Skip to main content

MSC-fiskeristandarden brukes til å vurdere om et fiskeri er godt forvaltet og bærekraftig.

Standarden gjenspeiler den mest oppdaterte forståelsen av internasjonalt anerkjent fiskeriforskning og -forvaltning.

Vi gjennomgår og utvikler MSC-fiskeristandarden i samråd med forskere, fiskeindustrien og miljøverngrupper.

Hvordan brukes den?

Når et fiskeri oppnår sertifisering i henhold til fiskeristandarden, kan den sertifiserte fangsten selges med det blå MSC-miljømerket.

Sertifisering i henhold til MSC-fiskeristandarden er frivillig. Den er åpen for alle fiskerier som fanger ville marine organismer eller ferskvannsorganismer. Dette inkluderer de fleste typer fisk og skalldyr.

Fiskeriene blir vurdert av akkrediterte uavhengige sertifisører som på engelsk kalles Conformity Assessment Bodies (CAB-er) – også kalt sertifiseringsorganer. 

Hva blir vurdert?

MSC-fiskeristandarden har tre grunnleggende prinsipper som alle fiskerier må oppfylle.
Bærekraftige fiskebestander

Fisket må være på et nivå som sikrer at det kan fortsette på ubestemt tid og at fiskebestanden kan forbli produktiv og sunn.

Minimere miljøpåvirkningen

Hva er virkningene av fisket? Fisket må forvaltes nøye og med omhu slik at andre arter og livsmiljøer i økosystemet forblir sunne.

Effektiv fiskeriforvaltning

Er fiskeriet godt forvaltet? MSC-sertifiserte fiskerier må overholde gjeldende lover og kunne tilpasse seg til skiftende miljøforhold.

Sertifiseringsorganene vurderer og måler om fiskeriene oppfyller disse prinsippene ved bruk av 28 ytelsesindikatorer.
JPG_3 prinsipper bilde norsk

Fiskerisertifiseringsprosess

Fiskerisertifiseringsprosessen (Fisheries Certification Process - FCP) ledsager MSC-fiskeristandarden. Den beskriver hvordan standarden skal tolkes av sertifisører ved fiskerivurderinger.

Disse kravene sikrer at standarden anvendes likt på fiskerier over hele verden, uavhengig av art, fangstmetode, miljø eller størrelse. Den gir også sertifiseringsorganer den veiledningen og støtten de trenger for å vurdere et fiskeri i henhold til fiskeristandarden.

Fiskerisertifiseringsprosessen gjennomgås jevnlig. En oppdatert versjon av kravene vil bli publisert i slutten av 2018. En ny gjennomgang av kravene vil bli publisert i 2020.