Skip to main content

God forvaltning understøtter bærekraftig fiske.

I tillegg til å høste av sunne bestander, må fiskerier vise at de begrenser sin belastning på habitater og andre marine arter. De må også ha en plan i tilfelle fiskebestander skulle falle. 

Selv om fiskerier må prestere på et høyt nivå for å oppnå MSC-sertifisering, er det nesten alltid rom for forbedring. De fleste MSC-sertifiserte fiskerier blir pålagt å gjøre forbedringer på bestemte områder innen en viss tidsperiode etter at de mottar MSC-sertifikat. På denne måten bidrar MSC til stadige forbedringer i fiskerier også etter at de kommer inn i vårt program.

Over 95 % av sertifiserte fiskerier verden over gjennomført minst én forbedring for å styrke eller ytterligere overvåke bærekraften i fiskeriet. 

Et merkbart forbedringsområde er habitatpåvirkningen som fiskeriene har. Av 185 MSC-sertifiserte fiskerier som ble målt i 2017, har 39 gjennomført minst én forbedring i habitatforvaltningen. Disse forbedringene inkluderer mer forskning og forståelse av fiskeripåvirkninger, endringer i fiskeredskap og det å unngå fiske i visse områder.

 117 forbedringer i habitatforvaltning

47%

forskningstiltak

27%

tekniske tiltak

24%

konsekvensanalyser

2%

styringstiltak

 

Tilsvarende har MSC-sertifiserte fiskerier gjennomført store forbedringer med hensyn til uønsket fangst. Mellom 2007 og 2013 hadde 60 fiskerier løst problemer med uønsket fangst.

Global Impacts 2019

Global Impacts 2019

Vår Global Impacts-rapport viser fremdriften og forbedringene som MSC-sertifiserte fiskerier har gjort rundt omkring i verden.