Skip to main content

Når altfor mange fisk fanges, og det ikke finnes nok voksne individer til å formere seg og opprettholde en sunn bestand, er bestanden overfisket.

I begynnelsen av 90-tallet var følgene av overfiske en stadig større bekymring, og som kulminerte i den ødeleggende kollapsen av det canadiske torskefiskeriet i 1992. Omtrent over natten mistet over 35 000 fiskere og fiskeindustriarbeidere, i flere enn 400 kystsamfunn, jobbene sine som en følge av dette.

Denne katastrofale hendelsen var en av katalysatorene for etableringen av MSC og vår fiskeristandard – som nå globalt er den mest anerkjente standarden for bærekraftig og godt forvaltet fiske. 

Ulovlig fiske

Ulovlig, urapportert og uregulert (UUU)-fiske bidrar til problemet med overfiske ettersom de som driver med dette ikke retter seg etter reglene. De fisker uten hensyn til miljøet eller til de strenge reglene om fiskekvoter. 

Ulovlig fiske beregnes å ha en verdi på 10-23,5 milliarder dollar årlig, og truer fiskebestander, økosystemer og levebrødet til de som fisker lovlig.

MSC-programmet bidrar til å fordrive UUU-fiske ved å utestenge fiskerier som systematisk driver med dette. 

Patagonisk tannfisk er et eksempel på en art som har blitt utsatt for ulovlig fiske. I mange år bidro ukontrollert UUU-fiske til en nedgang for denne verdifulle arten.

I dag er UUU-fiske nærmest utslettet i Sørishavet, takket være avgjørende tiltak som ble tatt av seks store tannfisk-fiskerier. Dette har ført til en betydelig oppgang i bestandene og til slutt en MSC-sertifisering av fiskeriene. 

Ler mer om tannfisk

Ødeleggende fiske

Noen av de mest ødeleggende fiskemetodene er cyanid-fiske (bruk av blåsyre) og bruk av sprengstoff. Blåsyre brukes til å bedøve fisken, noe som gjør det lettere å fange den, og er en metode som fortsatt benyttes i enkelte land.

Andre steder brukes sprengstoff, for eksempel dynamitt, til å drepe fisk slik at de flyter til overflaten og enkelt kan samles opp i nett.

Bruk av blåsyre og sprengstoff er naturligvis ikke tillatt i MSC-programmet.