Skip to main content
34% av verdens fiskebestander er overfisket!
Hvordan kan du være med på løsningen?
Løsningen er å velge den lille blå fisken
Velger du MSC-merket, velger du:
1. At ikke havene tømmes for fisk
p2
La fisken bestå, velg den blå!

Ro, ro til fiskeskjær

Ro, ro til fiskeskjær