MSC Chain of Custody-standarden

Fra at sjømaten fanges fra havet til den kommer på din tallerken, kan den gå gjennom mange ledd og stadier. Forsyningskjeder kan være svært kompliserte. MSC Chain of Custody-standarden sikrer at produkter fra MSC-sertifiserte bærekraftige fiskerier er sporbare og holdes adskilt fra ikke-sertifiserte produkter.

For at produkter skal kunne bære det blå MSC-miljømerket, må alle selskaper i forsyningskjeden ha et gyldig sporbarhetssertifikat (Chain of Custody). For å oppnå sertifisering må bedrifter revideres av uavhengige sertifiseringsorganer.


Hva blir vurdert?

Det finnes fem hovedprinsipper som alle selskaper må oppfylle for å oppnå sertifisering.

 

 

 1. Sertifisert forsyning

  Sertifiserte produkter må kjøpes fra en sertifisert leverandør

 2. Identifisering

  Sertifiserte produkter er tydelig identifiserbare

 3. Adskillelse

  Sertifiserte produkter er adskilt fra ikke-sertifiserte produkter

 4. Sporing og registrering

  Sertifiserte produkter er sporbare og volumer registreres

 5. God ledelse

  Organisasjonen har et styringssystem

Ulike bedrifter, ulike behov

Chain of Custody-standarden ble sist oppdatert i 2019 og består nå av en hovedversjon, sammen med gruppe- og CFO-versjonene. Standarden gjennomgås hvert tredje år.

Opplæringsvideoer i de ulike standardene

MSC og Aquaculture Stewardship Council (ASC) har sammen laget opplæringsvideoer for dagligvarehandel med fiskedisk, restauranter og andre bedrifter som vil gi opplæring om Sporbarhetsstandarden (COC) til sine ansatte. Opplæringsvideoer i Chain of Custody-standarden finner du her.

 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}