Skip to main content

Denne veiledningen vil gi deg en oversikt over hva man kan forvente av sporbarhetssertifiseringsprosessen (Chain of Custody.

Hvilke virksomheter trenger sporbarhetssertifisering?

All sjømat som selges med det blå MSC-miljømerket må være sporbar, hele veien fra hav til tallerken. For at dette skal fungere, må alle virksomheter i forsyningskjeden sporbarhetssertifiseres i henhold til MSC Chain of Custody-standarden. Standarden sikrer en ubrutt kjede der sertifisert sjømat kan identifiseres, er adskilt og er sporbar. 

Hvis virksomheten kjøper MSC-sertifiserte sjømatprodukter og ønsker å selge dem som sertifiserte, må den ha Chain of Custody-sertifisering.

Hvis virksomheten ønsker å selge MSC-sertifisert sjømat til forbrukere eller benytte MSC-miljømerket i markedsføringsformål, må den også søke om å bruke MSC-miljømerket.

Hvem trenger ikke sertifisering?

Det finnes unntak. Du trenger ikke MSC Chain of Custody-sertifisering hvis du:

 • Kun kjøper ferdigpakkede sertifiserte produkter som skal selges til sluttforbrukere uten å bli åpnet, pakket om eller merket om (consumer-ready tamper-proof products - CRTPP)
 • Kjøper sertifiserte produkter, men ikke ønsker å selge dem som MSC-sertifiserte. I dette tilfellet er kjeden brutt, og kundene dine kan ikke hevde at produktet er MSC-sertifisert.

Hvem vurderer virksomheten?

Vurderinger utføres av akkrediterte uavhengige sertifisører  – som på engelsk kalles Conformity Assessment Bodies (CABs). 

Her finner du en fullstendig liste over akkrediterte sertifiseringsselskaper som kan utføre MSC-vurderinger.

Hva blir vurdert?

Sertifisører vil revidere virksomheten for å sikre at 

 • Du kjøper MSC-sertifiserte produkter fra en sertifisert leverandør
 • Sertifiserte produkter er tydelig identifiserbare
 • Sertifiserte produkter er adskilt fra ikke-sertifiserte produkter
 • Sertifiserte produkter er sporbare og volumer registreres
 • Du har et godt styringssystem på plass

Hvor lang tid tar det og hva koster det?

Tid og kostnad for vurderingen vil variere avhengig av kompleksiteten og størrelsen til virksomheten, i tillegg til sertifisørens satser og reiseutgifter.

Vi anbefaler at det innhentes tilbud fra flere enn én akkreditert sertifisør.

Å være godt forberedt til revisjonen kan også bidra til å redusere tid og kostnader.

  

Hva annet trenger jeg å vite?

MSC Chain of Custody-standarden inneholder forskjellige krav for å møte behovene til ulike typer virksomheter. 

Det finnes tre versjoner av standarden, og det finnes veiledninger for hver av dem. Hvis du er usikker, kan din sertifisør eller et medlem av MSC-personalet hjelpe deg med å avgjøre hvilken versjon som best passer din virksomhet.

Hovedversjonen - Chain of Custody

Hovedversjonen er for virksomheter som opererer på ett eller noen få steder.

Eksempler på virksomheter som er kvalifisert for sertifisering i henhold til hovedversjonen:

 • En fiskehandler som betjener forbrukere og cateringvirksomheter der hoveddelen av omsetningen etter volum og verdi går til cateringbransjen
 • En sjømatbedrift med et salgskontor, et foredlingsanlegg og et lager
MSC Chain of Custody Standard- Hovedversjonen
Description: Kravene i hovedversjonen av MSC Chain of Custody-standarden som må oppfylles for å kunne bli MSC-sporbarhetssertifisert.
Language: English
Date of issue: 27 mars 2019
Download download file PDF - 1 MB
Sertifiseringsveiledning- Hovedversjonen
Description: En steg-for-steg-veiledning om hvordan man blir sporbarhetssertifisert for bedrifter som håndterer sertifiserte sjømatprodukter på ett eller flere fysiske steder.
Language: English
Date of issue: 26 mars 2019
Download download file PDF - 2 MB

Gruppeversjonen - Chain of Custody

Gruppeversjonen er for virksomheter med en sentral hovedkontorfunksjon og mange lokasjoner som distribuerer, bearbeider eller handler MSC-sertifisert sjømat.

