Skip to main content

Stigende efterspørgsel på markedet efter bæredygtige fisk og skaldyr har ført til en betydelig vækst i fiskeri forbedringsprojekter (Fishery Improvement Projects- FIP’s). Troværdige FIP’er er multi-interessentinitiativer, der har til formål at forbedre et fiskeri henimod bæredygtighed og MSC-certificering. MSC arbejder for at støtte sådanne forbedringer ved at udvikle værktøjer og opbygge kapacitet på landjorden.

Sådan definerer MSC et troværdigt FIP

MSC anerkender den vigtige indsats, som FIP’er kan bidrage med til at forbedre sundheden generelt for fiskerier og til at fremme bæredygtige fisk og skaldyr. Vi mener dog, at det er vigtigt, at de drives på en måde, der er troværdig: at deres handlinger er gennemsigtige, at de klart viser forbedring i fiskeriresultater, og at disse fiskerier i sidste ende viser deres bæredygtighed gennem en robust, uafhængig vurderingsproces.

Vores troværdige definition af FIP støttes af et kapacitetsopbygningsprogram og en række af værktøjer til forbedring af fiskeri- såsom benchmarking- og sporingsværktøjet. Alle hjælper de interessenter, sponsorer og detailhandlere med at overvåge fremskridtene i FIP’er i henhold til MSC-fiskeristandarden som benchmark for bedste praksis

4 trin til et troværdigt FIP

Et troværdigt FIP omfatter fire hovedelementer, hvert af dem med tilhørende værktøjer og støttemekanismer.

1. Foretag en foreløbig MSC-vurdering

En analyse af mangler på baggrund af MSC-fiskeristandarden er det første trin i et troværdigt FIP. Den foreløbige MSC-vurderingsskabelon kan bruges til dette, og den bør udføres af en autoriseret vurderingsmand.

2. Udarbejdelse af en handlingsplan til forbedringer

En handlingsplan knyttet til MSC-resultatindikatorer og udarbejdet til at lukke huller i resultatet for fiskeriet bør udvikles af en person med MSC-ekspertise ved hjælp af værktøjet MSC-Action Plan. Det endelige mål bør være at opfylde MSC-fiskeristandarden.

3. Implementering af handlinger og sporing af fremskridt

Implementering af de handlinger, der er fastlagt i handlingsplanen, og konsekvent og gennemsigtig sporing af fremskridt ved hjælp af benchmarking- og sporingsværktøjet. Fremskridt bør offentliggøres hvert år.

4. Registrering af den fuldstændige vurdering

Godkendelse af forbedringerne for bæredygtighed i fiskeriet gennem den omfattende, gennemsigtige og uafhængige MSC-vurderingsproces. Denne del skal udføres af et akkrediteret certificeringsorgan.

For yderligere oplysninger om FIPs, se vores internationale hjemmeside

Læs mere

Global fond for bæredygtigt fiskeri

Global fond for bæredygtigt fiskeri

MSC’s globale fond for bæredygtigt fiskeri (GFSF) finansierer forskning for at styrke viden og kapacitet i små fiskerier og i fiskerier i udviklingslandene.

Kapacitetsopbygningsprogram

Kapacitetsopbygningsprogram

Vores kapacitetsopbygningsprogram understøtter fiskerier overalt i verden, der arbejder for større bæredygtighed og MSC-certificering.

Program for udviklingslandene

Program for udviklingslandene

Vores program for udviklingslandene skal sikre, at fiskerier i disse lande har adgang til de miljømæssige og økonomiske fordele ved MSC-certificering.

 Vores tilgang til data-begrænsede fiskerier

Vores tilgang til data-begrænsede fiskerier

For at bibeholde adgang til MSC-programmet har vi lavet nogle forebyggende indikatorer til at vurdere data-begrænsede fiskerier