Skip to main content

Folk bryr seg stadig mer om hvor sjømaten kommer fra. Det blå MSC-miljømerket gjør det enkelt for dine kunder å velge bærekraftig, villfanget sjømat som kan spores hele veien tilbake til et bærekraftig fiske.

Søk om bruk av MSC-miljømerket

For å søke om bruk av MSC-miljømerket, kontakt miljømerkeansvarlig for MSC i Skandinavia, Amanda Lindblom, e-post: [email protected].

Søk nå

For å be om lisens for å bruke MSC-miljømerket, vennligst fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg en passende lisensavtale innen 3 virkedager.

Vennligst velg organisasjonstype
Eller, jeg har ikke en Chain of Custody-kode fordi...
For å kunne selge MSC-miljømerkede produkter eller bruke merket på menyer, må du ha en MSC-sporbarhetssertifisering på plass. Vennligst ta kontakt med din lokale MSC-representant. 
Bruksområde
Vær oppmerksom på at dersom du er en kommersiell organisasjon som ønsker å bruke MSC-miljømerket på egne produkter eller menyer, må du ha en MSC-sporbarhetssertifisering (Chain of Custody) på plass. Hvis du kjøper ferdig forbrukerpakkede og MSC-miljømerkede produkter som skal selges direkte til sluttforbruker uten at de blir åpnet, pakket om eller merket på nytt (disse er på engelsk kjent som consumer-ready tamper-proof products), trenger du ikke å ha en MSC-sporbarhetssertifisering.

Kostnad for bruk av MSC-miljømerket

De fleste organisasjoner som signerer en lisens for å bruke MSC-miljømerket, må betale en årsavgift og royalties (avhengig av bruken av miljømerket). Dersom du er et utdanningsinstitutt, media, veldedighet, ASI-godkjent sertifiseringsselskap eller NGO, som ønsker å øke kunnskap og bevissthet om bærekraftig sjømat, kan du søke om å bruke MSC-miljømerket gratis. 

Din lisensavgift hjelper oss til å nå ut til flere fiskerier rundt omkring i verden for å øke tilbudet av sertifisert bærekraftig sjømat.

Årsavgift

Når du har signert en lisens, må du betale en årlig avgift. Nivået på den årlige avgiften bestemmes ut ifra den totale nettoverdien av MSC-miljømerket sjømat som ditt firma selger i et britisk regnskapsår (april-mars), med unntak av meny- eller fiskediskprodukter der årsavgiften er basert på nettokjøp. 

Årsavgiften forfaller ved begynnelsen av hvert royalty-år, som starter 1. april.

For eksisterende lisenshavere vil det faktiske salget fra forrige royalty-år bli brukt til å bestemme årsavgiften. For nye lisenshavere vil årsavgiften baseres på et estimat av salget for royalty-året.

Verdi av MSC-sertifisert sjømat kjøpt/solgt

Årsavgift

£0 – £130,000 GBP£160 GBP
£130,001 – £330,000 GBP£800 GBP
> £330,000 GBP£1,600 GBP

Hvis du er en forbrukerrettet bedrift, f.eks. en fiskedisk eller en restaurant, med innkjøp på opptil GBP 130 000, betaler du kun en årsavgift på GBP 160 og ingen royalties.

Royalties

Hvis du bruker MSC-miljømerket på forbrukerpakkede produkter, må du også betale royalties som starter på 0,5% av nettoverdien av bedriftens MSC-miljømerkede produktsalg.

For produkter i fiskedisk eller på menyer, vil det bli belastet basert på nettokjøp.

MSC-miljømerket salg/kjøp (GBP) av forbrukerpakkede produkter

Royaltysats

£0 GBP – £10,000,000 GBP0.5%
£10,000,001 GBP – 20,000,000 GBP0.45%
£20,000,001 GBP – 30,000,000 GBP0.4%
£30,000,001 GBP – 40,000,000 GBP0.35%
£40,000,001 GBP og mer0.3%

*Under hele forsyningskjeden av et produkt, blir royalties kun innsamlet en gang.

Rapportering av salget

Vi kommer til å be om en utfylt omsetningsdeklarasjon hvert kvartal, halvår eller årlig, avhengig av hvor mye MSC-miljømerket sjømat bedriften din har solgt, for å beregne årsavgiften og royalties.

Veileder for bruk av MSC-miljømerket