Skip to main content

MSC-miljømerket og tilhørende tekster er et registrert varemerke og enhver bruk må godkjennes. Send inn ditt design og artwork til oss.

Når du har fått en lisens for å bruke MSC-miljømerket, vil lisensavdelingen sende deg MSC-miljømerket i høyoppløselig format (formater: AI, EPS, JPEG, TIFF, PDF).

Bruk vår veiledning, design og send inn ditt artwork til godkjenning. Når designet har blitt godkjent, vil lisensavdelingen sende deg en skriftlig godkjennelse innen 3 virkedager, og etter at denne er mottatt kan du printe og publisere ditt materiell.

Godkjennelse av forpakning og meny

Send inn en kopi i farger av ditt endelige designutkast til din lokale MSC-miljømerkeansvarlig i PDF-format, sammen med et relevant og utfylt skjema.

For å kunne bruke MSC-miljømerket på et produkt eller i meny, må minst 95% av sjømatinnholdet komme fra en MSC-sertifisert kilde. Din revisor kan be deg om å verifisere din beregning.

MSC-produktgodkjenningsskjema
Description: Godkjenningsskjema for produktdesign som viser MSC-miljømerket.
Language: English
Version: 4,00
Date of issue: 31 juli 2016
Download download file DOC - 1 MB
MSC-godkjenningsskjema for sjømat
Description: Godkjenningsskjema for sjømat i menyer og fiskedisker som viser MSC-miljømerket.
Language: English
Version: 1,40
Date of issue: 31 juli 2016
Download download file DOC - 1 MB

Beskyttelse av MSCs varemerker

MSC eier miljømerket, forkortelsen «MSC» og navnet «Marine Stewardship Council» og har enerett til samtlige av disse.

MSCI (MSCs handelsselskap) er ansvarlig for all bruk av miljømerket, og det håndteres av lisensavdelingen. Det er kun bedrifter som har inngått en formell, skriftlig avtale med MSCs lisensavdeling som kan bruke MSC-miljømerket. Uautorisert bruk er forbudt og vil bli behandlet som en krenkelse av varemerket.

Søk om bruk av MSC-miljømerket

Søknad

Søknad

Det blå MSC-miljømerket gjør det enkelt for dine kunder å velge bærekraftig villfanget sjømat som de kan stole på. Finn ut mer om kostnadene og send inn søknad.