Forbedringer i fiskeriforvaltning

God forvaltning understøtter bærekraftig fiske.

I tillegg til å høste av sunne bestander, må fiskerier vise at de begrenser sin belastning på habitater og andre marine arter. De må også ha en plan i tilfelle fiskebestander skulle falle. 
Selv om fiskerier må prestere på et høyt nivå for å oppnå MSC-sertifisering, er det nesten alltid rom for forbedring. De fleste MSC-sertifiserte fiskerier blir pålagt å gjøre forbedringer på bestemte områder innen en viss tidsperiode etter at de mottar MSC-sertifikat. På denne måten bidrar MSC til stadige forbedringer i fiskerier også når de kommer inn i vårt program.

I 2016, hadde 94 % av sertifiserte fiskerier verden over gjennomført minst én forbedring for å styrke eller ytterligere overvåke bærekraften i sin drift. 

Et merkbart forbedringsområde er habitatpåvirkningen som fiskeriene har. Av 185 MSC-sertifiserte fiskerier som ble målt i 2017, har 39 gjennomført minst én forbedring i habitatforvaltningen. Disse forbedringene inkluderer mer forskning og forståelse av fiskeripåvirkninger, endringer i fiskeredskap og å unngå fiske i visse områder.


117 forbedringer i habitatforvaltning

47%

forskningstiltak

27%

tekniske tiltak

24%

konsekvensanalyser

2%

styringstiltak

 

Tilsvarende har MSC-sertifiserte fiskerier gjennomført store forbedringer med hensyn til uønsket fangst. Mellom 2007 og 2013 hadde 60 fiskerier løst problemer med uønsket fangst.

Global Impacts 2017

Vår Global Impacts-rapport viser fremdriften og forbedringene som MSC-sertifiserte fiskerier har gjort rundt omkring i verden.

Les rapporten
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}