Skip to main content
Logo

Hva betyr det blå MSC-miljømerket?

MSC (Marine Stewardship Council) sitt miljømerke, som du finner på sjømatprodukter i butikken, viser til at den villfangede sjømaten i forpakningen kommer fra et bærekraftig fiskeri.

MSC-sertifiserte fiskerier må bevise ovenfor et uavhengig sertifiseringsorgan at

 

1. Fiskebestandene det fiskes på er bærekraftige
2. At fiskemetodene har minimal negativ påvirkning på sårbare habitater
3. At forvaltningspraksisen i fiskeriet er god
 
3 prinsipper for bærekraftig fiskeri

Hvorfor trenger vi MSC?

Over 35% av verdens fiskebestander er i dag overfisket. Gjennom miljømerking ønsker vi å gjøre det enkelt for konsumenter og foretak å velge fisk som kommer fra bærekraftige fiskebestander.

MSC (Marine Stewardship Council) er en ideell organisasjon som ble startet i 1997 av WWF og Unilever som en respons på torskefiskekollapsen utenfor Canada i 1992. En av verdens største torskefiskebestander forsvant og over 40 000 mennesker mistet jobben. Organisasjonen ble uavhengig i 1999, og siden den gang har MSC jobbet for å forhindre det store globale problemet med overfiske og for å sikre at det finnes sjømat i all fremtid.

Sertifisert bærekraftig fiskeri

MSC (Marine Stewardship Council) driver verdens største miljøsertifiseringsprogram for villfanget sjømat. MSC er det eneste miljøsertifiseringsprogrammet for villfanget sjømat som oppfyller kravene for beste praksis som er satt av både FNs mat- og landbruksorganisasjon (UN FAO)ISEAL (den globale medlemsforeningen for bærekraftstandarder), og GSSI (Global Sustainable Seafood Initiative).

I samarbeid med uavhengige forskere, miljøorganisasjoner og interessegrupper har vi utarbeidet fiskeristandarden for bærekraftig fiskeri. Denne standarden blir revidert hvert 5 år for å implementere beste praksis og oppdaterte vitenskap. Du kan lese mer om denne transparente prosessen her.

Før et fiskeri kan bli sertifisert må det gjennom en omfattende prosess for å vise at det oppfyller de grunnleggende kravene fra fiskeristandarden. Overordnet handler dette om at bestandene det fiskes på skal være bærekraftige, at fiskemetodene har en minimal negativ miljøpåvirkning på sårbare habitater og at fiskeriforvaltningen skal være effektiv. Fiskeriet blir målt ut ifra 28 ulike ytelsesindikatorer og prosessen tar ofte flere år. Sertifiseringen utføres av uavhengige og akkrediterte sertifiseringsorgan.

De fleste fiskeriene som klarer sertifiseringen har viktige forbedringer/utfordringer som må løses innen 1-5 år, for å forbli i MSC-programmet. Det gjennomføres årlige oppfølgingsrevisjoner for å kontrollere at eventuelle pålagte endringer er fulgt opp. I tillegg må alle fiskeriene gjennomgå full evaluering hvert 5. år.


Hvordan kan jeg være sikker på at miljømerket sjømat kommer fra et bærekraftig fiskeri?

Alle bedrifter som håndterer MSC-sertifisert sjømat gjennom hele verdikjeden på land må ha en såkalt sporbarhetssertifisering (Chain of Custody-sertifisering). En sporbarhetssertifisering sikrer at det kun er sjømat som er MSC-sertifisert som omsettes som dette i alle leddene før sjømaten ender i sluttforpakningen eller på restauranttallerken.

Sporbarhetssertifisering gir en troverdig forsikring om at produkter merket med MSCs miljømerke har sin opprinnelse fra et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri.   

Mer enn 7.000 bedrifter med over 48.000 utsalgssteder over hele verden er MSC sporbarhetssertifisert. De sporbarhetssertifiserte bedriftene revideres av et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan og gjennomgår periodiske kontrollrevisjoner i den treårsperioden hvor sporbarhetssertifikatet er gyldig.


The three principles of the MSC Fisheries Standard

The three principles of the MSC Fisheries Standard