Skip to main content
global Languages global Languages
Norsk fiskeri etter snabeluer og blåkveite miljøsertifisert

Norsk fiskeri etter snabeluer og blåkveite miljøsertifisert

Det norske fisket etter snabeluer og blåkveite er nå sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils (MSC) globalt anerkjente standard for bærekraftig fiskeri

Kraftig tiltagende overfiske i Nordøst-Atlanteren – enighet om kvoter avgjørende

Kraftig tiltagende overfiske i Nordøst-Atlanteren – enighet om kvoter avgjørende

Nær 30 prosent av de kommersielle fiskebestandene i Nord-Øst Atlanteren, er overfisket viser en ny, global undersøkelse. Høstens kyststatsforhandlinger tilbyr en umiddelbar mulighet til å bremse en utvikling som bekymrer både forskere og norske forbrukere.

MSC-sertifiserte fiskebestander er de mest tallrike

MSC-sertifiserte fiskebestander er de mest tallrike

Et nytt studie, publisert hos Frontiers in Marine Science, har vist at fiskebestander målrettet av MSC-sertifiserte fiskerier i gjennomsnitt er mer tallrike enn de som er målrettet av fiskerier uten sertifisering.

Siste fiskeristatus i Nord-Atlanteren 2022

Siste fiskeristatus i Nord-Atlanteren 2022

I 2019 kom rundt 30% av det globale MSC-sertifiserte råmateriale fra Norge, Island, Færøyene og Grønland. De siste par årene har volumet blitt redusert som følge av blant annet suspensjon av de pelagiske artene og utløp av sertifikatene for norsk torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil. Samtidig har det andre steder kommet stadig nye fiskerier inn i programmet.

MSC seminar om pelagisk overfiske på Arctic Circle Assembly 2021

MSC seminar om pelagisk overfiske på Arctic Circle Assembly 2021

Makrell, sild og kolmule fiskes år etter år over de vitenskapelige rådene som gis av det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Se dette webinaret for å få en bedre forståelse av denne konflikten og de mulige løsningene.

Fire punkter verdt å merke seg om tilstanden i verdens fiskerier

Fire punkter verdt å merke seg om tilstanden i verdens fiskerier

FNs rapport nyeste rapport #Sofia2020 som gir innsikt i tilstanden til verdens fiskerier ble publisert i slutten av juni. Her er fire takeaways fra den nyeste rapporten

10 grunner til å velge den blå fisken

10 grunner til å velge den blå fisken

Det finnes mange gode grunner til å velge sjømat med det blå MSC-miljømerke, blant disse er....

Finn ut mer

Havene er i fare

Havene er i fare

Havene er avgjørende for alt liv på jorden. De dekker mer enn 70% av jordas overflate, regulerer klimaet og gir oss oksygenet vi trenger for å overleve. Men havet er under et enormt press, mye på grunn av uansvarlig fiske.

Hva er bærekraftig fiske?

Hva er bærekraftig fiske?

Bærekraftig fiske betyr at nok med fisk blir igjen i havet, at fiskens livsmiljø respekteres og bevares, og at fremtiden for mennesker som er avhengige av fiske for sitt levebrød beskyttes.