Eksempler på virksomheter som er kvalifisert for gruppesertifisering:

 • Et samvirke med distribusjonssentre på flere steder
 • En flernasjonal sjømatforedlingsvirksomhet med flere lokasjoner
 • En virksomhet der hovedkontoret setter krav for virksomheten ved flere steder eller franchiser
 • En gruppe uavhengige bedrifter i slutten av forsyningskjeden, for eksempel restauranter eller fiskehandlere, med en sertifiseringsleder for gruppen
MSC Chain of Custody standard - Gruppeversjonen
Description: Kravene i gruppeversjonen av MSC Chain of Custody-standarden som må oppfylles for å kunne bli MSC-sporbarhetssertifisert
Language: English
Date of issue: 26 mars 2019
Download download file PDF - 1 MB
Sertifiseringsveiledning - Gruppeversjonen
Description: En steg-for-steg-veiledning om hvordan man blir sporbarhetssertifisert for bedrifter med en sentral hovedkontorfunksjon og mange steder som håndterer sertifiserte sjømatprodukter.
Language: English
Date of issue: 26 mars 2019
Download download file PDF - 2 MB

CFO-versjonen - Chain of Custody

Consumer-Facing Organisation (CFO)-versjonen er for forbrukerrettede virksomheter som selger direkte til forbrukere.

Eksempler på virksomheter som er kvalifisert for sertifisering i henhold til CFO-versjonen:

 • Detaljister
 • Restauranter
 • Cateringselskaper
 • Fiskedisker

Virksomheter med flere enn ett sted kan sertifiseres i henhold til denne versjonen av standarden hvis alt av følgende gjelder:

 • Alle stedene er underlagt samme styringssystem, som opprettholdes av virksomhetens hovedkontor
 • Hovedkontoret eier eller har et franchiseforhold til hvert sted, eller en midlertidig rett til å administrere alle steder og ansatte
 • Hovedkontoret styrer sjømatinnkjøpene, som sikrer at alle stedene kun kan bestille sjømat fra sertifiserte leverandører
MSC Chain of Custody standard - CFO-versjonen
Description: Kravene i CFO-versjonen av MSC Chain of Custody-standarden som må oppfylles for å kunne bli MSC-sporbarhetssertifisert.
Language: English
Date of issue: 26 mars 2019
Download download file PDF - 1 MB
Sertifiseringsveiledning - CFO-versjonen
Description: En steg-for-steg-veiledning om hvordan man blir sporbarhetssertifisert for bedrifter som selger sertifisert, bærekraftig sjømat direkte til sluttforbrukere.
Language: English
Date of issue: 25 mars 2019
Download download file PDF - 2 MB

Hva skjer etter sertifisering?

Sertifiseringen er gyldig i tre år. I løpet av denne tiden vil det utføres regelmessige overvåkingsrevisjoner.

Overvåkingsrevisjoner

Revisjoner finner vanligvis sted én gang i året, men hyppigheten er avhengig av hvilken versjon av standarden virksomheten er sertifisert under. Prosessen ligner på den første vurderingen. En revisor vil kontrollere om du opprettholder de riktige rutinene og prosedyrene for å identifisere, adskille, kontrollere, administrere og spore MSC-sertifisert sjømat.

Enkelte sertifisører tilbyr kombinerte revisjoner med andre programmer, så det finnes muligheter for å kunne planlegge en MSC-revisjon med en annen.

Det finnes en liten sjanse for at virksomheten kan få en uanmeldt revisjon. Hver sertifisør må gjennomføre uanmeldte revisjoner hos minst 1 % av klientene sine.

Hvordan kan virksomheten min bruke MSC-miljømerket?

For å bruke miljømerket, må du også ha en lisensavtale.

Ved fullført sertifisering vil virksomheten motta et sertifikat og en Chain of Custody-kode. Med denne koden kan du søke om å bruke det blå MSC-miljømerket.

Hvor kan virksomheten kjøpe sertifiserte produkter?

Du kan finne MSC-sporbarhetssertifiserte leverandører over hele verden ved hjelp av vår Finn en leverandør-database.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt:

MSC Commercial and Marketing Manager, Norge, Johan Henrik Frøstrup,  [email protected].