10 grunner til å velge den blå fisken

 

 

 1. Våre hav trenger beskyttelse

  De huser et utrolig artsmangfold og understøtter levebrødet for 10 % av verdens befolkning.

 2. Havets økosystemer er under et enormt press

  Uansvarlig fiske truer fiskebestander, havmiljøer, kystfiskesamfunn og nasjonale økonomier.

 3. MSC-miljømerket tilbyr en løsning

  Ved å velge sjømat med det blå MSC-miljømerket støtter du sertifisert bærekraftig fiske. Fiskerienes gode forvaltning sikrer at fiskebestander og livsmiljøer er og forblir sunne og produktive, og at levebrødet for små fiskerisamfunn er sikret.

 4. MSC-miljømerket er forskningsbasert

  For å oppnå MSC-sertifisering, vurderes fiskerier av uavhengige forskere og marine eksperter for å sikre at de oppfyller våre krav for bærekraftig fiske. Årlige revisjoner sikrer at de fortsetter å møte disse kravene.

 5. Du bidrar til å beskytte et helt økosystem

  Det handler ikke bare om én art – MSC-sertifiserte fiskerier minimerer påvirkningen på hele det marine miljøet for å sikre sunne, livskraftige hav som er fulle av liv, både i dag og for fremtiden.

 6. Du kan stole på MSC-miljømerket

  Butikker, restauranter og alle andre som håndterer MSC-miljømerket sjømat må sørge for at MSC-sertifisert sjømat holdes adskilt fra ikke-sertifiserte produkter. Slik kan du være sikker på at produktet er riktig merket.

 7. Det er masse å velge mellom!

  Du kan nyte bærekraftig sjømat over hele verden. Bare se etter det blå MSC-miljømerket – det finnes på titusenvis av produkter i mer enn 100 land.

 8. Det finnes utvalg for enhver lommebok

  Du kan få alt fra spekesild til eksklusiv kaviar med det blå MSC-miljømerket.

 9. Du bidrar til endring

  Når du kjøper sjømat med MSC-miljømerket, skaper du en motivasjon for flere fiskerier, forhandlere og restauranter å produsere og selge bærekraftig sjømat.

 10. Du kan nyte sjømat med god samvittighet

  Du kan nyte MSC-miljømerket sjømat med god samvittighet for at det har blitt passet på at det er nok med fisk igjen i havet, og at fiskebestanden og økosystemet har det bra. Dette sikrer at vi har et levende hav i fremtiden også.

YouTube

Watch video

Bærekraftig sjømat

0:47

 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}