Skip to main content

Når du velger produkter med det blå MSC-miljømerket, velger du villfanget sjømat som kan spores tilbake til en bærekraftig kilde.

Det er enkelt å velge bærekraftig fanget sjømat, bare se etter miljømerket med den blå fisken.

Vi oppfyller internasjonale retningslinjer og industristandarder, som gjør at du kan stole på merket. Studier viser gjennomgående at MSC-miljømerket er blant de mest pålitelige og allment tilgjengelige indikatorene for bærekraftig sjømat.

Det finnes også andre sjømatmerker som da tilbyr annen type informasjon.


Villfanget og bærekraftig

MSC-programmet vurderer den miljømessige bærekraften i fiskerier som holder på med villfangst. Andre programmer, som for eksempel Aquaculture Stewardship Council (ASC) vurderer praksiser som er involvert i ansvarlig oppdrett. Vi jobber tett med ASC for å tilby kjøpere en sikkerhet for både villfanget og oppdrettet fisk. Det finnes noen produkter som inneholder både villfanget og oppdrettsfisk, hvor du kan finne våre merker ved siden av hverandre.

Det finnes også andre programmer, slik som Seafish’s Responsible Fishing Scheme og Fair Trade USA, som fokuserer på de sosiale konsekvensene av fiske som arbeidsforhold, arbeidstid og behandling av fiskerne ombord. Samtidig som at MSC nå ønsker å utvikle forbedrede krav om arbeidspraksiser i vårt program, vil fokuset vårt fortsette å være på den miljømessige bærekraften.

Det store bildet

MSC-standarden for bærekraftig fiske tar hele økosystemet i betraktning. Fiskeriene blir vurdert i henhold til bærekaften av fiskebestanden som de retter seg mot, deres innvirkning på det bredere havmiljøet, inkludert habitater og andre arter, og hvor effektivt og godt de er forvaltet.

Andre programmer fokuserer eksempelvis kun på en eller noen av disse elementene. For eksempel, Dolphin safe-merking fokuserer på det ene elementet som har med samspill med delfiner, definert ut ifra fisketeknikkene som blir brukt, men vurderer ikke påvirkningene på andre arter eller det bredere havmiljøet.

Fokus på fiskerier

Vurdering i henhold til MSC-fiskeristandarden, tar hensyn til de spesifikke påvirkningene og sammenhengene for et bestemt fiske. Et fiskeri blir vurdert på dets spesifikke påvirkninger for å avgjøre om fiskeriet oppfyller MSC-kravene eller ikke.

Dette er forskjellig fra sjømatanbefalinger eller rangeringer, som for eksempel de som er produsert av WWF, Monterey Bay Aquarium's Seafood Watch, Vancouver Aquarium's Ocean Wise eller Marine Conservation Society. Disse anbefalingene har en tendens til å fokusere på artstyper generelt og gi informasjon til forbrukere eller bedrifter om å bruke disse for å ta informerte valg. Mange tar MSC-sertifisering i betraktning, men de bruker forskjellige kriterier for å bestemme bærekraften til fiskerier, vanligvis basert på egne gjennomganger av tilgjengelig informasjon.

Når det gjelder MSC-programmet, alt du trenger å gjøre er å se etter det blå MSC-miljømerket på sjømatprodukter for å vite at et fiskeri er vurdert som bærekraftig av en uavhengig akkreditert sertifisør.

Global

MSC-miljømerket er å finne på mer enn 25 000 sjømatprodukter over hele verden, med over 300 MSC-sertifiserte fiskerier globalt, helt fra Island til Argentina. Dette gjør MSC-miljømerket til det mest brukte og anerkjente merket for sertifisert, bærekraftig sjømat.

Grundig vurdering

Fiskerivurderinger i henhold til MSC-fiskeristandarden tar rundt 18 måneder for å fullføre. De utføres av uavhengige sertifiseringsselskaper som setter sammen og benytter et team av eksperter for å vurdere fiskeriet. Dette teamet er pålagt å besøke fiskeriet, konsultere alle relevante interessenter og vurdere all tilgjengelig data og informasjon for å gjøre en bestemmelse om fiskeriet skal sertifiseres eller ikke. Deres anbefalinger blir også vurdert av uavhengige eksperter.

Sporbar

For å behandle, pakke og selge sjømat med MSC-miljømerket, må bedrifter i forsyningskjeden sporbarhetssertifiseres i henhold til MSC Chain of Custody-standarden. Dette sikrer at sjømat som selges med det blå MSC-miljømerket kan spores tilbake til en sertifisert, bærekraftig kilde.  

DNA-testing har vist at 99% av MSC-miljømerket sjømat er riktig merket, som vil si at innholdet samsvarer med arten som oppgis på forpakningen. 

En internasjonal studie viser at rundt 30% av all fisk og skalldyr på verdensbasis er feilmerket, for eksempel ved at torsk blir byttet ut med den betydelig billigere oppdrettsarten pangasius. I lys av disse høye nivåene av feilmerking som finnes i det åpne markedet, er resultatene av MSCs DNA-testingsprogram veldig positive.

Oppfyller global beste praksis

MSC er det eneste sertifiserings- og miljømerkingsprogrammet for villfanget sjømat som oppfyller krav for beste praksis som er satt av både FNs mat- og landbruksorganisasjon (UN FAO) og ISEAL, den globale medlemsforeningen for bærekraftstandarder. MSC er også det eneste internasjonale sertifiseringsprogrammet som anerkjennes av Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI).

Du kan lese mer om hvordan vi møter beste praksis her.

Bærekraftig sjømat

Bærekraftig sjømat