overvejes i vurderingerne.

Vi har også udviklet værktøjer til at identificere de mangler og barrierer, som fiskerier oplever. 

Vi leverer værktøjspakker og uddannelse for at udstyre interessenter i udviklingslandene med den viden og de kompetencer, der kræves for at kunne gennemføre vellykkede Fiskeriforbedringsprojekter.

Fiskerier i udviklingslandene tegner sig for omkring 8 % af det samlede antal af MSC-certificerede fiskerier og 11 % af fiskerier under vurdering.

Mere end 40 fiskerier i udviklingslandene har gennemgået en foreløbig vurdering og/eller er involverede i et fiskeriforbedringsprojekt med deres partnere.

At sikre, at udviklingslandenes interesser er repræsenteret

Vi forsøger også at sikre, at der tages hensyn til perspektiverne i små og data-begrænsede fiskerier, når vi udvikler MSC-politikken. Vi opfordrer interessenter til at bidrage med input og til at være med til at forme MSC-politikken i vores offentlige høringsperioder. 

Hvis du har spørgsmål om programmet for udviklingslande, kan du kontakte developingworld@msc.org

Læs mere

Fishermen landing skipjack tuna in small boat, Lakshadweep, India

Kapacitets opbygnings program

Vores kapacitetsopbygningsprogram understøtter fiskerier overalt i verden, der arbejder for større bæredygtighed og MSC-certificering.

Kapacitets opbygnings program
Clam fisherman standing in silhouette on small boat, India

Vores tilgang til data-begrænsede fiskerier

For at bibeholde adgang til MSC-programmet har vi lavet nogle forebyggende indikatorer til at vurdere data-begrænsede fiskerier

Vores tilgang til data-begrænsede fiskerier
Data-limited fisheries spotlight FINAL- for CMS

Global fond for bæredygtigt fiskeri

MSC’s globale fond for bæredygtigt fiskeri (GFSF) finansierer forskning for at styrke viden og kapacitet i små fiskerier og i fiskerier i udviklingslandene.

Global fond for bæredygtigt fiskeri
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}