Skip to main content

Bli en del av en kollektiv innsats for å sikre sunne hav for fremtidige generasjoner.

Vi driver det eneste sertifiserings- og miljømerkingsprogrammet for villfanget fisk som oppfyller retningslinjene for beste praksis angitt av både FNs mat- og landbruksorganisasjon (UN FAO) og ISEAL, den globale medlemsforeningen for bærekraftstandarder.

Ved å delta i dette programmet, bidrar fiskerier, detaljhandlere og matprodusenter over hele verden til å beskytte sjømatforsyningene. Vi samarbeider med bærekraftige fiskerier over hele verden, fra industrielle storskala fiskerier til tradisjonelle småskala fiskerier, for å drive markedet for bærekraftig sjømat framover.

I denne delen finner du alt du trenger for å hjelpe deg på veil til å bli en del av denne kollektive innsatsen.


Hva er fiskerisertifisering?

MSC-sertifisering er en måte å vise at et fiskeriet oppfyller internasjonal beste praksis for bærekraftig fiske. Fisk og skalldyr fra sertifiserte fiskerier kan bære det blå MSC-miljømerket, som forsikrer kunder at det de kjøper er bærekraftig.

For å bli sertifisert, blir fiskeriene vurdert av uavhengige sertifiseringsorganer. 

Hva er et fiskeri?

Definisjonen av et fiskeri i MSC-programmet varierer. Alt vi refererer til som et fiskeri er definert etter avtale mellom fiskeriklienten(e) og sertifiseringsorganet som vurderer det. Definisjonen kan bestemmes av vitenskapelig informasjon, for eksempel fiskebestandsdata, og/eller kommersielle faktorer, for eksempel redskap og fartøy.

Eksempler på mulige fiskerityper

Fiskeri 1

To eller flere uavhengige grupper som retter seg mot samme fiskebestand vurderes som ett fiskeri.  

Illustration showing two independent groups targeting the same fish stock

Fiskeri 2

Bare en del av et fiskeri vurderes. Denne delen kan være et fartøy eller en redskapstype innenfor et større fiskeri. Dette blir fiskeriet under MSC-definisjonen.    

 Illustration showing one vessel and gear type assessed as a fishery

Fiskeri 3

Flere fiskerier som bruker forskjellige metoder og redskaper og som retter seg mot flere arter, forvaltes av samme klient som foretrekker at de vurderes som én.

Illustration showing vessels catching different fish species with different fishing gear

Finn et fiskeri

Finn et fiskeri er en søkbar database over alle fiskerier som er en del av MSC-programmet. Alle sertifikater og vurderingsdokumenter kan lastes ned derfra.

Ønsker du å få nyhetsbrev om fiskerioppdateringer?

Registrer deg her.