Pressemeddelelser

MSC reviderer Fiskeristandarden

februar 7, 2020

MSCs bestyrelse har godkendt de emner, der skal tages op i den næste revision af MSCs Fiskeristandard

Marine Stewardship Councils bestyrelse er blevet enige om hvilke områder i MSCs globalt anerkendte standard for bæredygtigt fiskeri, der skal opdateres i 2022.

MSCs Fiskeristandard sætter baren for bæredygtigt fiskeri for mere end 15% af verdens fangster. Standarden bliver revideret hvert femte år, i overensstemmelse med FNs retningslinjer og bedste praksis for standardsættende organisationer.

De emner som vil indgå i revisionen af Fiskeristandarden i 2020-21, inkluderer forslag fra interessenter såsom miljøorganisationer, forskere og fiskerierhvervet.

Bestyrelsens beslutning er baseret på dybdegående research og analyser af hvert foreslået område for potentielle forbedringer.

Dr Rohan Curry, Chief Science and Standards Officer i MSC siger: ”Vi er nu i gang med at planlægge konsultationer, hvor vi inviterer interessenter til at kommentere yderligere på potentielle revisioner af vores krav. Interessenter fra alle relevante sektorer vil blive inviteret til at hjælpe, med at udvikle løsninger og teste de mulige indvirkninger. Vi opfordrer alle med viden eller interesse i disse områder til at involvere sig, for at sikre at der tages højde for alle synspunkter.”

Emnerne der skal undersøges i revisionen af fiskeristandarden falder under otte temaer, herunder:

  • Beskyttelse af truede og beskyttede dyrearter.
  • Bedste praksis i regulering og forvaltningssystemer, for at stoppe shark finning.
  • Støtte til at undgå tab af fiskeudstyr og forebyggelse af spøgelsesfiskeri.

De foreslåede ændringer til MSCs Fiskeristandard er åbne for konsultation indtil 2021. Enhver der ønsker at blive notificeret når konsultationen åbner, kan registrere sig her for nyheder.

Den nuværende revidering af fiskeristandarden begyndte i 2018 og fortsætter indtil 2022. For yderligere information besøg da msc.org/fsr.

Bestyrelsen har også godkendt en opdateret udgave af fiskericertificeringsprocessen, som opsummerer processen hvorved fiskerier kan blive certificeret til MSCs Fiskeristandard. Ændringer til disse krav vil blive offentliggjort i marts 2020.  

Læs mere om MSCs Bestyrelse
Læs bestyrelsens fulde udtalelse
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}