Skip to main content

Mennesker er avhengige av fiskeindustrien. Fisk er en viktig kilde til mat og inntekt for mange.

For mange av disse menneskene er bærekraftig fiske en nødvendighet, ikke en luksus. Alternativet er arbeidsledighet, underernæring, fattigdom og sult. 

Ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon (UN FAO):

  • Én milliard mennesker, i stor grad i utviklingsland, er avhengige av fisk som sin viktigste proteinkilde.
  • Anslagsvis 200 millioner mennesker er direkte eller indirekte sysselsatt i fiske- og sjømatindustrien.
  • Mer enn 50 % av sjømaten som handles i verden kommer fra utviklingsland.

Bærekraftig fiske skaper bærekraftige samfunn

MSC jobber med å fremme ansvarlig fiskeriforvaltning og bærekraftige metoder for å beskytte fremtiden til fiskerisamfunnene. 

Ved å bekjempe overfiske og ulovlig fiske, bidrar vi til å beskytte levebrødet og livsnødvendig matvaresikkerhet for mange mennesker over hele verden.

Finn ut mer om vår tilnærming her.

 

Global Impacts 2017

Global Impacts 2017

Vår Global Impacts-rapport viser fremdriften og forbedringene som MSC-sertifiserte fiskerier har gjort rundt omkring i verden.