Skip to main content

Vores program for udviklingslandene skal sikre, at fiskerier i disse lande har adgang til de miljømæssige og økonomiske fordele ved MSC-certificering.

MSC-fiskeristandardens stærke fokus på kvantitative data kan være en barriere for nogle, herunder traditionelt drevne små fiskerier og fiskerier i udviklingslandene. I de tilfælde hvor der ikke er nok data til at vurdere et fiskeri i henhold til alle standardens sædvanlige resultatindikatorer, kan man i stedet for bruge RBF.

Hvordan fungerer det MSC-risikobaserede regelsæt?

RBF bygger på oplysninger, der er indsamlet i workshops med fiskeriinteressenter, og alle tilgængelige data fra fiskeriet.

Der er fire værktøjer, der kan bruges til at vurdere forskellige aspekter af fiskeri:

  • Konsekvensanalyse (CA) gør brug af alle tilgængelige data til at vurdere tendenser i et fiskeris målfiskebestande
  • Følsomhedsanalyse af produktiviteten (PSA) vurderer, hvor sandsynligt det er, at en bestand kommer sig efter at være blevet opfisket, samt hvor sandsynligt det er, at andre arter interagerer med fiskeredskaber
  • Konsekvens-spatialanalyse (CSA) har til formål at identificere, hvordan habitater kan blive påvirket af fiskeri
  • Konsekvensanalyse af stordriftsintensitet (SICA) har til formål at identificere, hvilke virkninger fiskeriet har på det bredere økosystem

Hver af disse metoder resulterer i en score, der kan indgå i en vurderingsrapport, eller benchmarking-værktøj, og kan sammenlignes med standard vurderingsmetoden.

Hvem bør bruge det risikobaserede regelsæt?

Det risikobaserede regelsæt kan bruges i enhver fiskerivurdering i forhold til MSC-fiskeristandarden. I de tilfælde, hvor det er muligt, er det bedst at bruge standard vurderingsmetoden, da RBF’s forebyggende metoder sandsynligvis vil resultere i lavere scorer for data-rige fiskerier.

Hvis et certificeringsorgan beslutter at anvende det risikobaserede regelsæt, skal de meddele dette ved begyndelsen af vurderingen og give interessenterne mulighed for at komme med kommentarer.

Standardvurdering eller risikobaseret regelsæt?

Det risikobaserede regelsæt bruges kun, hvor det er nødvendigt. Certificeringsorganet vil bruge RBF til specifikke indikatorer, hvor det ikke er muligt at give et fiskeri en score i forhold til standard

vurderingsmetoden, fordi der ikke er tilstrækkeligt med data. For andre indikatorer, hvor der er tilstrækkeligt med data, vil scoring følge standard vurderingsmetoden.

Bemærk, at RBF ikke dækker vurderingen af forvaltning: Princip 3 i fiskeristandarden. Data-begrænset fiskeriforvaltning vil blive vurderet og scoret som ethvert andet fiskeri.

Svarer begrænsede data til dårlig forvaltning?

Nej. Mange fiskerier med begrænsede data kan sagtens være veldrevne ved hjælp af forebyggende forvaltningsforanstaltninger, der ikke er stærkt afhængige af kvantitative data.


Hvordan blev det risikobaserede regelsæt udviklet?

RBF-metoden blev oprindeligt udviklet af Australiens Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) til dens økologiske risikovurdering for virkningerne af fiskeri (ERAEF). I 2008 blev metoden afprøvet i syv pilotfiskerier rundt omkring i verden. På grundlag af forsøget rådførte vi os med eksperter i risikobaseret vurdering for at færdiggøre regelsættet, som blev integreret i MSC-fiskeristandarden i juli 2009.

 

 

Læs mere

Kapacitets opbygnings program

Kapacitets opbygnings program

Vores kapacitets opbygnings program understøtter fiskerier overalt i verden, der arbejder for større bæredygtighed og MSC-certificering.

Fiskeri forbedrings projekter

Fiskeri forbedrings projekter

Vi hjælper fikserier der endnu ikke lever op til MSCs standard med værktøjer og træning, for at støtte dem i at opnå MSC certificering

Program for udviklingslandene

Program for udviklingslandene

Vores program for udviklingslandene skal sikre, at fiskerier i disse lande har adgang til de miljømæssige og økonomiske fordele ved MSC-certificering.