Skip to main content

Fra steak til sushi til sandwich, tun er en af verdens mest populære spisefisk. Med en global efterspørgsel der kun er steget i de sidste 50 år, er det vigtigere end aldrig før, at sikre at tun fiskes bæredygtigt. Her besvarer vi nogle af de typiske spørgsmål om tun.

Bør jeg spise tun?

Hvis du gerne vil spise tun, så prøv at begræsne dig til MSC mærkede produkter. Størstedelen af tun på dåse er skipjacktun og der findes adskillige MSC certificerede bæredygtige produkter. MSC mærket albacore og gulfinnet tun kan også findes i flere supermarkeder.

Spisefisk: Tun

What are the different kinds of tuna? Which tuna can you eat?

Er tunfiskeri bæredygtigt?

Navnet tun dækker over et par forskellige arter. Nogle bestande af nogle af arterne er på nuværende tidspunkt overfiskede. Mange tunbestande er stadig sunde og fiskes bæredygtigt.

Tun migrerer over store afstande og tunfiskeri kræver omhyggelig forvaltning mellem organisationer og stater. Læs mere om udfordringerne og løsningerne for bæredygtigt tunfiskeri.

Hvordan fanger man tun?

Der er forskellige måder at fange tun. Fangstmetoder og redskaber der benyttes i tunfiskeri afhænger af:

  • Hvilken tunart man fanger
  • Hvor tunen lever
  • Tunens størrelse

De redskaber der typisk benyttes af MSC certificerede tunfiskerier inkluderer stang og line, snurpenot og langliner.

Alle disse redskabstyper kan bruges bæredygtigt, afhængigt af hvordan de bruges, mængden af tun der fanges og hvordan redskaberne påvirker det omkringliggende økosystem.

Nogle tunfiskerier benytter yderlgiere redskaber såsom Fish Aggregating Devices (FADs), som er flydende redskaber der bruges til at tillokke fisk. FADs kan være associaeret med bifangst af andre arter. Men de kan også være velforvaltede og FADs er ikke nødvendigvis dårlige.

Typiske redskabertyper i tunfiskerier

Er blåfinnet tun truet?

Der findes tre arter af blåfinnet tun: Atlantisk, Stillehavs, og Sydlig. Der er fire adskilte bestande af blåfinnet tun og nogle er i bedre stand end andre.

 

I 2011 tilføjede International Union for Conservation of Nature (IUCN) atlantisk blåfinnet tun til sin liste over truede arter. På ti år var antallet af den atlantiske blåfinnede tun faldet med 50 procent. Den atlantiske blåfinnede tun er opdelt i to bestande - en østlig og en vestlig. Den østlige bestand er kommet sig noget over de sidste ti år, og i 2018 begyndte to kommercielle fiskerier, der fiskede efter den østlige bestand, at blive undersøgt i forhold til MSC's fiskeristandarder. Det første fiskeri med almindelig tun, der opfyldte kravene i MSC-standarden, var det japanske nordøstatlantiske langlinefisk-fiskeri Usufuku Honten, der modtog sit certifikat i august 2020. 

Er tunfiskeri skadeligt for delfiner?

De fleste tunarter har intet at gøre med delfiner. Imidlertid svømmer gulfinnet tun ofte i nærheden af delfiner i nogle dele af Stillehavet. Når delfinerne svømmer i overfladen, er den gulfinnede tun ofte at se op til 150 meter under dem. Tidligere, når fiskere fiskede i det østlige Stillehav nær Centralamerika, plejede de at se efter delfiner på overfladen og derefter fange den gulfinnede tun, der svømmede nedenunder. 

Tun i disse områder fiskes ofte med snurpenot, et net der først omgiver stimen og derefter trækkes sammen i bunden. Fordi delfinerne svømmer i overfladen over tunen, har der været en stor bifangst af delfiner i dette område. 

I 1989 havde mexicanske snurpenoter bifangster på 132.000 delfiner. For at afhjælpe dette blev der udviklet nye mere selektive fiskemetoder, og mellem 1985 og 1997 blev delfinernes dødelighed reduceret med 99 procent. Siden 2017 er Northeastern Tropical Pacific Purse Seine yellowfin and skipjack tuna fishery certificeret og drives som et bæredygtigt fiskeri. 

Mærker som ‘Dolphine Safe’ eller ‘Dolphine Friendly’ betyder, at tunen kommer fra både, der ikke er knyttet til bifangst af delfiner, men disse mærker siger intet om de andre effekter, tunfiskeri har på økosystemet. En MSC-mærket tun angiver, at tunen er fanget på en måde, der beskytter hele økosystemet, herunder blandt andet delfiner. 

Spørgsmål og svar om tun

Alt om tun

Alt om tun

Besøg vores startside om tun

En foodies guide til tun

En foodies guide til tun

Hvordan en basisvare kan blive til gourmetmad

Håndbog om bæredygtigt tun

Håndbog om bæredygtigt tun

Indkøberens guide til bæredygtigt tunfiskeri