Hva betyr det blå MSC-miljømerket?

Bærekraftig, villfanget, og sporbar: Miljømerket med den blå fisken brukes kun på villfanget sjømat som kan spores hele veien tilbake til et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri. Disse bærekraftige fiskeriene fisker kun på levedyktige fiskebestander, sørger for at det er godt med fisk igjen i havet og passer på å ivareta livsmiljøet i havet.

Bærekraftig fisket

Miljømerket viser at sjømaten kommer fra et fiskeri som har klart MSCs miljøkrav. Uavhengige eksperter har kontrollert at fiskeriet skjer på en levedyktig bestand og har blitt fanget med minimal påvirkning på havmiljøet. Sertifiseringen er basert på forskning og alle sertifiserte fiskerier kontrolleres årlig.

 

Villfanget

Det blå MSC-miljømerket finnes kun på villfanget fisk. Det vil si at når du ser vårt miljømerke, så vet du at fisken har vokst opp på en naturlig måte, og fanget rett fra det åpne blå hav.

Oppdrettssjømat med det grønne ASC-merket (Aquaculture Stewardship Council) er også et godt alternativ.

 

Robust og pålitelig sporbarhetssystem

Langs hele forsyningskjeden, fra hav til bord, holdes MSC-sertifisert sjømat adskilt fra ikke-sertifisert sjømat. Sjømaten er tydelig merket slik at den enkelt kan spores tilbake til et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri.

MSC gjennomfører jevnlige DNA-tester for å sikre at sporbarhetssystemet fungerer og for å beskytte mot feilmerking. DNA-testene viser gang på gang at MSC-merkede produkter er riktig merket. Du kan dermed stole på at fisken er akkurat det emballasjen eller menyen sier at den er. 

Troverdig merking verden over

I mer enn 20 år har vi samarbeidet med forskere, fiskerier, sjømatprodusenter og merkevarer for å utvikle våre krav og fremme bærekraftig fiske. MSC er det eneste sertifiserings- og miljømerkingsprogrammet for villfanget fisk som oppfyller kravene for beste praksis som er satt av både FNs mat- og landbruksorganisasjon (UN FAO) og ISEAL, den globale medlemsforeningen for bærekraftstandarder. I mars 2017, ble MSC det første globale sertifiseringsprogrammet for sjømat som har blitt anerkjent for sin troverdighet og strenghet av GSSI (Global Sustainable Seafood Initiative).

YouTube

Watch video

Bærekraftig sjømat

0:47

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}