Skip to main content

Når du har en sporbarhetssertifisering (Chain of Custody), er du en del av et globalt nettverk av sporbare, bærekraftige sjømatforsyninger.

Opplæringsvideoer for sporbarhetssertifisering

MSC og Aquaculture Stewardship Council (ASC) har sammen laget opplæringsvideoer for dagligvarehandel med fiskedisk, restauranter og andre bedrifter som vil gi opplæring om Sporbarhetsstandarden (COC) til sine ansatte. 

Kjøp og selg MSC-sertifisert sjømat

Du finner MSC-sporbarhetssertifiserte leverandører over hele verden ved hjelp av vår Finn en leverandør-database.

Markedsfør sertifiseringen med MSC-miljømerket

Det blå MSC-miljømerket er et av de mest effektive verktøyene for å formidle bærekraft til sjømatkonsumenter og finnes på mer enn 25 000 produkter i over 100 land.

Søk om bruk av MSC-miljømerket

Søknad

Søknad

Det blå MSC-miljømerket gjør det enkelt for dine kunder å velge bærekraftig villfanget sjømat som de kan stole på. Finn ut mer om kostnadene og send inn søknad.

Hva er min MSC Chain of Custody-kode?

Når du er sertifisert, vil MSC generere en Chain of Custody-kode for bruk i dokumentasjon.

Hvor finner jeg leverandørens, kundens eller min egen kode?

Du kan sjekke dette i vårt Finn en leverandør-database.

Vil koden min noensinne endres?

I de fleste tilfeller vil koden din forbli den samme i hele perioden du er sertifisert. Koden din vil kun endres i sjeldne tilfeller, for eksempel: 

Hva hvis noe endrer seg?

Dersom virksomheten eller driften endres i løpet av den treårige sertifiseringsperioden, må dette rapporteres til sertifisøren.

Når endringer skal rapporteres til sertifisøren:

EndringerKrav om å informere din sertifisør 
 • Du blir oppmerksom på et problem som medfører at enkelte produkter ikke overholder MSC-kravene
Meld fra innen 2 dager etter at problemet ble oppdaget
 • Utnevnelse av en ny person som MSC-kontakt
 • Legge til en ny sertifisert art
 • Legge til en ny sertifisert leverandør
 • For gruppe: Legge til eller fjerne et sted

Meld fra innen 10 dager etter endringen fant sted, eller innen 10 dager etter:

 • mottak av første leveranse av den nye arten
 • mottak av første leveranse fra den nye leverandøren
 • Foreta en ny aktivitet som ikke allerede er dekket i sertifikatet
 • Håndtering av ASC-sertifiserte produkter for første gang
 • Bruk av en ny kontraktsforedler eller -pakker for sertifisert produkt
 • For gruppesertifikatinnehavere: økning i antall steder i sertifikatet opptil 10 % (inkludert i en oppdatert stedsliste)
 • For innehavere av CFO-sertifikater: økning i antall steder i sertifikatet med mer enn 50 %

Oppgi informasjon før endringen trer i kraft

 

Sertifiseringsorganet vil gi en skriftlig godkjennelse på denne endringen og kan kreve en revisjon på stedet eller eksternt før en godkjennelse vil bli gitt

 • Ny / annen produktform, lagringstype eller produktpresentasjon
 • Legge til en ny underleverandør for lagring

Oppgi informasjon under overvåkings- og resertifiseringsrevisjoner

 

Sertifikatinnehaveren kan avtale hyppigere rapportering til sertifiseringsorganet hvis ønskelig

 • For innehavere av CFO-sertifikater: oppdatering av stedslisten
Oppgi informasjon innen 5 dager etter mottak av forespørsel fra sertifiseringsorganet

Håndtering av under-vurdering-produkter

Under-vurdering-produkter, gjelder sjømat som er fanget mens et fiskeri er under vurdering i henhold til MSC-fiskeristandarden, før det er sertifisert, men etter en spesifisert ‘kvalifiseringsdato’. Det tar vanligvis rundt 18 måneder å fullføre denne vurderingsprosessen.

Kvalifikasjon

Virksomheter kan kun kjøpe og lagre under-vurdering-produkter hvis de er:

Kvalifiserte selskaper må beholde eierskapet til produktet til fiskeriet/oppdrettsanlegget er sertifisert, men de kan bruke tredjepartslagring eller underleverandører til å håndtere produktet hvor det er nødvendig.

Virksomheter som er kvalifisert til å håndtere under-vurdering-produkter må sørge for at de:

ASC Chain of Custody

Alle Aquaculture Stewardship Council (ASC)-sertifiserte virksomheter vurderes i henhold til MSC Chain of Custody-standarden. 

Hvis du allerede er sertifisert for MSC Chain of Custody og ønsker å håndtere ASC-sertifiserte produkter, må sertifisøren din gjennomføre en risikovurdering. I de fleste tilfeller vil sertifisører kunne utstede sertifikater for ASC-produkter uten å måtte gjennomføre en revisjon på stedet. Bedrifter som er sertifisert til å håndtere både MSC- og ASC-sertifiserte produkter mottar to separate sertifikater – én for ASC Chain of Custody og én for MSC Chain of Custody.

Endringer i Chain of Custody-standarden

MSC Chain of Custody-standarden gjennomgås og oppdateres minst hvert tredje år. Mindre endringer i sertifiseringskravene kan innlemmes oftere. Vi verdsetter dine innspill og gjennomfører høringer om eventuelle vesentlige endringer. Du kan finne og kommentere på retningslinjer som er under gjennomgang via nettstedet for MSC-programforbedringer.

Klage på sertifisøren

Alle MSC-sertifisører akkrediteres av Assurance Services International (ASI). Alle sertifisører har en formell klageprosedyre. Hvis du vil klage på sertifisøren/en revisor, vennligst bruk sertifisørens klageprosedyre i første instans. Du finner dette på nettsiden deres, eller så kan du be om det direkte fra dem. Hvis du ikke er fornøyd med deres respons, kan du klage direkte til ASI.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt:

Commercial and Marketing Manager, MSC Norway, Johan Henrik Frøstrup, [email protected].