Velg bærekraftig sjømat!

34% av verdens fiskebestander er overfisket!
Hvordan kan du være med på løsningen?
Løsningen er å velge den lille blå fisken
Velger du MSC-merket, velger du:
1. At ikke havene tømmes for fisk
p2
La fisken bestå, velg den blå!

YouTube

Watch video

Ro, ro til fiskeskjær

0:28

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}