Dette er blå fisk....

YouTube

Watch video

Dette er blå fisk...

0:30

Miljømerket med den blå fisken brukes kun på villfanget sjømat som kan spores hele veien tilbake til et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri. Disse bærekraftige fiskeriene fisker kun på levedyktige fiskebestander, sørger for at det er godt med fisk igjen i havet og passer på å ivareta livsmiljøet i havet.

Et godt valg for både mennesker og dyr!

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}