MSC Chain of Custody-standarden

Fra at sjømaten fanges fra havet til den kommer på din tallerken, kan den gå gjennom mange ledd og stadier. Forsyningskjeder kan være svært kompliserte. MSC Chain of Custody-standarden sikrer at produkter fra MSC-sertifiserte bærekraftige fiskerier er sporbare og holdes adskilt fra ikke-sertifiserte produkter.

For at produkter skal kunne bære det blå MSC-miljømerket, må alle selskaper i forsyningskjeden ha et gyldig sporbarhetssertifikat (Chain of Custody). For å oppnå sertifisering må bedrifter revideres av uavhengige sertifiseringsorganer.


Hva blir vurdert?

Det finnes fem hovedprinsipper som alle selskaper må oppfylle for å oppnå sertifisering.

 

 

 1. Sertifisert forsyning

  Sertifiserte produkter må kjøpes fra en sertifisert leverandør

 2. Identifisering

  Sertifiserte produkter er tydelig identifiserbare

 3. Adskillelse

  Sertifiserte produkter er adskilt fra ikke-sertifiserte produkter

 4. Sporing og registrering

  Sertifiserte produkter er sporbare og volumer registreres

 5. God ledelse

  Organisasjonen har et styringssystem

Ulike bedrifter, ulike behov

Chain of Custody-standarden ble oppdatert i 2015 og består nå av en hovedversjon, sammen med gruppe- og CFO-versjonene. Standarden gjennomgås hvert tredje år.

 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}