Skip to main content

Det er viktig at alle, fra fiskere til detaljister, forskere til forbrukere, har tillit til det blå MSC-miljømerket og troverdighet til påstander fra sertifiserte organisasjoner.

Vi går langt for å sikre at vi oppfyller de høyeste internasjonale referansenivåene for troverdig sertifisering og miljømerking, og at våre standarder gjenspeiler beste praksis i fiskeriforvaltning.

Vårt program er det eneste sertifiseringsprogrammet for villfanget sjømat som er i samsvar med samtlige av følgende internasjonale normer:


FNs mat- og landbruksorganisasjons retningslinjer for ansvarlig fiske

MSC-fiskeristandarden er delvis basert på FNs mat- og landbruksorganisasjons retningslinjer for ansvarlig fiske. Retningslinjene ble etablert i 1995 som et rammeverk for internasjonal innsats for å oppmuntre fiskeriaktiviteter som er bærekraftige og i pakt med miljøet. Retningslinjene inneholder prinsipper og standarder for bevaring, forvaltning og utvikling av fiskerier rundt om i verden.

FNs mat- og landbruksorganisasjons retningslinjer for miljømerking av fisk og fiskeriprodukter fra havfiske


MSCs sjømatsertifiserings- og miljømerkingsordning er helt i samsvar med FNs mat- og landbruksorganisasjons internasjonalt avtalte prinsipper for miljømerking av villfanget sjømat. Disse omfatter:

 objektiv tredjepartsvurdering av fiskerier ved bruk av vitenskapelige bevis
• transparente prosesser med innebygd interessenthørings- og innsigelsesprosedyrer
• standarder basert på de tre faktorene – bærekraften til arten som fiskes, økosystemer og forvaltningspraksiser.

Dette bekreftes av ekstern revisjon i henhold til Global Sustainable Seafood Initiative-referansenivået.

Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)

Vi er for øyeblikket det eneste internasjonale sertifiseringsprogrammet for villfanget sjømat som anerkjennes av Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), som er en uavhengig målestokk for troverdighet til sertifiseringsprogrammer for bærekraftig sjømat. GSSI ble utviklet av en koalisjon av miljøorganisasjoner, globale bedrifter, bransjeeksperter, regjeringer og mellomstatlige organisasjoner, og er basert på FNs mat- og landbruksorganisasjons retningslinjer. 

Revisjonsprosessen for å vurdere MSC i henhold til denne målestokken tok mer enn 18 måneder og inkluderte en åpen høring om GSSIs rapport. Den vurderte vår styring, ledelse, sporbarhet og revisjon i forsyningskjeden, i tillegg til et bredt utvalg andre relevante områder som dyphavsfiske, sårbare marine økosystemer og datainnsamling for å demonstrere effekt.

Verdens handelsorganisasjons avtale om tekniske handelshindringer

Standarder og andre regelverk kan av og til skape hindringer for internasjonal handel, som kalles tekniske handelshindringer. Disse forårsaker ulikheter ved å hindre at enkelte land deltar i og drar nytte av internasjonal handel.

Verdens handelsorganisasjons avtale om tekniske handelshindringer finnes for å sikre at standarder ikke skaper unødige handelshindringer. ISEAL har søkt en juridisk uttalelse fra Centre for International Environmental Law (CIEL) som bekrefter at alle organisasjoner som oppfyller ISEAL-retningslinjene for god praksis ikke er tekniske handelshindringer.


ISEALs internasjonale retningslinjer for troverdige standardsettere

Vi er det eneste sertifiseringsprogrammet for villfanget sjømat som er fullverdig medlem av ISEAL, International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance.

Som ISEAL-medlem oppfyller vi deres svært anerkjente retningslinjer for standardsetting, sikring og effektovervåkning. Disse krever at:

  • Standarder settes i åpne, transparente og deltakende prosesser
  • Rigorøse sikringsmekansimer er på plass for å redusere risikoen for manglende overholdelse
  • Det finnes systematisk og objektiv evaluering av standardenes effekter og konsekvenser
  • Det finnes tiltak for å integrere ny informasjon og oppmuntre kontinuerlig forbedring
  • Overvåkning og evaluering er på plass for å demonstrere effektene av programmet.

Vi revideres jevnlig for å sikre at vi oppfyller disse retningslinjene.

Andre fullverdige medlemmer av ISEAL inkluderer Rainforest Alliance, Fairtrade og Forestry Stewardship Council.

Ytterligere anerkjennelse av beste praksis

I tillegg til å oppfylle internasjonale normer og retningslinjer for beste praksis, anerkjennes programmet vårt av mange internasjonale organisasjoner som gransker rollen som standarder har i å beskytte havene våre.

Globale ledere innen bærekraft for havet

MSC-sertifisering brukes som en indikator i Aichimålene til FNs konvensjon om biologisk mangfold. Som en del av FNs tiårige initiativ for å betydelig redusere tap av biologisk mangfold innen 2020, ble disse målene fastlagt i samråd med store deler av det internasjonale bevarings- og forvaltningsmiljøet.

MSC og andre troverdige standardsettere oppfattes å ha en viktig rolle å spille i å hjelpe virksomheter og stater med å oppnå bærekraftsmålene i FNs miljøprogram ved å tilby veiledning i beste praksis for «hvordan bra ser ut som i en bestemt sektor» (WWF/ISEAL, 2017).